รายงาน "ซอฟต์แวร์ 09B" จากข่าวกรองสินทรัพย์ไม่ประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องในระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2772081 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ Microsoft ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 2 (SP2)
  • คุณเปิดใช้งานสินค้าคง คลังของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ Metering และสินทรัพย์ข่าวกรองเซิร์ฟเวอร์ Windows จัดการ Instrumentation (WMI) คลาบนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์
  • คุณปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ โดยใช้แพคเกจ Microsoft Installer (MSI)
  • คุณใช้การปรับปรุงไปยังโปรแกรมประยุกต์ และเริ่มต้นแอพลิเคชัน
ในสถานการณ์สมมตินี้ บริษัทตัวแทนการ Metering ซอฟต์แวร์ไม่สามารถรับค่าแอตทริบิวต์msiDisplayName, msiPublisherและmsiVersionที่จะเบิกจาก MSI โดยส่วนประกอบของซอฟต์แวร์วัด ดังนั้น ค่า SoftwarePropertiesHash ไม่สามารถคำนวณ ปัญหานี้ป้องกันไม่ให้รายงานข่าวกรองสินทรัพย์ที่มีชื่อว่า "ซอฟต์แวร์ 09B คอมพิวเตอร์ที่ มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ infrequently" เพื่อรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นหลัง จากที่คุณใช้การปรับปรุงสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้โปรแกรมประยุกต์ที่มีการปรับปรุงแล้ว เท่านั้น

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์หลักระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 ได้รับผลกระทบ ตัวช่วยสร้างการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สร้างแพคเกจอื่นสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณต้องสร้างโฆษณาเพื่อปรับใช้แพคเกจบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดหลังจากที่คุณเรียกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์หลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำในการติดตั้ง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2477182 คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 ศูนย์ควบคุมระบบ
หมายเหตุ สามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 ที่กำลังเรียกใช้รุ่นที่ใช้ x86 หรือแบบ x64 ของระบบปฏิบัติการ

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง การบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 2 (SP2) ด้วย

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องปิดอินสแตนซ์ใด ๆ เปิดคอนโซลการจัดการตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกก่อนที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม 2007 SP2 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มMtrmgr.dll
รุ่นของแฟ้ม4.0.6487.2217
ขนาดของแฟ้ม205,384
วัน (UTC)01 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:40
แพลตฟอร์มx 86
ชื่อแฟ้มSccm2007ac-sp2-kb2772081-x 86-enu.msp
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม374,272
วัน (UTC)01 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2772081 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ธันวาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
Keywords: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB2772081 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2772081

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com