รหัสเหตุการณ์ 519 และ 36 เข้าสู่ระบบ และการดำเนินการสำรองข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวในสิ่งจำเป็นสำหรับการ 2012 เซิร์ฟเวอร์ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2769684 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณพยายามสำรองข้อมูลยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้สิ่งจำเป็นสำหรับการ 2012 เซิร์ฟเวอร์ Windows โดยใช้ลักษณะการทำงานของ Windows Server Backup อย่างไรก็ตาม การสำรองข้อมูลไม่เสร็จสมบูรณ์ และเหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
รหัสเหตุการณ์: 519
คำอธิบาย:
การดำเนินการสำรองข้อมูลที่เริ่มต้นที่ '? 2012 ? -? 04 ? -? 08T07:00:03.915482900Z' ล้มเหลวในการสำรองข้อมูล volume(s) ' E:'. กรุณาตรวจทานรายละเอียดเหตุการณ์สำหรับการแก้ไขปัญหา และเรียกใช้การสำรองข้อมูลเมื่อมีการตัดสินค้าจากคลังได้รับการแก้ไขแล้ว
นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกในบันทึกของระบบ:
รหัสเหตุการณ์: 36
คำอธิบาย:
Shadow copy ของไดรฟ์ข้อมูล E: ถูกยกเลิกเนื่องจากเก็บสำเนาเงาไม่สามารถขยายได้เนื่องจากผู้ใช้กำหนดขีดจำกัดไม่

สาเหตุ

ก่อนที่เริ่มต้นการสำรองข้อมูล มีสร้างสำเนาเงาบนดิสก์ต้นทาง กระบวนการนี้จำเป็นต้องมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพิ่มเติม ถ้าไม่มีเนื้อที่ไม่เพียงพอบนดิสก์ หรือ ถ้า shadow copy มาถึงขีดจำกัดขนาดสูงสุด กระบวนการการสร้าง shadow copy ล้มเหลว

การแก้ไข

ตรวจสอบเนื้อที่ว่างบนดิสก์ต้นทางหรือไม่ ถ้าไม่มีเนื้อที่ว่างที่พร้อมใช้งานเพียงเล็กน้อย ดำเนินการหนึ่งในการดำเนินการต่อไปนี้:
  • ย้ายข้อมูลบางอย่างไปยังดิสก์อื่น
  • ลบสำเนาข้อมูลที่มีอยู่ของเงา
ถ้าดิสก์ต้นทางที่มีพร้อมใช้งานมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์พื้นที่ว่าง การเปลี่ยนแปลงขนาดสูงสุดจำกัดไว้ของ shadow copy กับค่าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เราขอแนะนำว่า คุณต้องตั้งค่าขีดจำกัดของขนาดสูงสุดที่เป็นค่าที่เท่ากับ 10% ของขนาดของโวลุ่ม หรือ คุณสามารถเก็บข้อมูลสำเนาเงาบนดิสก์อื่น

คำเตือน ถ้าคุณตั้งค่าขีดจำกัดขนาดสูงสุดของ shadow copy เพื่อ "จำกัด ร้านค้าสิ่งจำเป็นสำหรับการ 2012 เซิร์ฟเวอร์ Windows จนถึงสำเนา 64 ของแต่ละแฟ้มที่อยู่บนดิสก์ ลักษณะการทำงานนี้ให้ดีกว่าการควบคุมเวอร์ชันสำหรับแต่ละแฟ้ม อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานนี้สามารถใช้เนื้อที่ว่างบนดิสก์จำนวนมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพียงพอก่อนที่คุณตั้งค่าขนาดสูงสุดจำกัดไว้เพื่อ "จำกัด"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2769684 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2012 Essentials
Keywords: 
kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2769684 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2769684

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com