Jak zainstalować system Windows Millennium Edition w nowym folderze

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 277648 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL277648
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak zainstalować system Windows Millennium Edition (Me) w nowym folderze na domyślnej partycji C:\. Ta metoda zachowuje Magazyn danych programu Przywracanie systemu.

Więcej informacji

Podczas uaktualniania systemu Microsoft Windows do systemu Windows Me zainstalowanie systemu Windows Me w folderze innym niż folder istniejącego systemu Windows może być niemożliwe. Jednak zainstalowanie systemu Windows Me w nowym folderze może być konieczne, jeśli:
 • Rozwiązujesz problemy ze sprzętem lub oprogramowaniem.
 • Na komputerze są uszkodzone pliki lub brakuje plików.
 • Rejestr systemu Windows jest uszkodzony.
Jeśli system Windows Me jest instalowany w nowym folderze, Instalator systemu Windows ignoruje poprzednio zainstalowane programy i ustawienia Rejestru.

Aby zainstalować system Windows Me w nowym folderze:
 1. Uruchom awaryjny dysk naprawczy lub dysk startowy systemu Windows Me, a następnie kliknij opcję Z obsługą stacji CD-ROM w menu Menu startowe.
 2. Przejdź na dysk CD, a następnie sprawdź, czy zawartość dysku CD z systemem Windows Me jest dostępna.
 3. Wpisz polecenie C:, aby przejść na dysk C, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wpisz polecenie MD OldRoot, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Wpisz polecenie Attrib -r -h -s C:\*.*, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Wpisz polecenie Attrib -h _Restore, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Wpisz polecenie Move C:\*.* C:\OldRoot, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. Wpisz polecenie Ren _Restore OldRest, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 9. Wpisz polecenie Ren Progra~1 OldProg, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 10. Wpisz polecenie Ren Windows OldWin, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 11. Wpisz polecenie E:\Setup, gdzie „E” jest literą dysku stacji CD-ROM, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 12. Gdy pojawi się monit o wprowadzenie nazwy folderu dla instalacji systemu Windows, kliknij opcję Inny katalog.
 13. Wpisz polecenie C:\Windows, aby określić nazwę folderu, w którym chcesz zainstalować system Windows.
 14. Usuń awaryjny dysk naprawczy ze stacji dyskietek.
Aby przywrócić poprzednią instalację:
 1. Uruchom system Windows Me z awaryjnego dysku naprawczego (wybierz opcję Rozruch minimalny).
 2. Wpisz polecenie C:, aby przejść na dysk C, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Wpisz polecenie Attrib -r Progra~1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wpisz polecenie Ren Progra~1 NewProg, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  UWAGA: Użycie nazwy „Program” jako nazwy folderu nie jest zalecane.
 5. Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym.
 6. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę dysk C.
 7. Zmień nazwę folderu OldProg na „Program Files”.
 8. Uruchom ponownie system Windows Me z awaryjnego dysku naprawczego (wybierz opcję Rozruch minimalny).
 9. Wpisz polecenie C:, aby przejść na dysk C, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 10. Wpisz polecenie MD NewRoot, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 11. Wpisz polecenie Attrib -r -h -s *.*, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 12. Wpisz polecenie Attrib -r -h -s _Restore, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 13. Wpisz polecenie Move C:\*.* C:\NewRoot, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 14. Wpisz polecenie Ren _Restore NewRest, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 15. Wpisz polecenie Move C:\OldRoot\*.* C:\, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 16. Wpisz polecenie Ren OldRest _Restore, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 17. Wpisz polecenie Ren Windows NewWin, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 18. Wpisz polecenie Ren OldWin Windows, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 19. Usuń awaryjny dysk naprawczy.
 20. Ponownie uruchom komputer.

Właściwości

Numer ID artykułu: 277648 - Ostatnia weryfikacja: 3 października 2004 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbsetup kbwinme KB277648
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com