พลาด "Internet Explorer ไม่สามารถแสดงเว็บเพจ" เมื่อผู้ใช้พยายามเปิดเอกสาร Office โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ของตัวเว็บ Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2769383 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณสร้างฟาร์มเป็นโปรแกรมประยุกต์เว็บ Office และคุณใช้ชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของเซิร์ฟเวอร์เป็น URL ภายในของฟาร์ม ตัวอย่างเช่น คุณเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างฟาร์มเป็นโปรแกรมประยุกต์เว็บ Office:
New-OfficeWebAppsFarm –InternalURL "http://servername.domain.com" –AllowHttp –EditingEnabled
เมื่อผู้ใช้พยายามเปิดเอกสาร Office โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ของตัวเว็บ Office พวกเขาได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Internet Explorer ไม่สามารถแสดงเว็บเพจ
หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณใช้ชื่อ NetBIOS ของเซิร์ฟเวอร์ (ตัวอย่างเช่น http://ชื่อเซิร์ฟเวอร์) เป็น URL ภายในของฟาร์ม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Internet Explorer ใช้การตั้งค่าแทนที่จะตั้งค่าพร็อกซีอัตโนมัติตรวจหาพร็อกซีด้วยตนเอง นอกจากนี้ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถแก้ไข URL ภายในของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Office ฟาร์ม

เมื่อผู้ใช้พยายามเปิดเอกสาร Office โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ของตัวเว็บ Office, Internet Explorer ทำการเข้าถึง URL ภายในของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Office ฟาร์ม ถ้า URL ภายในจะเป็น FQND, URL จะถือว่าเป็นโดเมนอินเทอร์เน็ต เปลี่ยนเส้นดังนั้น Internet Explorer ทางการร้องขอการแก้ปัญหาชื่อของ FQDN กับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

การแก้ไข

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:

วิธีที่ 1

ปรับใช้นโยบายการเพิ่ม URL ภายในของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Office ฟาร์มลงในรายการยกเว้นของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:

\Windows Settings\Internet การตั้งค่า explorer Maintenance\Connection\Proxy

วิธีที่ 2

ปรับใช้นโยบายการเพิ่ม URL ของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Office ฟาร์มภายในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ต่อไปนี้:

\Administrative Templates\Windows Components\Internet ตัวควบคุม Explorer\Internet Panel\Security Page\Site กับรายการการกำหนดโซน


ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ปลายทาง ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:

วิธีที่ 1

กำหนดค่า Internet Explorer เพื่อเพิ่ม URL ภายในของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Office ฟาร์มลงในรายการยกเว้นของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิด'แผงควบคุม' และจากนั้น คลิก Internet Options.
  2. ในการ การเชื่อมต่อ แท็บ คลิก ตั้งค่า LAN.
  3. คลิกเพื่อเลือกนั้น ไม่ผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ภายใน กล่องกาเครื่องหมาย
  4. คลิก ขั้นสูงและจากนั้น พิมพ์ URL ภายในของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Office ฟาร์มในการ ข้อยกเว้น กล่อง

วิธีที่ 2

กำหนดค่า Internet Explorer เมื่อต้องเพิ่ม URL ของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Office ฟาร์มภายในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ด้วยตนเอง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิด'แผงควบคุม' และจากนั้น คลิก Internet Options.
  2. ในการ รักษาความปลอดภัย แท็บ คลิก อินทราเน็ตเฉพาะที่แล้ว คลิก ไซต์.
  3. คลิก ขั้นสูงแล้ว เพิ่ม URL ภายในของฟาร์ม Office เว็บโปรแกรมประยุกต์ในรายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่และพร็อกซี ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
โซนอินทราเน็ตเฉพาะและพร็อกซี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2769383 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Web Apps Server 2013
Keywords: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2769383 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2769383

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com