ข้อความอีเมลที่ถูกย้ายโดยไม่คาดคิดกับอี เมลขยะ รายการที่ถูกลบ หรือโฟลเดอร์กล่องจดหมายอื่นใน Office 365 ที่จัดสรรไว้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2771063 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้ใน 365 Office Microsoft ที่จัดสรรไว้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • ข้อความถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ แม้ว่าจะมีระบุผู้ส่งที่ปลอดภัย หรือ เมื่อปิดใช้งานตัวกรองอีเมลขยะทั้งหมด
 • ข้อความจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์กล่องจดหมายอื่นโดยไม่คาดคิด
 • ข้อความจะถูกลบโดยไม่คาดคิด


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ากฎอีเมลขยะถูกยกเลิก เนื่องจากจุดบกพร่องผลิตภัณฑ์ที่มีแก้ไขเมื่อมีการติดตั้ง 3 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 กฎของอีเมลขยะถูกทำเมื่อกล่องจดหมายถูกย้าย ถึงแม้ว่าได้รับการแก้ไขปัญหาที่ invalidates กฎ กฎอีเมลขยะที่ถูกทำก่อนการแก้ไขจะยังคงอยู่ในสถานะนี้จนกว่ากฎอีเมลขยะจะสร้างขึ้นใหม่

การแก้ไข

เพื่อตรวจสอบว่า กฎการอีเมลขยะในสถานะไม่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้ Microsoft Exchange Server MAPI Editor (MFCMapi) เพื่อเปิดกล่องจดหมาย
 2. เรียกดูไปยังตารางของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับกล่องขาเข้า ถ้ากฎการอีเมลขยะถูกยกเลิก กฎการอีเมลขยะไม่มีรายการในการชื่อเรื่อง ประเภท มีตัวอย่าง ผลลักษณะต่อไปนี้:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2771064


  หมายเหตุ กฎอีเมลขยะมีแมสเสจคลาสของIPMExtendedRule.MessageและคุณสมบัติPR_Extended_Rule_Conditionมีทั้งสองรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก และเซฟ มีตัวอย่าง ผลลักษณะต่อไปนี้:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2771072
ถ้ากฎการอีเมลขยะจะถูกกำหนดอยู่ในสถานะไม่ถูกต้อง คุณสามารถสร้างกฎ โดยใช้ใด ๆ ของวิธีการดังต่อไปนี้เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้

วิธีที่ 1: ลบอีเมลขยะที่จริงกฎ โดยใช้ MFCMapi

ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Microsoft Outlook จะเริ่มการทำงาน กฎการอีเมลขยะเป็นใหม่ได้อย่างถูกต้อง

วิธีที่ 2: เพิ่มที่อยู่ลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก และปลอดภัยผ่าน Outlook Web App (ชื่อ)

ลักษณะการทำงานนี้บังคับให้แลกเปลี่ยนเพื่อสร้างกฎการอีเมลขยะอย่างถูกต้อง

วิธีที่ 3: เพิ่มที่อยู่ลงในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัย หรือที่ถูกบล็อค โดยใช้ Windows PowerShell cmdlet

เพิ่มอยู่ลงในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัย หรือที่ถูกบล็อค โดยใช้ cmdlet Windows PowerShellชุด mailboxjunkemailconfiguration ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. หลีกเลี่ยงการเขียนทับรายการผู้ส่งที่ปลอดภัย หรือที่ถูกบล็อก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ cmdlets ชุดต่อไปนี้เมื่อต้องการผนวกรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย:
  $JunkSettings = Get-MailboxJunkEmailConfiguration <User Identity>
  $JunkSettings.TrustedSendersAndDomains += "Test@Test.com"
  Set-MailboxJunkEmailConfiguration <User Identity> -TrustedSendersAndDomains $JunkSettings.TrustedSendersAndDomains
 2. ขณะนี้ควรกฎอีเมลขยะในสถานะถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณควรเอาผู้ส่งที่ปลอดภัยที่ถูกเพิ่มไว้ก่อนหน้านี้จากรายการผู้ส่งที่ปลอดภัยของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ cmdlets ชุดต่อไปนี้:
  $JunkSettings.TrustedSendersAndDomains -= "Test@Test.com"
  Set-MailboxJunkEmailConfiguration <User Identity> -TrustedSendersAndDomains $JunkSettings.TrustedSendersAndDomains


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2771063 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
Keywords: 
vkbportal226 kbmt KB2771063 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2771063

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com