Artikel ID: 2768648 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Als u Microsoft Office 2013-programma's gebruikt, merkt u mogelijk verschil in de visuele functies tussen verschillende computers. Op de ene computer ziet u bijvoorbeeld animaties in Excel als u door een werkblad bladert. Op een andere computer ziet u echter niet dezelfde animaties.

Daarnaast kunnen zich een of meer van de volgende symptomen, die de functionaliteit van een Office-programma verminderen, voordoen:
 • Een Office-programma is wazig.
 • Het scherm knippert.
 • Een Office-programma is in de meeste gevallen helemaal wit of zwart.
 • Tekst in uw document wordt niet goed weergegeven.
 • Uw Office-programma loopt vast.
 • De prestaties van een Office-programma (afgezien van het openen en sluiten) zijn verminderd.
 • In Microsoft Lync wordt het beeld mogelijk vertraagd of traag weergegeven tijdens een videogesprek.

Oorzaak

Mogelijk hebt u te maken met deze symptomen als u een videoconfiguratie op uw computer hebt die incompatibel is met de Office 2013-functieset die wordt gebruikt voor de weergave van de toepassing en de animaties in de toepassing.

Oplossing

De oplossing is afhankelijk van uw Windows-versie en het symptoom waarmee u te maken hebt.

Symptoom: Slecht weergegeven tekst in Office-documenten

Als het symptoom bestaat uit slecht weergegeven tekst in Office-documenten, probeert u eerst de volgende oplossingen. Ga anders verder naar de volgende sectie, Alle overige symptomen.

Stap 1: Gebruik de instelling Weergave van ClearType-tekst configureren
 1. Zoek ClearType

  Windows 8

  Zoek ClearType via het startscherm en selecteer vervolgens Instellingen.

  Windows 7

  Klik op Start en voer vervolgens ClearType in het vak Programma's en bestanden zoeken in.
 2. Selecteer ClearType-tekst aanpassen.
 3. In Weergave van ClearType-tekst configureren schakelt u de optie ClearType inschakelen in. Vervolgens klikt u op Volgende.
 4. Stem uw monitor af aan de hand van de stappen en instructies in Weergave van ClearType-tekst configureren en klik vervolgens op Voltooien.
Als u nog steeds een probleem ondervindt na het aanpassen van de ClearType-instellingen, gaat u verder met stap 2.
Stap 2: Schakel de functie Subpixelplaatsing uit
Word 2013 maakt standaard gebruik van tekstweergave met subpixels. Dit zorgt voor optimale afstanden, maar u geeft mogelijk de voorkeur aan op pixels uitgelijnde tekst, omdat dit het contrast enigszins verbetert. Ga als volgt te werk om de functie Subpixelplaatsing uit te schakelen in Word 2013.
 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.
 2. Klik op Geavanceerd.
 3. Schakel in de groep Beeldscherm het selectievakje Use the subpixel positioning to smooth fonts on screen uit.
 4. Klik op OK.

Als het probleem nog niet is opgelost nadat u de instelling voor tekstweergave met subpixels hebt uitgeschakeld, schakelt u de instelling Use the subpixel positioning to smooth fonts on screen weer in en gaat u verder met stap 3.
Stap 3: Installeer het Windows 8-samenwerkingspakket bij Windows 7-clients
Als u Windows 8 gebruikt, kunt u deze sectie overslaan. Ga verder met de stappen in de sectie Alle overige symptomen in dit artikel.

Als u Windows 7 gebruikt, installeert u de update voor het verbeteren van videocomponenten die beschikbaar is in het volgende artikel.

2670838 Een platformupdate is beschikbaar voor Windows 7 SP1 en Windows Server 2008 R2 SP1
http://support.microsoft.com/kb/2670838/EN-US (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)


Als bovenstaande stappen het symptoom slecht weergegeven tekst in Office-documents niet hebben opgelost, probeert u het probleem op te lossen aan de hand van de stappen in de volgende sectie in dit artikel.

Alle overige symptomen

Voer deze stappen in de aangegeven volgorde uit. Dit is de optimale volgorde gebleken voor het oplossen van videoproblemen in Office 2013-programma's.

Stap 1: Werk het videostuurprogramma bij


De beste manier om uw videostuurprogramma bij te werken is om Windows Update uit te voeren om te zien of er een nieuwer stuurprogramma beschikbaar is voor uw computer. Voer Windows Update als volgt uit op basis van uw Windows-versie:

Windows 8
 1. Klik via het startscherm op Instellingen op de charmsbalk.
 2. Klik op Pc-instellingen wijzigen.
 3. Klik in de toepassing Pc-instellingen op Windows Update.
 4. Klik op Nu naar updates zoeken.
 5. Als er updates beschikbaar zijn, klikt u op het stuurprogramma dat u wilt installeren en klikt u op Installeren.


Windows 7
 1. Klik op Start.
 2. Typ Windows Update in het vak Programma's en bestanden zoeken.
 3. Klik in de zoekresultaten op Naar updates zoeken.
 4. Als er updates beschikbaar zijn, klikt u op het stuurprogramma dat u wilt installeren en klikt u op Installeren.

Opmerking Fabrikanten van videokaarten brengen regelmatig updates voor hun stuurprogramma's uit om de prestaties te verbeteren of compatibiliteitsproblemen met nieuwe programma's op te lossen.
Als u via Windows Update geen bijgewerkt videostuurprogramma voor uw computer vindt en het nieuwste stuurprogramma voor uw videokaart nodig hebt, gaat u naar de ondersteunings- of downloadsectie op de website van de fabrikant van uw videokaar voor informatie over het downloaden en installeren van het nieuwste stuurprogramma.

V1: Wat moet ik doen als met het bijwerken van mijn videostuurprogramma de videoproblemen in Office 2013 zijn opgelost?
A1: Als de videoproblemen in Office opgelost zijn na het bijwerken van uw videostuurprogramma, hoeft u verder geen actie meer te ondernemen.

V2: Wat moet ik doen als met het bijwerken van mijn videostuurprogramma de videoproblemen in Office 2013 niet zijn opgelost of als ik geen bijgewerkt videostuurprogramma voor mijn computer kan vinden?
A2: Als u geen bijgewerkt videostuurprogramma kunt vinden en er nog videoproblemen optreden in Office 2013-programma's, gaat u naar stap 2.

Stap 2: Schakel hardwareversnelling uit in Office
Als er na het bijwerken van uw videostuurprogramma nog videoproblemen optreden in uw Office-programma's of als u geen bijgewerkt videostuurprogramma voor uw computer kunt vinden, probeert u hardwareversnelling uit te schakelen in Office 2013. Ga als volgt te werk om hardwareversnelling uit te schakelen:
 1. Start een Office 2013-programma.
 2. Klik op het tabblad Bestand op Opties.
 3. Klik in het dialoogvenster Opties op Geavanceerd.
 4. Schakel in de lijst met beschikbare opties het selectievakje Hardwareversnelling uitschakelen voor afbeeldingen in.

  In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van deze optie in Microsoft Excel.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  2816333


 5. Klik op OK.

V1: Wat moet ik doen als met het uitschakelen van hardwareversnelling voor afbeeldingen de videoproblemen in Office 2013 zijn opgelost?

A1: Als de videoproblemen opgelost zijn nadat u de optie Hardwareversnelling uitschakelen voor afbeeldingen hebt geselecteerd, voert u deze stappen uit:
 1. Houd de optie Hardwareversnelling uitschakelen voor afbeeldingen voorlopig ingeschakeld.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  2816334

 2. Schakel over bijvoorbeeld dertig dagen het selectievakje Hardwareversnelling uitschakelen voor afbeeldingen uit.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  2816335
 3. Voer de stappen in dit artikel nogmaals uit. Zorg ervoor dat u met stap 1 begint: Werk het videostuurprogramma bij.
V2: Wat moet ik doen als met het uitschakelen van hardwareversnelling voor afbeeldingen de videoproblemen in Office 2013 niet zijn opgelost?

A2: Als de videoproblemen niet opgelost zijn nadat u de hardwareversnelling voor afbeeldingen hebt uitgeschakeld, voert u deze stappen uit:
 1. Schakel het selectievakje Hardwareversnelling uitschakelen voor afbeeldingen uit.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  2816336

 2. Voer over bijvoorbeeld dertig dagen de stappen in dit artikel opnieuw uit. Zorg ervoor dat u met stap 1 begint: Werk het videostuurprogramma bij.

Meer informatie

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register foutief wijzigt met de Register-editor of met een andere methode. Wellicht moet u als gevolg van deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Beheer van de optie Hardwareversnelling uitschakelen voor afbeeldingen

De optie Hardwareversnelling uitschakelen voor afbeeldingen onder Beeldscherm in de sectie Geavanceerd in het dialoogvenster Opties wordt bestuurd via de volgende registergegevens op uw computer:

Sleutel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics
DWORD: DisableHardwareAcceleration
Waarden: 1 = optie is ingeschakeld, 0 = optie is niet ingeschakeld (standaard)


Vanwege het pad van de registersleutel dat door de waarde DisableHardwareAcceleration wordt gebruikt, is de waarde die voor deze instelling is opgegeven van toepassing op alle Office 2013-programma's.

Indien nodig kan deze registerwaarde via Groepsbeleid worden geïmplementeerd. Ga als volgt te werk om de juiste Groepsbeleid-instelling te configureren:
 1. Voeg de volgende bestanden toe aan uw domeincontroller: Office15.admx en Office15.adml. Vervolgens
 2. selecteert u in de Editor voor lokaal groepsbeleid het knooppunt Diversen van de Microsoft Office 2013-structuur. Deze instelling wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  2770494
Opmerking Als u de waarde DisableHardwareAcceleration implementeert via Groepsbeleid, wordt de volgende registersleutel gebruikt:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics


Ga voor meer informatie over het gebruik van .admx- en .adml-bestanden voor het beheer van Groepsbeleid naar de volgende Microsoft TechNet-website:
How to manage Group Policy ADMX files

Hardwareversnelling automatisch uitschakelen voor bepaalde videokaarten

Hardwareversnelling wordt automatisch uitgeschakeld in Office 2013-programma's als bepaalde combinaties van videokaarten en videokaartstuurprogramma's worden gedetecteerd wanneer u een Office 2013-programma opent. Als hardwareversnelling automatisch door het programma wordt uitgeschakeld, gebeurt er niets om deze wijziging aan te geven. Als u bijvoorbeeld de optie Hardwareversnelling uitschakelen voor afbeeldingen in het dialoogvenster Opties controleert, is de optie niet ingeschakeld, tenzij u deze eerder al hebt ingeschakeld.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2816337


De lijst met combinaties van videokaarten en videostuurprogramma's die ervoor zorgen dat hardwareversnelling voor afbeeldingen automatisch wordt uitgeschakeld is niet gedocumenteerd, omdat de lijst hardcoded is in de Office 2013-programma's en voortdurend wordt gewijzigd wanneer we meer videocombinaties ontdekken die problemen in Office 2013-programma's veroorzaken. Als u dus niet dezelfde functionaliteit met betrekking tot animaties ziet op verschillende computers, raden we u aan uw videostuurprogramma bij te werken aan de hand van de instructies in stap 1: Werk het videostuurprogramma bij. Als u de verwachte animatie nog niet ziet op uw computer, voer dan binnenkort nog een update van het videostuurprogramma uit. Microsoft werkt met de meest toonaangevende fabrikanten van videokaarten aan een oplossing voor dit probleem. Deze fabrikanten van videokaarten brengen nieuwe videostuurprogramma's uit zodra deze beschikbaar zijn.

Opmerking Als twee computers gebruikmaken van dezelfde combinatie van videokaart en videostuurprogramma, kunt u nog verschillen zien in de animatiefuncties in Office 2013 als op de ene computer Windows 7 en op de andere computer Windows 8 wordt gebruikt. Op een computer met Windows 7 zijn animaties in Office 2013 uitgeschakeld als de combinatie van videokaart en videostuurprogramma op de lijst voor incompatibiliteit staat. Bij dezelfde videocombinatie zijn de animaties in Windows 8 echter niet uitgeschakeld vanwege de verbeterde videomogelijkheden in Windows 8.


Eigenschappen

Artikel ID: 2768648 - Laatste beoordeling: woensdag 13 februari 2013 - Wijziging: 8.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
Trefwoorden: 
KB2768648

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com