ข้อผิดพลาด "ชื่อบนใบรับรองความปลอดภัยไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับชื่อของไซต์" ใน Outlook ในการจัดสรรไว้หรือสภาพแวดล้อม ITAR Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2772058 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในการจัดสรรไว้หรือการรับส่งข้อมูลระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมแขนข้อบังคับ (ITAR) Microsoft Office 365 ผู้ใช้ได้รับการ การแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัย กล่องโต้ตอบที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ชื่อบนใบรับรองความปลอดภัยไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับชื่อของไซต์
ตัวอย่างเช่น การ การแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัย กล่องโต้ตอบมีลักษณะต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2820893


ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ผู้ใช้ที่พยายามสร้างโปรไฟล์ใหม่ใน Microsoft Office Outlook
 • ผู้ใช้พยายามเริ่มการทำงานของไคลเอนต์ Microsoft Outlook
 • ปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ เมื่อไคลเอนต์ Outlook กำลังทำงานอยู่

ถ้าผู้ใช้คลิ ใช่ผู้ใช้สามารถทำการดำเนินการต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้คลิ ไม่ใช่ล้มเหลวในการค้นหา Autodiscover ความล้มเหลวของการค้นหา Autodiscover ป้องกันคุณลักษณะต่อไปนี้ทั้งหมดจากการทำงานตามที่คาดไว้:
 • การสร้างโพรไฟล์ที่มี Outlook โดยใช้ Autodiscover
 • ไม่มีผู้ช่วย Office (OOF)
 • ข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง

สาเหตุ

โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีแสดง URL ที่คุณกำลังพยายามเข้าถึงในหัวเรื่องหรือการเรื่องทางเลือกหนึ่งของชื่อ (SAN) ของใบรับรอง การรักษาความปลอดภัย Secure Sockets Layer (SSL) สำหรับเว็บไซต์ ถึงแม้ว่าการตั้งค่าคอนฟิกขององค์กรที่แตกต่างกันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย ปัญหานี้โดยทั่วไปเกิดเนื่องจากระเบียน Autodiscover Domain Name System (DNS) ขององค์กรจะถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงของระเบียน Autodiscover DNS (ภายใน ภายนอก หรือทั้งสองอย่าง) ได้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ควรไม่สามารถรับกับ เนื่องจากคุณลักษณะการ Autodiscover อาจไม่ทำงานถ้าระเบียน DNS ถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง

ก่อนที่คุณเปลี่ยนแปลงระเบียน Autodiscover DNS คุณควรเข้าใจว่าไคลเอนต์ Outlook พยายามค้นหาตำแหน่งของบริการ Autodiscover ไคลเอนต์ Outlook พยายามค้นหาตำแหน่งของบริการ Autodiscover โดยใช้ลำดับของการดำเนินงานพื้นฐานต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในซึ่งเป็นที่ตั้งของบริการ Autodiscover แตกต่างกันไปจากการปรับใช้ปรับการใช้งาน ตำแหน่งที่ตั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าไม่มีการแก้ไขปัญหาในสถานที่ใน co-existence และอีอะไรเฉพาะบนสถานเมลสภาพแวดล้อมที่มี (ตัวอย่าง สถานบน Microsoft Exchange Server, Lotus Notes ของภาพบนสถาน หรือสภาพแวดล้อมอื่น)


ตารางต่อไปนี้แสดงลำดับของการดำเนินการสำหรับไคลเอนต์ Outlook บริการ Autodiscover การค้นหาวิธีพื้นฐาน:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
1
 1. จุดเชื่อมต่อบริการ (SCP) วัตถุ - เชื่อมต่อภายในเท่านั้น
 2. ไคลเอ็นต์ outlook พยายามค้นหาเรกคอร์ A สำหรับ URL ที่จะส่งกลับวัตถุ SCP
2
 1. โดเมน SMTP ของผู้ใช้ (ตัวอย่างเช่น https://proseware.com)
 2. ไคลเอ็นต์ outlook พยายามค้นหาเรกคอร์ A สำหรับโดเมนของ SMTP ของผู้ใช้
3
 1. โดเมน SMTP ของผู้ใช้ที่เป็นแบบ Autodiscover (ตัวอย่างเช่น https://autodiscover.proseware.com)
 2. ไคลเอ็นต์ outlook พยายามค้นหาเรกคอร์ A สำหรับ URL ที่จะถูกผนวกเข้ากับ Autodiscover
4
 1. Outlook ไคลเอ็นต์พยายามค้นหา DNS บริการ (SRV) ที่ระเบียนสำหรับบริการ Autodiscover ในโซน DNS ที่สอดคล้องกับโดเมนของ SMTP ของผู้ใช้ (ตัวอย่างเช่น _autodiscover._tcp.proseware.com)
 2. ระเบียน SRV แล้วส่งกลับ URL อื่น สำหรับซึ่งบางรูปแบบของเรกคอร์ resolvable ต้องมีอยู่ เช่นเรกคอร์ A หรือมีระเบียน CNAME
5ผลลัพธ์ถ้าไม่พบบริการ Autodiscover โดยวิธีใดก็ Autodiscover ล้มเหลว
ในสรุป บริการ Autodiscover อาจถูกแก้ไขได้ โดยใช้เรกคอร์ A มีระเบียน CNAME หรือเรกคอร์ SRV เพื่อกำหนดว่าระเบียนใดบ้างที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง หรือ ใน Windows PowerShell:
 1. เมื่อต้องการค้นหาเรกคอร์ A เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  1. nslookup
  2. Set Type = A
  3. Autodiscover.SMTPDomain.com
 2. เมื่อต้องการค้นหาเรกคอร์ SRV เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  1. nslookup
  2. Set Type = SRV
  3. _autodiscover._tcp.SMTPDomain.com
ในตัวอย่างต่อไปนี้ ไคลเอนต์ Outlook สามารถค้นหาการบริการ Autodiscover โดยใช้เรกคอร์ด A สำหรับ Autodiscover URL ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอน 3 ในตารางก่อนหน้านี้:
autodiscover.proseware.com
อย่างไรก็ตาม ตามที่เรากล่าวถึงในส่วน "สาเหตุ" URL นี้ไม่ถูกแสดงใน SAN ของใบรับรอง SSL ที่ถูกใช้ โดยบริการ Autodiscover ตัวอย่าง ดูภาพหน้าจอต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2820894


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: เพิ่ม Autodiscover URL SAN ของใบรับรอง SSL ของไซต์ Autodiscover (ไม่วิธีที่ต้องการ)

ถึงแม้ว่าวิธีนี้เป็น workable ทางเทคนิค นี้ไม่ได้วิธีการที่ต้องการในการออกแบบให้บริการปัจจุบันเนื่องจากต้นทุนและแรงงานที่เกี่ยวข้องในการแจกจ่ายใบรับรองปรับปรุงใหม่ ถ้าวิธีการแก้ปัญหานี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ workable คุณควรส่งการตั้งค่าคอนฟิกการร้องขอ (CR) เพื่อขอใบรับรอง SSL ถูกปรับปรุง และการใช้งาน อย่างไรก็ตาม CR อาจถูกปฏิเสธให้เป็นไปตามวิธีที่ 2 ยกเว้นว่ามีเหตุผลทางธุรกิจที่เป็นที่คาดเดายากให้ไว้

วิธีที่ 2: แทนระเบียนมีอยู่ โดยใช้เรกคอร์ดที่ SRV ที่ชี้ไปยัง namespace ที่มีอยู่แล้วใน SAN ของใบรับรอง SSL (วิธีที่ต้องการ)

นี่คือวิธีการที่คุณต้องการแก้ปัญหาในการออกแบบให้บริการปัจจุบันเนื่องจากไม่มีใบรับรอง SSL ที่มีอยู่จะถูกปรับปรุง และการใช้งาน ตามลำดับของการดำเนินงานที่แสดงรายการก่อนหน้านี้ในส่วนนี้คุณสามารถแก้ไข องค์กรอาจใช้ข้อมูลใหม่ โดยใช้วิธีมีการควบคุม และการทดสอบเพื่อป้องกันการขัดข้องของบริการ Autodiscover

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างเรกคอร์ด SRV ใหม่

  สร้างเรกคอร์ด SRV ในโซน DNS ที่สอดคล้องกับโดเมนของ SMTP ของผู้ใช้ ระเบียน SRV ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
  • บริการ: _autodiscover
  • โพรโทคอล: _tcp
  • พอร์ต: 443
  • โฮสต์: URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง URL นี้อาจเป็น URL Outlook Web Access (OWA) ได้เนื่องจาก IP แก้ไขแล้วหรือไม่ควรจะเหมือนกับบริการ Autodiscover นอกจากนี้ นี้อาจแตกต่างไปจากการปรับใช้ปรับการใช้งาน
 2. ก่อนที่จะลบระเบียนมีอยู่ ระเบียน SRV ใหม่ควรได้รับการทดสอบ โดยการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโฮสต์ของผู้ใช้ที่เปลี่ยนเส้นทางปัจจุบันระเบียนนั้นมี IP ไม่ถูกต้อง การทดสอบนี้สามารถทำให้แน่ใจว่า ระเบียน SRV ใหม่ทำงานตามที่คาดไว้ก่อนที่คุณจัดวางระเบียน DNS ใหม่ทั้งองค์กร

  หมายเหตุ เมื่อระเบียน SRV ถูกใช้ โดยไคลเอ็นต์ของโปรแกรม Outlook ผู้ใช้อาจได้รับข้อความต่อไปนี้ที่แนะนำให้บันทึกของผู้ใช้ของการเปลี่ยนเส้นทางที่กำลังจะเกิดขึ้น เราขอแนะนำผู้ใช้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการ ไม่ต้องถามฉันเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้อีกครั้งตัวเลือกเพื่อให้ข้อความจะแสดงขึ้นอีกครั้ง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2820895
 3. เมื่อระเบียน SRV ทำงานตามที่คาดไว้ คุณสามารถลบระเบียนจาก DNS ที่มีอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Autodiscover ไปเว็บไซต์ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2772058 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
Keywords: 
vkbportal226 kbgraphxlink kbmt KB2772058 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2772058

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com