ระบบอาจไม่เริ่มทำงานในขณะสร้างหน่วยทางลอจิคัลและไดรฟ์ข้อมูลจำนวนมาก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 277222 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าระบบของคุณมีจำนวนของหมายเลขของหน่วยที่เชิงตรรกะ (LUNs) และไดรฟ์ข้อมูล (เกิน 700), มากเมื่อคุณเริ่มต้น Windows 2000 Server หรือ Windows Server 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
windows 2000 ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากแฟ้มต่อไปนี้สูญหาย หรือเสียหาย:
ตัวเลือกการเริ่มต้นระบบ \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced สำหรับ Windows 2000 กด F8

คุณสามารถพยายามที่จะซ่อมแซมแฟ้มนี้ได้ ด้วยการเริ่มต้น Windows 2000 Serveror Windows Server 2003 Setup โดยใช้การตั้งค่าเดิมฟลอปปีดิสก์หรือซีดีรอม เลือก 'r' หน้าจอแรกเพื่อซ่อมแซมการเริ่มต้น
windows 2000 ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ของ กรุณารายงานปัญหานี้เป็นตัวโหลดข้อผิดพลาด 3

คุณสามารถพยายามซ่อมแซมแฟ้มนี้ ด้วยการเริ่มต้น Windows 2000 Serveror Windows Server 2003 Setup โดยใช้โปรแกรมติดตั้งฟล็อปปี้ดิสก์หรือซีดีรอมเลือก 'r' เดิมที่หน้าจอแรกเพื่อซ่อมแซมการเริ่มต้น
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณ reconfigured ระบบของคุณ โดยการลบ หรือการเอา LUNs ที่มีอยู่แล้วและไดรฟ์ข้อมูล และถูกสร้างขึ้นใหม่ หรือ redetected LUNs และไดรฟ์ข้อมูลใหม่

สาเหตุ

เซิร์ฟเวอร์ windows 2000 และ Windows Server 2003 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ LUNs และไดรฟ์ข้อมูลที่ได้รับการติดตั้ง และกำหนดค่าไว้ในคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม SYSTEM ของรีจิสทรี เมื่ออุปกรณ์ (รวมทั้งไดรฟ์) จะถูกเอาออกจากระบบ Windows 2000 Server และ Windows Server 2003 รักษารายการรีจิสทรีในกรณีที่อุปกรณ์ส่งกลับไปยังระบบ นี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบพลักแอนด์เพลย์ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหลังจากอาร์เรย์ หรือการตั้งค่าของไดรฟ์คือ reconfigured ถ้าพวกเขาจะตรวจพบว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ และดังนั้น สร้างรายการที่ซ้ำกัน ถ้าไม่มีไดรฟ์ (เกิน 700) จำนวนมาก ปัญหานี้อาจทำให้ไฮฟ์ของระบบการขยายขนาดใหญ่

กลุ่ม SYSTEM ไม่จำกัดเพียงการเมกะประมาณ 10.3 ไบต์ (MB) ในขนาดที่อยู่ใน Windows 2000 Server นี่คือการได้เนื่องจากไฮฟ์ของระบบและแฟ้มเคอร์เนลของ Windows ต้องดีใต้เมกะไบต์ 16 เมื่อ Windows เริ่มทำงาน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ Windows Server 2003 จะมักจะไม่มีปัญหานี้ยกเว้นว่ามีการใช้สวิตช์ 3 กิกะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม SYSTEM และ Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
302594ขีดจำกัดของหน่วยความจำกลุ่ม System ได้รับการปรับปรุงใน Windows Server 2003

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบอยู่ในสถานะ หากปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากข้อเท็จจริง (ตัวอย่าง หากคอมพิวเตอร์ไม่ได้เริ่มต้น), ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมไฮฟ์ของระบบ และการคืนค่าการติดตั้ง Windows ของคุณไปยังสถานะที่ใช้เริ่มระบบได้

สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

วิธีการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่คุณไม่สามารถเริ่มต้น

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ถ้าคุณพยายามที่จะเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" ของบทความนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ติดตั้งการติดตั้งแบบขนานของ Windows 2000 Server หรือ Windows Server 2003 บนระบบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ทำการติดตั้งแบบขนาน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  266465วิธีการที่ทำการติดตั้งแบบขนานของ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003
  หมายเหตุ:: สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ สมมติว่า การติดตั้งต้นฉบับใน C:\Winnt และการติดตั้งแบบขนานใหม่เป็น Winnt.new

  หมายเหตุ:โฟลเดอร์การติดตั้งต้นฉบับสำหรับ Windows 2003 Server เป็น C:\Windows
 2. หลังจากที่คุณทำการติดตั้งแบบขนาน เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งแบบขนานเป็นผู้ดูแลท้องถิ่น
 3. เริ่ม Regedt32
 4. คลิกการHKEY_LOCAL_MACHINE บนเครื่องจักรในเครื่องหน้าต่างการนำไปไว้ด้านหน้า
 5. คลิกที่โฟลเดอร์รากHKEY_LOCAL_MACHINE.
 6. ใน Windows 2000 Server ในการรีจิสทรีเมนู คลิกโหลดไฮฟ์. ใน Windows Server 2003 ในการแฟ้ม:เมนู คลิกโหลดไฮฟ์
 7. ค้นหานี้
  ระบบ:
  hive โดยการเรียกดูโฟลเดอร์ C:\Winnt\System32\Config และสำรองแฟ้มระบบ

  หมายเหตุ:: ตรวจสอบว่า คุณได้สำรองแฟ้มระบบและไม่แฟ้ม System.log หรือไม่
 8. คลิกการระบบ:แฟ้ม แล้วคลิกOPEN.
 9. ในการชื่อคีย์กล่อง ชนิดOriginalInstallแล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:: ชื่อที่คุณเลือกที่ไม่สำคัญ ตราบเท่าที่จะเป็นการเฉพาะเพื่อ subhive ที่ปรากฏขึ้น
 10. subhive โหลดที่ชื่อว่า OriginalInstall จะแสดงอยู่ในขณะนี้ ขยายการOriginalInstallสาขา
 11. คลิกการเลือกคีย์:
 12. หมายเหตุการตั้งค่าสำหรับการปัจจุบัน,ค่าเริ่มต้น,ล้มเหลวและLastKnownGoodค่ารีจิสทรี

  หมายเลขในค่ารีจิสทรีเหล่านี้ตรงกับหมายเลขของคีย์การ CONTROLSET ซึ่งจะแสดงอยู่ภายใต้การเลือกคีย์: ภายใต้สถานการณ์ปกติ การcontrolset001คีย์และcontrolset002คีย์จะแสดงรายการ

  การตั้งค่าสำหรับการปัจจุบันและค่าเริ่มต้นค่าเป็นปกติ0x1และแป้น CONTROLSET ตรงกันสำหรับค่าเหล่านี้คือcontrolset001. การตั้งค่านี้LastKnownGoodค่าเป็นปกติ0x2และแป้น CONTROLSET ตรงกันcontrolset002. การตั้งค่านี้ล้มเหลวค่าเป็นปกติ0และไม่มีคีย์ CONTROLSET ที่สอดคล้องกันอยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้า CONTROLSET ที่เสียหายอยู่ การตั้งค่านี้ล้มเหลวค่าอาจเรียบร้อยแล้ว0x3และแป้น CONTROLSET ตรงกันอาจเรียบร้อยแล้วcontrolset003.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คีย์ที่เลือกและ ControlSets คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  102984REG: รายการคีย์ย่อย ControlSet\Select
 13. คลิกคีย์ CONTROLSET ที่สอดคล้องกับการตั้งค่าของการล้มเหลวค่าที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 12
 14. ใน Windows 2000 Server ในการการรักษาความปลอดภัยเมนู คลิกPermissions:. ใน Windows Server 2003 ในการแก้ไขเมนู คลิกPermissions:
 15. ใน Windows 2000 Server เลือกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอนุญาตให้สิทธิ์ที่สืบทอดได้จากแม่เพื่อเผยแพร่สู่วัตถุนี้กล่องกาเครื่องหมาย ใน Windows Server 2003 คลิกการขั้นสูงปุ่ม และจากนั้น เลือกการล้างข้อมูลนั้นอนุญาตให้สิทธิ์ที่สืบทอดได้จากแม่เพื่อเผยแพร่สู่วัตถุนี้และวัตถุลูกทั้งหมด รวมเหล่านี้ ด้วยรายการที่ถูกกำหนดที่นี่อย่างชัดเจนกล่องกาเครื่องหมาย
 16. ในกล่องโต้ตอบ คลิกเอาออก.
 17. เอาผู้ใช้และกลุ่มที่ระบุไว้
 18. เพิ่มผู้ดูแลท้องถิ่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชีที่มีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด
 19. คลิกขั้นสูง.
 20. คลิกเพื่อเลือกนั้นสิทธิ์ในการตั้งค่าใหม่บนวัตถุลูกทั้งหมด และเปิดใช้งานการเผยแพร่ในสิทธิ์ที่สืบทอดได้กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 21. ในการการรักษาความปลอดภัยกล่องโต้ตอบ คลิกใช่.
 22. ในการPermissions:กล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
 23. ลบ CONTROLSET ที่สอดคล้องกับล้มเหลวตั้งค่า

  หมายเหตุ:: ขั้นตอนก่อนหน้าจะต้องการเอาการรักษาความปลอดภัยบนไฮฟ์ ดังนั้นคุณยังสามารถทำการลบออก บันทึกย่อที่คุณสำรองไว้
  ระบบ:
  กลุ่ม
 24. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 13 ถึง 23 ลบ CONTROLSET ที่สอดคล้องกับLastKnownGoodค่า
 25. CONTROLSET ที่สอดคล้องกับการคลิกสองครั้งปัจจุบันค่า
 26. คลิกสองครั้งenum.
 27. คลิกการscsiคีย์:
 28. ใช้ขั้นตอนที่ 14 ผ่าน 23 เพื่อตั้งค่าสิทธิ์ที่เหมาะสม และลบหมายscsiคีย์:

  หมายเหตุ:: แบบscsiคีย์ไม่ rebuilt ในระหว่างการเริ่มต้นถัดไป
 29. คลิกการเก็บข้อมูลคีย์:
 30. ใช้ขั้นตอนที่ 14 ผ่าน 23 เพื่อตั้งค่าสิทธิ์ที่เหมาะสม และลบหมายเก็บข้อมูลคีย์:

  หมายเหตุ:: แบบเก็บข้อมูลคีย์ไม่ rebuilt ในระหว่างการเริ่มต้นถัดไป
 31. ภายใต้HKEY_LOCAL_MACHINEคลิกOriginalInstall.
 32. ใน Windows 2000 Server ในการรีจิสทรีเมนู คลิกบันทึกคีย์จากนั้น ให้บันทึกแฟ้มไปยังเดสก์ท็อปเป็นระบบ:มีส่วนขยายไม่ ใน Windows Server 2003 ในการแฟ้ม:เมนู คลิกส่งออกและในการบันทึกเป็นชนิดหล่นลง เลือกรีจิสทรีไฮฟ์แฟ้ม (* *). จากนั้น ให้บันทึกแฟ้มไปยังเดสก์ท็อปด้วยชื่อแฟ้มระบบ:โดยไม่มีส่วนขยาย

  หมายเหตุ:: การบันทึกแฟ้มเอาช่องว่างใด ๆ ในกลุ่มนี้ และลดขนาดของแฟ้ม
 33. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าOriginalInstallยังคงเลือก
 34. ในการรีจิสทรีเมนู คลิกยกเลิกการโหลดไฮฟ์แล้ว คลิกใช่สำหรับการรับรอง
 35. ออกจาก Regedt32
 36. ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์ C:\Winnt\System32\Config แล้ว เปลี่ยนชื่อแฟ้มระบบที่มีอยู่เพื่อ System.org
 37. คัดลอกแฟ้มระบบจากเดสก์ท็อปไป C:\Winnt\System32\Config
 38. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ และเลือกการติดตั้งเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณต้องการให้มวลเนื่องจากคุณมั่นใจว่า เซิร์ฟเวอร์ของคุณอยู่ในภาวะเสี่ยง ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบรายการรีจิสทรีสำหรับไดรฟ์ที่ได้ถูกเอาออกทางกายภาพ

คำแนะนำต่อไปนี้อธิบายวิธีการที่รวมโปรแกรมอรรถประโยชน์ Scrubber ในสภาพแวดล้อมของ Windows 2000 โดยการสร้างสคริปต์การปิดระบบที่ขนาดของการตรวจสอบ
ระบบ:
กลุ่ม ถ้าการ
ระบบ:
ไฮฟ์คือ เมกะเกิน 8 ไบต์ (MB) โปรแกรมอรรถประโยชน์ Scrubber ลบไดรฟ์ที่ถูกเอาออก และพยายามจะล้างข้อมูลฐานข้อมูลของดิสก์แบบไดนามิก และช่องว่างใด ๆ การบีบอัด สคริปต์ได้ลบไดรฟ์ใด ๆ จากฐานข้อมูลของดิสก์ไดนามิกที่เป็นส่วนหนึ่งของชนิดของไดรฟ์ข้อมูลการ โวลุ่ม spanned และวอลุ่มสไทรพ์ใด ๆ

นอกจากนี้ อ่านแฟ้ม Readme.txt ที่อยู่ในแพคเกจโปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับคำอธิบายของแฟ้มในแพคเกจทั้งหมด
เมื่อต้องการสร้างสคริปต์การปิดระบบที่ขนาดของการตรวจสอบ
ระบบ:
hive ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลดแพคเกจ และขยายเนื้อหาไปยังพาร์ติชันระบบในชื่อ C:\Scrubber โฟลเดอร์
 2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 3. ประเภท:mmcแล้ว คลิกตกลง.
 4. ในการส่วนควบคุมเมนู คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน.
 5. คลิกadd.
 6. คลิกนโยบายกลุ่มในรายการสแนปอิน แล้วคลิกadd.
 7. วัตถุ'นโยบายกลุ่ม'ค่าเริ่มต้น "ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกเสร็จสิ้น.
 8. คลิกปิดแล้ว คลิกตกลง.
 9. คลิกเครื่องหมายบวก(+)ในบานหน้าต่างด้านซ้ายให้ขยายนโยบายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่branch และขยายแล้ว นี้การตั้งค่า windowsสาขา
 10. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งปิดระบบนโยบาย:
 11. คลิกaddแล้ว คลิกเรียกดู.
 12. ค้นหาโฟลเดอร์ C:\Scrubber คลิกการCleanup.vbsแฟ้ม แล้วคลิกตกลง.
 13. คลิกตกลงจนกระทั่งคุณปิดนโยบายการปิดระบบ และปิดสแน็ปอิน MMC คุณไม่จำเป็นต้องบันทึกการตั้งค่าคอนโซลสำหรับสคริปต์การเรียกใช้
 14. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งระบบ:ไอคอน
 15. คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกตัวแปรของสภาพแวดล้อม.
 16. ภายใต้ตัวแปรของระบบคลิกการเส้นทางตัวแปร แล้วคลิกแก้ไข.
 17. ผนวกข้อความต่อไปนี้จุดสิ้นสุดของตัวแปร:
  ; c:\scrubber
 18. คลิกตกลงสำหรับตัวแปร แล้วคลิกตกลงในคุณสมบัติของระบบ.
มีสคริปต์การปิดเครื่องในสถานที่ (Cleanup.vbs), ถ้าหลายไดรฟ์ล้มเหลว และมีดิสก์แบบไดนามิก พวกเขาจะแสดงในการจัดการดิสก์เป็น FAILED คุณอาจต้องคลิกขวาการจัดการดิสก์แล้ว คลิกrescan ดิสก์หากการ์ดเชื่อมต่อของบัสโฮสต์ (HBA) ไม่ได้ใช้เหตุการณ์ Plug and Play หากไดรฟ์ไม่รายงานทันทีเป็น FAILED

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกัน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
216369ไม่สามารถสร้างขอบเขตแบบไดนามิก Host Configuration Protocol (DHCP) จำนวนมาก
244135เครื่องพิมพ์ที่มากเกินไปอาจทำให้เริ่มระบบไม่สำเร็จ
259930ไม่สามารถเริ่มต้น Windows 2000 โซน DNS จำนวนมาก
269075เกิดข้อผิดพลาด: " Windows ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากแฟ้มต่อไปนี้สูญหาย หรือเสียหาย: \Winnt\System32\Config\Systemced "
270028windows NT อาจไม่เริ่มทำงานกับหลายการแบ่งปัน DFS
windows Server 2003 เพิ่มหน่วยความจำที่พร้อมใช้งานขณะเริ่มระบบเพื่อทำให้ขนาดไฮฟ์ของระบบจะไม่เป็นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
302594ขีดจำกัดของหน่วยความจำกลุ่ม System ได้รับการปรับปรุงใน Windows Server 2003
ถ้าคุณกำลังใช้การ/ จี 3สวิตช์ใน Windows Server 2003 จำกัดเมกะไบต์ 16 ยังคงใช้จนกว่า Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) จะพร้อมใช้งาน Microsoft แนะนำให้ คุณสร้างรายการที่สองในแฟ้ม Boot.ini ที่ไม่ได้/ จี 3สลับไปที่หน่วยความจำเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2003

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Scrubber.exe5.2.3790.249623,04028-ก.ค.-200505:16IA-64
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Scrubber.exe5.2.3790.249612,80028-ก.ค.-200505:16x64SP1
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Scrubber.exe5.2.3790.249610,24027-ก.ค.-200500:45x86SP1

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 2000

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Scrubber.exe5.2.3790.23810,24012 2005 Aug00:29x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Server 2003 Service Pack 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 277222 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbHotfixServer kbqfe kbenv kberrmsg kbhardware kbpending kbprb kbwin2000fixnosp kbmt KB277222 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:277222

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com