การประชุมในปฏิทินของผู้ร่วมประชุมไม่ได้ติดตามของผู้จัดการประชุม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2768774 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

Microsoft ตระหนักถึงการเพิ่มจำนวนของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมอยู่ เพิ่ม coincided กับอุปกรณ์ iOS 6 แอปเปิลนำออกใช้ ในเหตุการณ์เหล่านี้ ผู้ใช้ที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมของการประชุมโดยไม่ได้ตั้งใจอาจ จัดการประชุมอีกต่อไป

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ข้อมูลผู้จัดการประชุมจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดูรายการใน Microsoft Outlook และ Outlook Web App (OWA) ถ้าผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมจะดำเนินการกับรายการจากการประชุม โดยใช้อุปกรณ์ที่เป็น iOS 6 Apple แล้ว ซิงโครไนส์กับ Microsoft Exchange Server โดยใช้ Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), ผู้ร่วมประชุมอาจกลายเป็น ผู้จัดการประชุม

นอกจากนี้ อุปกรณ์ iOS 6 Apple อาจไม่ถูกต้องให้ act (ผู้เข้าร่วมประชุม) ของผู้ใช้อุปกรณ์เป็นผู้จัดการประชุม ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมประชุมสามารถส่งปรับปรุงการประชุมหรือการยกเลิกไปทั้งหมดที่เดิมผู้เข้าร่วมประชุม

ปัญหานี้อาจมีผลต่อผู้ใช้ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft, Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2007 และ Microsoft Exchange Server 2003

หมายเหตุปัญหานี้ได้ถูกแก้ไขใน Microsoft Exchange แบบออนไลน์ สำหรับ Office 365 และใน Exchange Server 2013 ปรับปรุงสะสม 1 (CU1)

สาเหตุ

ปัญหานี้ถูกตรวจสอบ โดย Microsoft และ Apple แอปเปิลปล่อย iOS 6.0.1 ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีรายงานโดยเรียงตามลูกค้า

หมายเหตุ
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้ iOS 6 ดูส่วน "การแก้ไข"
 • บทความนี้จะถูกปรับปรุง ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อข้อมูลที่พร้อมใช้งาน
 • ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเดียวกันที่มีการแก้ไขในการยกเลิกการปรับปรุงของ Exchange Server 2007 Service Pack 3 (SP3) 4 (RU4) การตัดสินค้าจากคลังที่มีการแก้ไขใน Exchange Server 2007 SP3 RU4 แสดงรายละเอียดอยู่ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2521063 คุณไม่ถูกแสดงเป็นผู้จัดการประชุมหลังจากที่คุณซิงโครไนส์การประชุม โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2007

การแก้ไข

การติดตั้ง Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 3
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36768
ติดตั้งการปรับปรุง iOS ล่าสุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple ได้นำออกใช้ใน iOS 6.0.1 การปรับปรุงซอฟต์แวร์ โปรแกรมปรับปรุงนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงจุดบกพร่องที่มีผลกระทบต่อการประชุมแลกเปลี่ยน และนำไปใช้กับ Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2007 และ Microsoft Exchange Server 2003 อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก มีการประชุมปัญหาการตอบสนองบนอุปกรณ์ เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดที่พร้อมใช้งาน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้ง Exchange Server 2010 Service Pack 3 หรือปรับปรุงอุปกรณ์ iOS รุ่นล่าสุด ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ขอแนะนำว่า ผู้ใช้ไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อความแจ้งเตือนที่ชื่อของผู้จัดการประชุมจะหายไปจากการแจ้งเตือนนี้ ตัวอย่างเช่น ขอแนะนำว่า ผู้ใช้ไม่แตะลบเหตุการณ์ ย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะแสดงเมื่อใดในการเชิญใหม่:
  • คำเชิญจากผู้อื่น
  • คำเชิญจาก user_name
  แต่ ขอแนะนำว่า ผู้ใช้ไม่มีการดำเนินการ และให้ พวกเขาปิดการแจ้งเตือน
 • การตั้งค่าการตั้งค่าการแจ้งเตือนการเชิญใหม่เป็นปิด ในการตั้งค่าปฏิทินบนอุปกรณ์ iOS
 • แนะนำว่า ผู้ใช้ไม่มีควรดำเนินการบนรายการของปฏิทินที่แสดงอยู่ในกล่องขาเข้า ตัวอย่างเช่น ขอแนะนำให้ ผู้ใช้รอจนกว่าจะมีการยอมรับปฏิเสธตัวเลือกอาจจะปรากฏในรายการปฏิทิน
 • แนะนำให้ ผู้ใช้ปฏิเสธการเรียกประชุม โดยใช้ Microsoft Outlook, Microsoft Office Outlook Web Access หรือ Microsoft Outlook Web App
 • แนะนำให้ ผู้ใช้ปรับปรุงการ iOS 6 เดี๋ยวนี้
 • บล็อก iOS 6 โดยใช้คุณลักษณะ Exchange Server 2010 อนุญาต/บล็อก/ตรวจสอบสินค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ Exchange Server 2010 อนุญาต/บล็อก/ตรวจสอบสินค้า ดูประกาศบล็อกทีมแลกเปลี่ยนต่อไปนี้:
  http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2010/11/15/3411539.aspx
  สำหรับการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เชลล์จัดการการแลกเปลี่ยนสำหรับคุณลักษณะอนุญาต/บล็อก/ตรวจสอบ ไปเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd876923.aspx
 • บล็อกอุปกรณ์ iOS ที่มีกล่องจดหมายที่มีโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange รุ่นก่อนหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบล็อกอุปกรณ์ iOS ที่มีกล่องจดหมายที่มีโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange รุ่นก่อนหน้า ไปที่เว็บไซต์ TechNet ดังต่อไปนี้:
  http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2008/09/05/3406212.aspx
 • บล็อคผู้ใช้ที่มีผู้รับมอบสิทธิ์ใช้ Exchange ActiveSync
 • บล็อกผู้ใช้ที่ได้รับมอบสิทธิ์การเข้าใช้ Exchange ActiveSync
 • แนะนำว่า ผู้ใช้ไคลเอ็นต์อีเมลที่แตกต่างกันที่ซิงโครไนส์ข้อมูลของข้อความอีเมล ตัวอย่างเช่น ขอแนะนำให้ ผู้ใช้ Outlook Web Access หรือโซลูชันของบริษัทอื่นเพื่อซิงโครไนส์ข้อมูลของข้อความอีเมล
 • ขอแนะนำให้โพรโทคอล POP หรือโพรโทคอล IMAP สำหรับการซิงโครไนส์ข้อมูลบนอุปกรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขปัญหาการกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync
ที่ การแก้ไขปัญหา ActiveSync กับ Exchange Server ตัวแนะนำการฝึกปฏิบัติช่วยแก้ปัญหาต่อไปนี้:
 • ไม่สามารถสร้างส่วนกำหนดค่าบนอุปกรณ์
 • ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • การตัดสินค้าจากคลังจดหมาย
 • ปัญหาการจัดการปฏิทิน
 • ความล่าช้าในประสิทธิภาพการทำงานของ อุปกรณ์/CAS

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2010

เราขอแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้ ซึ่งอาจช่วยในบางสถานการณ์:
 • ปรับปรุงทั้งการมอบหมายและตัวจัดการในการมอบหมายและตัวจัดการคู่กับ Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

  หมายเหตุ ปรับปรุงผู้รับมอบสิทธิ์และผู้จัดการฝ่ายไปยัง Outlook รุ่นเดียวกัน
 • ใช้ปฏิทินประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ตามบทความ Knowledge Base ต่อไปนี้:
  http://support.microsoft.com/kb/309185
 • สำหรับผู้จัดการในคู่ผู้จัดการของผู้รับมอบสิทธิ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เท่าที่ผู้รับมอบสิทธิ์ได้รับการร้องขอการประชุมและการตอบสนอง
หมายเหตุ ขั้นตอนหนึ่งและสองมีคำแนะนำปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วไปสำหรับองค์กรที่ใช้ Microsoft Exchange Server และ Microsoft Outlook แนะนำขั้นตอนที่สาม โดย Apple ขั้นตอนที่สามมีการช่วยเหลือในสถานการณ์บางอย่าง แต่ไม่ทั้ง หมด
ขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับ Exchange Server 2010
เป็นการปฏิบัติดีที่สุดทั่วไป เราขอแนะนำให้ คุณเปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนปฏิทินซ่อมแซมผู้ช่วย (ExCRA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ExCRA ดูหัวข้อต่อไปนี้จากเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee424432.aspx
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก ExCRA แวะไปที่เว็บไซต์ TechNet ดังต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee633469.aspx
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก ExCRA สำหรับผู้ใช้คนเดียวเมื่อไม่มีการเปิดใช้งาน ExCRA สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด แวะไปที่เว็บไซต์ TechNet ดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ คุณอาจต้องการเปิดใช้งาน ExCRA สำหรับผู้ใช้คนเดียวสำหรับการทดสอบ
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee633473.aspx

สำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2003

สำหรับผู้จัดการในคู่ผู้จัดการของผู้รับมอบสิทธิ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เท่าที่ผู้รับมอบสิทธิ์ได้รับการร้องขอการประชุมและการตอบสนอง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ iOS 6.0.1 ซอฟต์แวร์ปรับปรุง แวะไปเว็บไซต์ของ Apple ต่อไปนี้:

http://support.apple.com/kb/DL1606

Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน ก็จะมีสรุปภายใต้สถานการณ์สมมติ 1.2 หัวเรื่องในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2563324 การตัดสินค้าจากคลังปัจจุบันกับ Microsoft Exchange ActiveSync และอุปกรณ์อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2768774 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 กรกฎาคม 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Office 365 for government
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
Keywords: 
kbsurveynew kbsmbportal o365 o365022013 kbmt KB2768774 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2768774

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com