การแก้ไข: ค่ารีจิสทรี PermanentServers ถูกเปลี่ยนไปเป็นชนิดของค่าที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้เครื่องมือตั้งค่าคอนฟิกในสภาพแวดล้อมแบบโฮสต์รวม Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2771292 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2010 มีสร้างค่ารีจิสทรี PermanentServers ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SnaBase\Parameters

กระบวนการติดตั้งสร้างค่า PermanentServers โดยใช้ชนิดค่าที่ถูกต้องของ REG_MULTI_SZ (ค่า Multi-String)

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้เครื่องมือการกำหนดค่า 2010 เซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์เมื่อต้องการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ ค่ารีจิสทรี PermanentServers จะเปลี่ยนเป็นใช้ชนิดค่า REG_EXPAND_SZ (ค่าสายอักขระที่ขยายได้)

บริการ SnaBase ไม่สามารถอ่านข้อมูลของค่าที่จะบวกเพิ่มค่า PermanentServers เมื่อมีกำหนด โดยใช้ค่าชนิดของ REG_EXPAND_SZ ซึ่งทำให้บริการ SnaBase ไม่ให้บริการการปรับปรุงการบริการการรวมของโฮสต์อยู่ TCP/IP หรือการปรับปรุงชื่อ NetBIOS ที่คุณเพิ่มค่ารีจิสทรี PermanentServers

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2010 ตั้งค่าคอนฟิกมือ (configuration.exe) การเปลี่ยนแปลงชนิดของค่ารีจิสทรี PermanentServers ค่าอย่างไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

การแก้ไขที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2752426 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เรียกใช้การซ่อมแซมการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์เมื่อต้องการตั้งค่าชนิดของค่ารีจิสทรี PermanentServers REG_MULTI_SZ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่มคลิก 'แผงควบคุม'คลิก โปรแกรมแล้ว คลิกโปรแกรมและคุณลักษณะ.
  2. เลือก เซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ Microsoft 2010 ในรายการของโปรแกรมที่ติดตั้ง และจากนั้นคลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง.
  3. คลิก ซ่อมแซม ในกล่องโต้ตอบการบำรุงรักษาโปรแกรม และจากนั้นคลิก ถัดไป.
  4. คลิก ซ่อมแซม.
  5. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้น เปิดใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกกล่องกาเครื่องหมายในการ ซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ กล่องโต้ตอบ

    หมายเหตุ ถ้าคุณปิดใช้งานตัวเลือกนี้ไม่ได้ เครื่องมือตั้งค่าคอนฟิกจะรัน และก็จะรีเซ็ตค่ารีจิสทรี PermanentServers เป็นชนิดของค่าที่ไม่ถูกต้องถ้าคุณใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ

  6. คลิก เสร็จสิ้น.

หมายเหตุ กระบวนการซ่อมแซมเปลี่ยนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ ถ้ามีใช้เครื่องมือตั้งค่าคอนฟิกให้ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกในภายหลัง ชนิดของค่ารีจิสทรี PermanentServers จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น คุณอาจต้องการเรียกใช้กระบวนการซ่อมแซมอีกครั้ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้บริการ SnaBase แบบไดนามิกเก็บรายการของบริการที่กำลังเรียกใช้บนเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์โดเมนย่อย รายการของการบริการนี้เรียกว่าตารางการบริการ บริการ SnaBase บนแต่ละเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ รวมโฮสต์ในโดเมนย่อยเป็นระยะ ๆ บริการ SnaBase จะแจ้งให้ทราบเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ เกี่ยวกับบริการ SNA ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์และบริการกำลังทำงานอยู่หรือไม่ กระบวนการสื่อสารนี้เก็บเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกใด ๆ ที่ทำหรือการดำเนินการใด ๆ ที่จะนำมาในโดเมนย่อยโฮสต์เซิร์ฟเวอร์การรวม การปรับปรุง

ตัวอย่างเช่น เมื่อหยุดบริการเซิร์ฟเวอร์ SNA (snaservr.exe) บนระบบเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ อยู่มีการเปลี่ยนแปลงที่ที่โฮสต์การรวมเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับ เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ที่ส่งปรับปรุงเหล่านี้ ณช่วงเวลาที่กำหนดนอกจากนี้แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ช่วงเวลาจะจัดโครงแบบ โดยใช้การ เวลาเฉลี่ยระหว่างการออกอากาศของเซิร์ฟเวอร์ตัวเลือกในการ SNA Server Manager (ตัวเลือกนี้อยู่ภายใต้คุณสมบัติย่อยรวมโฮสต์โดเมน) ค่าเวลาเริ่มต้นของการเวลาเฉลี่ยระหว่างการออกอากาศของเซิร์ฟเวอร์ตัวเลือกคือ 70 วินาที ถ้าเซิร์ฟเวอร์การรวมการโฮสต์ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราวจากการโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ในโดเมนย่อย เซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์จะอายุออกรายการในตารางบริการสำหรับเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ซึ่งก็คือไม่ได้รับการปรับปรุง

ภายใต้สถานการณ์ทั่วไป แต่ละเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ส่งการปรับปรุงสถานะไปทั้งหมดที่โฮสต์การรวมเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ โดยไม่ต้องใช้ค่ารีจิสทรี PermanentServers อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์สมมติในการปรับปรุงเหล่านี้จะไม่ถูกเสมอส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ทั้งหมด ในสถานการณ์เหล่านี้ คุณสามารถปรับปรุงค่ารีจิสทรี PermanentServers โปรแกรมปรับปรุงต้องใส่อยู่ TCP/IP หรือชื่อ NetBIOS ของเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ที่คุณต้องการให้บริการ SnaBase บนเครื่องเสมอเมื่อต้องส่งการปรับปรุง โปรแกรมปรับปรุงของคุณจะถูกส่งถึงแม้ว่าจะมีการส่งการปรับปรุงสถานะเป็นครั้งคราวตามที่คาดไว้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2771292 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2771292 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2771292

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com