เครื่องมือการเตรียมผลิตภัณฑ์ใน SharePoint Server 2013 อาจไม่ความคืบหน้า "ตั้งค่าคอนฟิกแอพลิเคชันบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (IIS) บทบาท" ที่ผ่านมา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2765260 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft SharePoint Server 2013 ในการกำหนดค่าบางอย่างของ Windows Server 2012 เครื่องมือการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่อาจไม่สามารถกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และการติดตั้งคุณลักษณะของ Windows จำเป็นสำหรับ SharePoint ในกรณีนี้ เครื่องมือจะลองการตั้งค่าคอนฟิก และคุณลักษณะจำเป็นต้องใช้การติดตั้ง และเริ่มการทำงานอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือการเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่หลายครั้งในระหว่างการดำเนินการตั้งค่าคอนฟิกทั่วไป

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เครื่องมือการเตรียมผลิตภัณฑ์ไม่ความคืบหน้า "บทบาทเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันการตั้งค่าคอนฟิก เว็บเซิร์ฟเวอร์ (IIS) บทบาท" ในระยะที่ผ่านมา

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB) 2771431 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 2771431 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2771431 การปรับปรุงกองบริการการมีพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012

หมายเหตุ ถึงแม้ว่า KB 2771431 ระบุว่า คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ SharePoint เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตั้งหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

วิธีที่ 2

ใช้วิธีการนี้เฉพาะเมื่อคุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2771431 ตามที่อธิบายไว้ใน " 1 " ส่วนวิธีการ
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับ SharePoint Server 2013 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับ SharePoint Server 2013 ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้
 2. ด้วยตนเองติดตั้ง Windows Server 2012 บทบาทและลักษณะการทำงานที่จำเป็น โดย SharePoint 2013 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือทำงานแบบออฟไลน์

  วิธีออนไลน์: เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์

  เปิดพร้อมท์ Windows PowerShell บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint (นั่นคือ เรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ), และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  นำเข้าโมดูล ServerManager


  WindowsFeature เพิ่ม NET-WCF-HTTP-Activation45,NET-WCF-TCP-Activation45,NET-WCF-Pipe-Activation45


  Add-WindowsFeature Net-Framework-Features,Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Digest-Auth,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-Mgmt-Compat,Web-Metabase,Application-Server,AS-Web-Support,AS-TCP-Port-Sharing,AS-WAS-Support, AS-HTTP-Activation,AS-TCP-Activation,AS-Named-Pipes,AS-Net-Framework,WAS,WAS-Process-Model,WAS-NET-Environment,WAS-Config-APIs,Web-Lgcy-Scripting,Windows-Identity-Foundation,Server-Media-Foundation,Xps-Viewer

  เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะต้องรีสตาร์ทหลังจากที่คุณเรียกใช้รหัสนี้ Windows PowerShell

  เมื่อคุณใช้การ PrerequisiteInstaller.exe นั้นจะดำเนินการนี้รหัส Windows PowerShell จะติดตั้งจำเป็นบทบาทและลักษณะการทำงานเมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก Windows Server 2012 2013 SharePoint ส่วนหนึ่งของรหัส Windows PowerShell สำหรับการติดตั้ง WindowsFeature เพิ่มติดตั้งคุณลักษณะ Windows สุทธิกรอบหลักที่มี Microsoft .NET Framework 3.5 การติดตั้งคุณลักษณะนี้จำเป็นต้องมีไบนารีและแฟ้มอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในการติดตั้งเริ่มต้นของ Windows Server 2012 เมื่อคุณใช้วิธีนี้ และ สำหรับการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ไบนารีเหล่านี้และแฟ้มอื่น ๆ จะถูกดาวน์โหลด โดยโปรแกรมประยุกต์ PrerequisiteInstaller.exe จากการปรับปรุงของ Windows ผ่านการเชื่อมต่อแบบออนไลน์

  บันทึกย่อ
  • ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต PrerequisiteInstaller.exe ไม่สามารถดำเนินการต่อไป "ตั้งค่าคอนฟิกแอพลิเคชันบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (IIS บทบาท)" ที่ผ่านมาระยะ และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

   เพิ่ม-WindowsFeature: การร้องขอเพื่อเพิ่ม หรือเอาลักษณะการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุล้มเหลว
   การติดตั้งบทบาทหนึ่งหรือหลายบทบาท บริการของบทบาท หรือคุณลักษณะล้มเหลว ไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้มต้นฉบับ
   ใช้ตัวเลือก "แหล่งที่มา" เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่จำเป็นต้องคืนค่าลักษณะการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งที่มา ดู http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077. ข้อผิดพลาด: 0x800f0906

   รหัสข้อผิดพลาด 0x800F0906 บ่งชี้ว่า คอมพิวเตอร์ไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้มที่จำเป็นจาก Windows Update

  • เหตุใดเราจึงได้รับข้อผิดพลาดนี้

   ใน Windows Server 2012 และ Windows 8, 3.5 Framework .NET มีลักษณะการทำงานบนความต้องการ ข้อมูลเมตาสำหรับลักษณะการทำงานเมื่อต้องจะรวมไว้ ใน Windows Server 2012 และ ใน Windows 8 อย่างไรก็ตาม แบบไบนารีและแฟ้มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการทำงานไม่รวมอยู่ เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ Windows พยายามติดต่อ Windows Update เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลที่ขาดหายไปเมื่อต้องการติดตั้งลักษณะการทำงาน

   การกำหนดค่าเครือข่ายและวิธีการที่คอมพิวเตอร์ถูกกำหนดค่าเพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงในสภาพแวดล้อมอาจส่งผลต่อกระบวนการนี้ ดังนั้น คุณอาจพบข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งคุณลักษณะดังกล่าวเป็นครั้งแรก

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้งแบบ 3.5 Framework .NET ใน Windows 8 หรือ ใน Windows Server 2012 ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้

   2734782 รหัสข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง .NET Framework 3.5 ใน Windows 8 หรือ ใน Windows Server 2012

  วิธีการแบบออฟไลน์: เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  เมื่อต้องการติดตั้งบทบาทและลักษณะการทำงานที่จำเป็น โดย 2013 SharePoint บน Windows Server 2012 ในสภาพแวดล้อมแบบออฟไลน์ คุณต้องมีการเข้าถึงสื่อการติดตั้ง Windows Server 2012 จากนั้นคุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง Windows PowerShell เหมือนกับที่คุณใช้ในวิธีที่ 2 แต่คุณต้องใช้ การ-แหล่งพารามิเตอร์เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มจำเป็นบนสื่อการติดตั้งได้

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณกำหนดใช้ Windows Server 2012 สื่อการติดตั้ง (ISO) ไปยังไดรฟ์ D ของเซิร์ฟเวอร์ แล้ว เส้นทางเพื่อให้สำหรับการ-แหล่งพารามิเตอร์จะเป็นดังนี้:
  D:\sources\sxs

  หมายเหตุ โปรดทราบว่า คุณสามารถคัดลอกแฟ้มภายในเครื่อง หรือระบุเส้นทาง UNC ที่ใช้ในการเก็บแฟ้มการติดตั้งนั้น

  เปิดพร้อมท์ Windows PowerShell บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint (นั่นคือ เรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ), และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  นำเข้าโมดูล ServerManager


  WindowsFeature เพิ่ม NET-WCF-HTTP-Activation45,NET-WCF-TCP-Activation45,NET-WCF-Pipe-Activation45-D:\Sources\sxs แหล่ง


  Add-WindowsFeature Net-Framework-Features,Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Digest-Auth,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-Mgmt-Compat,Web-Metabase,Application-Server,AS-Web-Support,AS-TCP-Port-Sharing,AS-WAS-Support, AS-HTTP-Activation,AS-TCP-Activation,AS-Named-Pipes,AS-Net-Framework,WAS,WAS-Process-Model,WAS-NET-Environment,WAS-Config-APIs,Web-Lgcy-Scripting,Windows-Identity-Foundation,Server-Media-Foundation,Xps-Viewer -D:\Sources\sxs แหล่ง

  เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะต้องรีสตาร์ทหลังจากที่คุณเรียกใช้รหัสนี้ Windows PowerShell
 3. ติดตั้งสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็น โดย SharePoint 2013
 4. เรียกใช้เครื่องมือการเตรียมผลิตภัณฑ์ - PrerequisiteInstaller.exe อีกครั้ง

ดาวน์โหลดข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแบบออฟไลน์

ในบางสถานการณ์ที่การติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้นได้โดยตรงจากอินเทอร์เน็ตเป็นไปไม่ได้ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดเบื้องต้นแบบ และติดตั้งแล้ว จากใช้ร่วมกันบนเครือข่ายหรือเส้นทาง UNC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความต่อไปนี้:

ข้อกำหนดเบื้องต้นซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง 2013 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint บน Windows Server 2012 อยู่ในต่อไปนี้ร่วมกับการเชื่อมโยงของการดาวน์โหลดเหมาะสม โปรดทราบว่า คุณสามารถเปิดใช้งานสำหรับบทบาทในเว็บเซิร์ฟเวอร์ (IIS) และบทบาทของเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันในตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถค้นหารายการทั้งหมดของข้อกำหนดเบื้องต้น ที่นี่.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

ติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้น 2013 SharePoint แบบออฟไลน์ หรือด้วยตนเองใน Windows Server 2012 - คำแนะนำที่ครอบคลุม

ดาวน์โหลด และติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้น 2013 SharePoint บน Windows Server 2012 กับ PowerShell

หมายเหตุ สคริปต์เหล่านี้สามารถใช้ได้กับ Windows Server 2012 เท่านั้น ห้ามใช้เหล่านั้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 SP1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2765260 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SharePoint Server 2013
Keywords: 
kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbmt KB2765260 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2765260

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com