Kompiuteryje, kuriame veikia operacin? sistema ?Windows 8?, nerodomi nar?ykl?s ?Internet Explorer? parankiniai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2772501 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?diegus 32 bit? taikom?j? program? operacin?s sistemos ?Windows 8? 64 bit? versijoje, nar?ykl?je ?Internet Explorer? nerodomos m?gstamos svetain?s, bet to, adres? juostoje negalite ?vesti supaprastintos kin? kalbos simboli? ir retrospektyvoje ie?koti m?gstam? svetaini?.

Prie?astis

?i problema kyla d?l netinkamai i?valytos ?Internet Explorer? ypatybi? schemos.

Sprendimas

Naujinimo informacija

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

?Windows Update?
?? naujinim? galima atsisi?sti i? Windows Update.

B?tinosios s?lygos.

Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi veikti ?Windows 8?

Registro informacija

Norint taikyti ?? naujinim?, nereikia atlikti joki? pakeitim? registre.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? kompiuterio nereikia paleisti i? naujo.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Failo informacija

Bendroji ?io naujinimo versija ?diegia failus, turin?ius atributus, i?vardytus toliau pateiktoje lentel?je. ?i? fail? data ir laikas i?vardyti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku, atsi?velgiant ? dabartin? ?iemos / vasaros laiko (DST) patais?. Be to, ?ios datos ir laikai gali keistis, kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
?Windows 8? fail? informacijos pastabos
 • Failai, kurie yra susij? su tam tikru produktu, gaire (RTM, SPn) ir paslaug? ?aka (LDR, GDR), gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius, rodomus toliau pateiktoje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?Paslaug? grup?
  6.2.920 0.16 xxx?Windows 8?RTMGDR
 • GDR paslaug? grup?se yra tik i?platintos ir pla?iai paplitusioms kritin?ms problemoms spr?sti skirtos pataisos. ? LDR paslaug? grupes be ?i? i?platint? patais? yra ?traukta ir kar?t?j? patais?.
?Windows RT?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Fixiepropschema.exe10.0.9200.1644632,24031-Oct-201219:28
Visos palaikomos ?Windows 8? x86 versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Fixiepropschema.exe10.0.9200.1643732,75217-Oct-201204:45
Visos palaikomos ?Windows 8? x64 versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Fixiepropschema.exe10.0.9200.1643734,27217-Oct-201206:37

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prast? termin?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2772501 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gruod?io 28 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Rakta?od?iai: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB2772501

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com