Artikkel-ID: 2768648 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Symptom

Når du bruker Microsoft Office 2013-programmer, kan du oppleve at visuelle funksjoner varierer fra én datamaskin til en annen. For eksempel ser du kanskje animasjon når du ruller gjennom et regneark i Excel på én datamaskin. Men på en annen datamaskin ser du ikke de samme animasjonene.

Du kan også oppleve ett eller flere av de følgende symptomene som reduserer funksjonaliteten til et Office-program:
 • Et Office-program er utydelig.
 • Skjermbildet flimrer eller blinker.
 • Et Office-program er enten nesten helt hvitt eller helt svart.
 • Teksten i dokumentet vises ikke som den skal.
 • Office-programmet slutter å svare.
 • Ytelsen til et Office-program (utenom oppstart og avslutting) er redusert.
 • Det kan forekomme videoforsinkelser eller treghet i videosamtaler i Microsoft Lync.

Årsak

Du kan oppleve disse symptomene hvis videokonfigurasjonen for datamaskinen din ikke er kompatibel med Office 2013-funksjonssettet som er ansvarlig for å vise programmet og for animasjonen i programmet.

Løsning

Oppløsningen vil variere avhengig av hvilken versjon av Windows, og du opplever symptomet.

Symptom: Dårlig visning av tekst i Office-dokumenter

Hvis symptomet er dårlig visning av tekst i Office-dokumenter, bør du prøve de følgende løsningene først. Hvis ikke, går du til neste del med tittelen Alle andre symptomer.

Trinn 1: Bruk innstillingen "ClearType-tekstjustering"
 1. Søk etter ClearType

  Windows 8

  På oppstartsskjermbildet, søk etter ClearType, og velg deretter Innstillinger.

  Windows 7

  Klikk Start, og skriv deretter inn ClearType i boksen Søk i programmer og filer.
 2. Velg Juster ClearType-tekst.
 3. I ClearType-tekstjustering aktiverer du alternativet Slå på ClearType, og klikker så på Neste.
 4. Fininnstill skjermen ved å følge trinnene og instruksjonene i ClearType-tekstjustering, og deretter klikke på Fullfør.
Hvis du fortsatt har problemer etter at du har justert ClearType-innstillingene, fortsetter du til trinn 2.
Trinn 2: Deaktivere funksjonen for delpikselplassering
Som standard bruker Word 2013 delpikseltekstgjengivelse. Dette gir optimal avstand, men det kan hende at du likevel foretrekker utseendet til pikselforankret tekst, som gir noe forbedret kontrast. Følg disse trinnene for å deaktivere for delpikselplassering i Word 2013.
 1. I kategorien Fil klikker du Alternativer.
 2. Klikk Avansert.
 3. Under gruppen Vis klikker du for å fjerne merket for alternativet Bruk delpikselplassering for å vise jevnere skrifttyper på skjermen.
 4. Klikk OK.

Hvis du fremdeles har problemer etter at du har slått av innstillingen for delpikseltekstgjengivelse, må du aktivere innstillingen Bruk delpikselplassering for å vise jevnere skrifttyper på skjermen, og deretter fortsette til trinn 3.
Trinn 3: Installer Windows 8 Interoperability Pack på Windows 7-klienter
Hvis du bruker Windows 8, kan du hoppe over dette avsnittet og gå direkte til trinnene under Alle andre symptomer i denne artikkelen.

Hvis du bruker 7, må du installere oppdateringen for forbedring av videorelaterte komponenter som er tilgjengelig i den følgende artikkelen.

2670838 En plattform-oppdatering er tilgjengelig for Windows 7 SP1 og Windows Server 2008 R2 SP1
http://support.microsoft.com/kb/2670838/EN-US (Dette kan være på engelsk)


Hvis trinnene ovenfor ikke løste problemet med dårlig visning av tekst i Office-dokumenter , kan du fortsette å feilsøke problemet ved hjelp av trinnene i neste del av denne artikkelen.

Alle andre symptomer

Følg disse trinnene i rekkefølgen de presenteres. Rekkefølgen er tilsiktet, og har vist seg å være den beste måten for å løse videorelaterte problemer i Office 2013-programmer.

Trinn 1: Oppdatere videodriveren


Den beste måten å oppdatere videodriveren på, er å kjøre Windows Update for å se om en nyere driver er tilgjengelig for datamaskinen din. Følg denne fremgangsmåten for å kjøre Windows Update basert på din versjon av Windows:

Windows 8
 1. Fra Start-skjermen klikker du på Innstillinger i perlemenyen.
 2. Klikk Endre innstillinger for PC.
 3. I appen PC-innstillinger klikker du Windows Update.
 4. Klikk Se etter oppdateringer.
 5. Hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer, klikker du driveren du vil installere, og deretter klikker du Installer.


Windows 7
 1. Klikk Start.
 2. Skriv inn Windows Update boksen Søk i programmer og filer.
 3. I søkeresultatene klikker du Se etter oppdateringer.
 4. Hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer, klikker du driveren du vil installere, og deretter klikker du Installer.

Merk Videokortprodusenter utgir ofte driveroppdateringer for å forbedre ytelsen eller løse problemer knyttet til kompatibilitet med nye programmer. 
Hvis du ikke finner en oppdatert videodriver for datamaskinen gjennom Windows Update, og trenger den nyeste driveren for videokortet, kan du gå til kundestøtte- eller nedlastingssidene på videokortprodusentens webområde for å få informasjon om hvordan du laster ned og installerer den nyeste driveren.

Spm. 1: Hva bør jeg gjøre hvis oppdatering av videodriveren løser de videorelaterte problemer i Office 2013?
Sv. 1: Hvis de videorelaterte problemene i Office ble løst ved å oppdatere videodriveren, behøver du ikke gjøre noe.

Spm. 2: Hva bør jeg gjøre hvis oppdatering av videodriveren ikke løser de videorelaterte problemene i Office 2013? Eller hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke finner en oppdatert videodriver for datamaskinen min?
Sv. 2: Hvis du ikke kan finne en oppdatert videodriver, og fortsatt opplever videorelaterte problemer i Office 2013-programmer, går du til trinn 2.

Trinn 2: Deaktiver maskinvareakselerasjon i Office
Hvis du fortsatt har videorelaterte problemer i Office-programmene etter at du har oppdatert videodriveren, eller du ikke kan finne en oppdatert videodriver for datamaskinen din, kan du prøve å deaktivere maskinvareakselerasjon i Office 2013. Følg disse trinnene for å deaktivere maskinvareakselerasjonen:
 1. Start et hvilket som helst Office 2013-program.
 2. I kategorien Fil klikker du Alternativer.
 3. Klikk OK i dialogboksen Avansert.
 4. I listen over tilgjengelige alternativer klikker du for å velge avmerkingsboksen Deaktiver maskinvareakselerasjon for grafikk.

  Den følgende illustrasjonen viser dette alternativet i Microsoft Excel.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2816013


 5. Klikk OK.

Spm. 1: Hva bør jeg gjøre hvis videoproblemene i Office 2013 løses når jeg har deaktivert maskinvareakselerasjon for grafikk?

Sv. 1: Hvis de videorelaterte problemene ble løst etter at du valgte alternativet Deaktiver maskinvareakselerasjon for grafikk, følger du disse trinnene:
 1. Behold alternativet Deaktiver maskinvareakselerasjon for grafikk avmerket for øyeblikket.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2816014

 2. Om 30 dager (eller senere), klikker du for å fjerne den avmerkingen for Deaktiver maskinvareakselerasjon for grafikk.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2816015
 3. Følg trinnene i denne artikkelen på nytt. Påse at du starter med "Trinn 1: Oppdater videodriveren".
Spm. 2: Hva bør jeg gjøre hvis deaktivering av maskinvareakselerasjon for grafikk ikke løser videoproblemene i Office 2013?

Sv. 2: Følg disse trinnene hvis de videorelaterte problemene ikke ble løst etter at du deaktiverte maskinvareakselerasjon for grafikk:
 1. Klikk for å fjerne avmerkingen for alternativet Deaktiver maskinvareakselerasjon for grafikk.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2816016

 2. Om 30 dager (eller senere) følger du trinnene i denne artikkelen på nytt. Påse at du starter med "Trinn 1: Oppdater videodriveren".

Mer informasjon

Advarsel! Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Du endrer registret på eget ansvar.

Administrasjon av alternativet "Deaktiver maskinvareakselerasjon for grafikk"

Alternativet Deaktiver maskinvareakselerasjon for grafikk under Vis i delen Avansert i dialogboksen Alternativer styres av følgende registerdata på datamaskinen:

Nøkkel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics
DWORD: DisableHardwareAcceleration
Verdier: 1 = alternativet er aktivert, 0 = alternativet er ikke aktivert (standard)


På grunn av registernøkkelbanen som brukes av verdien DisableHardwareAcceleration, gjelder verdien som er spesifisert for denne innstillingen, for alle Office 2013-programmer.

Hvis det er nødvendig, kan denne registerverdien distribueres ved hjelp av gruppepolicy. Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere egnet gruppepolicyinnstilling:
 1. Legg til følgende filer i domenekontrolleren: Office15.ADMX- og Office15.adml-filene til domenekontrolleren og deretter
 2. I det lokale redigeringsprogrammet for gruppepolicyer velger du noden Diverse i Microsoft Office 2013-treet. Denne innstillingen vises i følgende figur.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2770494
Merk Hvis du distribuerer DisableHardwareAcceleration-verdien ved hjelp av gruppepolicy, brukes følgende registernøkkel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics


Du finner mer informasjon om hvordan du bruker .admx- og .adml-filer for administrasjon av gruppepolicy på dette Microsoft TechNet-webområdet:
Slik behandler du ADMX-filer for gruppepolicy

Automatisk deaktivering av maskinvareakselerasjon for noen videokort

Som standard blir maskinvareakselerasjon automatisk deaktivert i Office 2013-programmer hvis visse kombinasjoner av videokort og videokortdrivere oppdages når du starter et Office 2013-program. Hvis maskinvareakselerasjon deaktiveres automatisk av programmet, er det ingenting som angir at denne endringen ble gjort. Hvis du f.eks. ser på alternativet Deaktiver maskinvareakselerasjon for grafikk i dialogboksen Alternativer, er alternativet ikke aktivert med mindre du aktiverte det tidligere.

Skjul dette bildetVis dette bildet
2816017


Listen med videokort/videodriver-kombinasjoner som utløser denne automatiske deaktiveringen, er ikke dokumentert fordi listen er hardkodet i Office 2013-programmene, og blir kontinuerlig oppdatert etter hvert som vi oppdager flere videokombinasjoner som skaper problemer i Office 2013-programmer. Derfor anbefaler vi at du, dersom du ikke ser samme animasjonsfunksjonalitet på én datamaskin som du gjør på en annen, oppdatere videodriveren ved hjelp av instruksjonene som er oppgitt i delen "Trinn 1: Oppdater videodriveren". Hvis du fremdeles ikke ser de forventede animasjonen på datamaskinen, oppdater videodriveren igjen etter kort tid. Microsoft samarbeider med de store videokortprodusentene om denne saken, og disse videokortprodusentene vil utgi nye videodrivere så snart slike blir utviklet.

Merk Hvis to datamaskiner har samme videokort/videodriver-kombinasjon, kan du se en forskjell i Office 2013-animasjonsfunksjonaliteten mellom to datamaskiner hvis den ene kjører Windows 7 og den andre kjører Windows 8. På en datamaskin som kjører Windows 7, blir animasjon i Office 2013 deaktivert i videokort/videodriver-kombinasjoner som vises på listen over manglende kompatibilitet. Den samme videokombinasjonen på Windows 8 vil imidlertid ikke ha deaktivert animasjon, siden Windows 8 har forbedret videofunksjonalitet.


Egenskaper

Artikkel-ID: 2768648 - Forrige gjennomgang: 13. februar 2013 - Gjennomgang: 8.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
Nøkkelord: 
KB2768648

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com