[SDP 3] SQL RS ????? ???????? ?????? ???????? ??????? [155888db-ad84-4e39-a4e1-f6e6c3b185b4]

???? ?????? ???? ??????
???? ID: 2773194 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

??????

SQL RS ????? ???????? ?? ??? Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 ?? Windows Server 2012 R2 ???????? ?? ??? ?? Microsoft SQL ????? ?????????? ?????? (SSRS) ????? ?? ?? ?????? ???? ?????? ?????? ??? ?????? ?? ??????? ??????? ????? ???? ??? ?? ???????? ????? ??? ?? Microsoft SharePoint ??? SSRS ?? ??? ??????? ??????? ???? ?? ??? ????? ???? ???? ???

RS ????? ??????????? SQL SQL Server ?? ????? ????????? ?? ?????? ???? ??:
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft SQL Server 2012

???? ???????

?????? ??????????

?????? ???????? ?? ???????? ?????? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ????? ?? ??? ?????????? ????? ???? ???? ??????? ????? ???? ???????? ??? ?? ???? ???????? ?? ??? ????? ?????????? ??????, ?? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ??????? ??, ?? ??????? ????? ?? ??? ???? ?? ?? ???????? ?? ?????? ???? ???, ?? ?? ?????? ??????? ???? ?? ??? ??? ???? Microsoft ???????? ?????? ?????? ???? (MATS) ?? ?????? ?????????? ?? ??????? ?? ???? ???? Windows PowerShell ?? ?????? ???????? ?? ????? ???? ??, ?? ?????? ?? ???, MATS ??? ???????? ??? ?? ??????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ???, ????? ???? ?? Microsoft ???????? ??? ?????:
2598970 Microsoft ?? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ?????? ?????? ?? ??????? ??????????? ??????
?????? Windows ??????
???? ?? ?? ????????? ???? SQL RS ????? ??????????? ?? ???????? ?? ???????????? ?????? ???? ?????? ???
??? ????? ???
SSRS ???????????? ??? ????? ??? ?????????? ?? SQL RS ????? ??????????? ???????? ??? ?? ????? ???? ?????? ?? ??? ??????, ??? ?? ???? ?????-??? ?????????, ?? ??? SQL RS ????? ??????????? SSRS ??, ?? ???????? ??? ?? ?????-??? ???????????? ??? ????? ??? ?????????? ?? ????? ?????? ??? ??????, ???? SharePoint ?????? ??? ??, SQL RS ????? ??????????? SharePoint ?? ????? ??????
SQL ????? ??????? ??????????
?????????? ?????? ?? ??? ????? ????? ????? ?? ???? ???? ???????? ?? ??????? ??? ?? ??? ?????????? SQL RS ????? ??????????? ???? ?? ??? ???? ??????? ????????? ?? ??? ?? ??? ???, ?? ???? ?? ??? SSRS ??????? ?? ?????? ????, ?? ReportServer ?????? ??????? ?? ??????? ????? ???? ?? ???????? SSRS ?????? ??????? ????? ?? ?????? ???? ?? ??? SQL RS ????? ??????????? ?? ?????? ???? ??? Windows ?????????? ?? ????? ???? ??????? ??????? ??? ?? ???? SQL RS ????? ???????? ??????? ???? ?? ???, ??? ?? sysadmin ??????? ????? ??? ??? ??? ????? ?? ?? Windows ????? ???? ?????? ???
SharePoint ??????? ??????????
?????????? ?????? ?? ???? ???????? ?? ??????? ?? ??? ??? ?? ??? ?????????? SQL RS ????? ??????????? ???? ?? ??? ?? ???? SharePoint ?????????? ???????? ????? ???? ?? ?? SSRS ??? integrates, ??? SQL RS ????? ??????????? SharePoint ????????????, ??????? ??? ??????, ??????? ?? ???? ??? ??????? ????? ???? ??? SQL RS ????? ???????? ?? ????????? ???? ?? ???, ???? ???????? ?? ?????????? ???? ?? ????? ?? ?? Windows ????? ???? ??????

??????? ?? ???????? ????SQL RS ????? ???????????

?????? ????? ???
??? ????? 30 ????? ?? ????? SQL RS ????? ??????????? ??????? ???? ???
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
?????????? ?? ???
TXT, CSV, ?? EVT ?? EVTX ?????? ??? ?????? ????? ???<COMPUTER_NAME></COMPUTER_NAME>_ evt_System.csv
<COMPUTER_NAME></COMPUTER_NAME>_ evt_System.txt
<COMPUTER_NAME></COMPUTER_NAME>_ evt_System.(evt ?? evtx)
????????? ????? ???
???SQL RS ????? ??????????? ??????? ?? ????? 30 ????? ?? ????? ???? ???
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
?????????? ?? ???
????????? ????? ??? ???, TXT, CSV, ?? EVT ?? EVTX ??????<COMPUTER_NAME></COMPUTER_NAME>_ evt_Application.csv
<COMPUTER_NAME></COMPUTER_NAME>_ evt_Application.txt
<COMPUTER_NAME></COMPUTER_NAME>_ evt_Application.(evt ?? evtx)
?????????? ???? ???????????? ?? ??????? ?? ?? ????????? ???????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
?????????? ?? ???
?? ?????? ???????? ?? ??????? HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ????????? ????? ???????? ????<COMPUTER_NAME></COMPUTER_NAME>_RS_Registry.XML
?? ?????? ???????? ?? ??????? HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa ????????? ????? ???????? ????<COMPUTER_NAME></COMPUTER_NAME>_RS_Registry.XML
?????? ???????? ?? ??????? ??? ?????? ?? ???????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
?????????? ?? ???
?????? ???????? ?? ??????? ?????? ?? ???? ??? ??????? ??????? ????<COMPUTER_NAME></COMPUTER_NAME>_MiscProperties.XML
?????? ???????? ?? SharePoint ?? ??? ??????? ?? ULS ??? ?? ???????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
?????????? ?? ???
?????? ???????? ?? ??????? ???? ??? ?? ?? SharePoint ?? ULS ??? ???????? ????<COMPUTER_NAME>.<INSTANCE_NAME></INSTANCE_NAME></COMPUTER_NAME>_Date.log
SSRS ?? ??? ???????? ?? SSRS ??? ?? ?????? ???????? ?? ???????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
?????????? ?? ???
SSRS ?????????? ?? ?????? ???????? ?? ??????? ??? ?? SSRS ??? ???????? ????<COMPUTER_NAME>.<INSTANCE_NAME></INSTANCE_NAME></COMPUTER_NAME>_ReportServerService_GUID.log
SSRS ReportServer.Config ????? SSRS ?? ??? ???????? ?? ?????? ???????? ?? ???????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
?????????? ?? ???
SSRS ?????????? ?? ?????? ???????? ?? ??????? ?? ?? RSReportServer.Config ????? ???????<COMPUTER_NAME>.<INSTANCE_NAME></INSTANCE_NAME></COMPUTER_NAME>_RSReportserver.config
?????? ???????? ?? SSRS ?? ??? ???????? ?? web. config ????? ?? ???????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
?????????? ?? ???
ReportServer ?? ReportManager ?????????? ?? ?????? ???????? ?? ??????? ??? SSRS ?????????? ?? web. config ????? ??????? ????<COMPUTER_NAME>.<INSTANCE_NAME></INSTANCE_NAME></COMPUTER_NAME>_web.config
?????? ???????? ?? ?? SSRS ?? ??? ???????? ?? ??? SSRS ???????????? ???????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
?????????? ?? ???
?????? ???????? ?? ??????? ??? SSRS ???????? ?? ??? SSRS ?????? ??????? ??? ???????? ???? ???? ?? ?? ???????????? ??????? ????? ????<COMPUTER_NAME>.<INSTANCE_NAME></INSTANCE_NAME></COMPUTER_NAME>ConfigInfo.XML
???????? ??????? SSRS ?? ??? ???????? ?? ??? ?????? ???????? ?? ???????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
?????????? ?? ???
?????? ???????? ?? ??????? ??? SSRS ???????? ?? ??? SSRS ?????? ??????? ??? ???????? ?? ?? ???????? ??????? ??????? ????<COMPUTER_NAME>.<INSTANCE_NAME></INSTANCE_NAME></COMPUTER_NAME>ExecutionInfo.XML
?????? ???????? ?? ?? SSRS ?? ??? ???????? ?? ??? SPN ???????????? ???????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
?????????? ?? ???
(????? SharePoint ?? ??? ?? ??) SSRS ???????? ?? ??? ?? ?? SSRS ???? ???? ?? ??? SPN ???????????? ??????? ????? ????<COMPUTER_NAME></COMPUTER_NAME>_RS_SPN.XML
HTTP ?????? ?? ????? ?? ?????? ???????? ?? ??? ??
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
?????????? ?? ???
HTTP ?????? ??? ?????? ???????? ?? ???????? ????<COMPUTER_NAME></COMPUTER_NAME>. httperrX.log
SSRS ?? ??? ???????? ?? ??? HTTP ??? ?? ?????? ???????? ?? ???????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
?????????? ?? ???
SSRS Reportserver.config ??????? ??????? ?? ???? ???? ??, ?? ??????? ???? ??? ?? HTTP ??? ???????? ????<COMPUTER_NAME>.<INSTANCE_NAME></INSTANCE_NAME></COMPUTER_NAME>_Http.log

???

???? ID: 2773194 - ????? ???????: 25 ??????? 2013 - ??????: 2.0
???? ???? ???? ??:
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Evaluation Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
??????: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB2773194 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:2773194

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com