Kaip ?sigyti b?tinuosius ?Internet Explorer 10 Release Preview? naujinimus, kuri? nepavyksta ?diegti operacin?je sistemoje ?Windows 7?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2770065 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Diegiant nar?ykl? ?Internet Explorer 10 Release Preview?, skirt? ?Windows 7?, diegimo programa automati?kai bando ?diegti b?tinuosius komponentus. Nepavykus j? ?diegti, ?Internet Explorer? sustabdo diegimo proces?. Jei tai ?vyksta, turite ?diegti b?tin?j? programin? ?rang? rankiniu b?du, kad gal?tum?te ?diegti ?Internet Explorer 10 Release Preview?, skirt? ?Windows 7?. Nor?dami tai padaryti, naudokite saitus, pateiktus skyriuje ?Daugiau informacijos?, ir atsisi?skite atskirus naujinim? komponentus.

Daugiau informacijos

Pastaba. ?Internet Explorer 10 Release Preview?, skirta ?Windows 7?, gali ne?diegti b?tinos programin?s ?rangos automati?kai, jei tuo metu diegiamas bet koks naujinimas arba jei ketinama i? naujo paleisti sistem?.

Nor?dami patikrinti, ar ?iuo metu diegiate naujinim? arba ruo?iamasi i? naujo paleisti operacin? sistem? ?Windows 7?, atidarykite valdymo skyd?, spustel?kite Sistema ir sauga, tada spustel?kite ?Windows? naujinimas. Atlikite toliau nurodytus reikiamus veiksmus.
 • Jei vykdomas naujinimo diegimas, palaukite, kol jis bus baigtas, tada pabandykite ?diegti ?Internet Explorer 10 Release Preview?, skirt? ?Windows 7?.
 • Jei visi naujinimai ?diegti, ta?iau ketinama i? naujo paleisti sistem?, prie? m?gindami ?diegti ?Internet Explorer 10 Release Preview?, skirt? ?Windows 7?, kompiuter? paleiskite i? naujo.

?Windows 7? SP1 ir ?Windows Server 2008 R2? SP1 naujinimai

Informacijos apie atskirus naujinimus, taikomus ?Windows 7? 1 pakeitim? paketui (SP1) ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paketui (SP1), rasite spustel?j? toliau nurodytus straipsni? numerius ir perskait? straipsnius ?Microsoft? ?ini? baz?je. Nor?dami atsisi?sti naujinimus, spustel?kite tinkam? fail?, atsi?velgdami ? tai, ar naudojate 32 bit? ar 64 bit? operacin?s sistemos versij?.
 • 2729094 I?leistas ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? simboli? ?rifto ?Segoe UI? naujinimas

  ?diegus ?? naujinim? palaikomi piktografiniai simboliai ir kai kurie valdymo glifai, esantys operacin?se sistemose ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012?. ?diegus ?? element?, kompiuter? gali prireikti paleisti i? naujo.
  • x86 paketas
  • x64 paketas
 • 2731771 I?leistas naujinimas, pateikiantis nauj? konvertavimo i? vietinio laiko ? UTC ir atvirk??iai API, skirt? operacinei sistemai ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? (gali b?ti angl? k.)

  ?is naujinimas pateikia nauj? konvertavimo i? vietinio laiko ? universal?j? (UTC) ir atvirk??iai API. ?diegus ?? element?, kompiuter? gali prireikti paleisti i? naujo.
  • x86 paketas
  • x64 paketas
 • 2533623 ?Microsoft? saugos patarimai: Nesaugios bibliotekos ?k?limas gali sudaryti s?lygas vykdyti kod? nuotoliniu b?du. (gali b?ti angl? k.)

  ?is naujinimas pateikia nauj? ?Windows? API patobulinim?, skirt? pad?ti program? k?r?jams tinkamai ir saugiai ?kelti i?orines bibliotekas. ?diegus ?? element?, kompiuter? gali prireikti paleisti i? naujo.
  • x86 paketas
  • x64 paketas
 • 2670838 I?leistas ?Windows 7? SP1 ir ?Windows Server 2008 R2? SP1 platformos naujinimas (gali b?ti angl? k.)

  ?is naujinimas pateikia patobulint? funkcij? ir pagerina ?Windows 7? SP1 bei ?Windows Server 2008 R2? SP1 na?um?. Jame yra ?i? ?DirectX? komponent? naujinim?: ?Direct2D?, ?DirectWrite?, ?Direct3D?, ?Windows? paveiksl?li? komponento (WIC) ir ?Windows? pa?angiosios konvertavimo ? rastr? platformos (WARP). Jame taip tai pat yra ?Windows? animacijos tvarkytuvo (WAM), XPS dokumento API ir MPEG-2 vaizdo dekoderio naujinim?. ?diegus ?? element?, kompiuter? gali prireikti paleisti i? naujo.
  • x86 paketas
  • x64 paketas
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2770065 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gruod?io 28 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Internet Explorer 10 Release Preview
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbhowto KB2770065

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com