Article ID: 2777330 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר


בעת ניסיון להתקין את KB2756872 במחשב שבו מותקן Windows 8, עלול להתרחש שגיאות שמונעות את ההתקנה. השתמש בשיטות הבאות כדי למצוא פתרון לשגיאות התקנה אלה.

מידע נוסף

במהלך התקנה של KB2756872 עבור Windows 8, ייתכן שתיתקל בשגיאות שמונעות מההתקנה להסתיים בהצלחה. ייתכן שתיתקל באחת מהבעיות הבאות או יותר:
  • ההתקנה נתקעת או נעצרת ב- 13%
  • ייתכן שתבחין כי אריחים וסמלים חסרים לאחר ההתקנה
כדי לעקוף בעיות אלה, בצע את הפעולות המשויכות לבעיה שלך:

הבעיה: ההתקנה נתקעת או נעצרת ב- 13%

ההתקנה עלולה להיתקע או להפסיק להגיב אם מנהל התקן המותקן כעת הוא מיושן או לא תואם במלואו. כדי לפתור בעיות במנהלי התקנים, בצע את הפעולות בשיטות שבהמשך:

שיטה 1: עדכון תוכניות אנטי-וירוס

תוכניות אנטי-וירוס מסוימות עשויות להפריע להתקנה של KB2756872. עדכון תוכניות האנטי-וירוס עשוי לסייע בפתירת הבעיה.

בקר באתר האינטרנט של יצרן האנטי-וירוס וחפש עדכונים לתוכניות. התקן את העדכונים ולאחר מכן נסה להתקין שוב את KB2756872.

לקבלת מידע כיצד למצוא ספקי תוכנות, בקר באתר האינטרנט פרטים ליצירת קשר של ספקי חומרה ותוכנה.


שיטה 2: הסרת התקנה והתקנה מחדש של מנהלי התקנים של שמע ווידאו

מנהלי התקנים מסוימים של שמע או וידאו עשויים לדרוש זמן רב יותר לעדכון קבצים והגדרות רישום במהלך ההתקנה, ועדכון מנהלי התקנים של שמע ווידאו עשוי לסייע בפתרון הבעיה.

הסר את ההתקנה של מנהל ההתקן של כרטיס הקול והתקן מיד את KB2756872. לאחר התקנת KB2756872, אפשר ל- Windows לחפש מנהל התקן עבור כרטיס הקול. אם Windows לא מצליח למצוא מנהל התקן, להלן שלוש דרכים למציאה והתקנה של מנהל התקן:

השתמש ב- Windows Update. Windows Update יכול להוריד ולהתקין באופן אוטומטי עדכונים מומלצים. התקנת כל עדכון חשוב, מומלץ ואופציונלי יכולה לעדכן את תכונות המערכת ותוכנות אחרות שיכולות לעזור בתיקון הבעיות בקול.

התקנת תוכנה מיצרן ההתקן. אם להתקן מצורף דיסק, ייתכן שדיסק זה מכיל תוכנה שמתקינה מנהל התקן עבור ההתקן.

הורד והתקן את מנהל ההתקן בעצמך. ניתן לחפש מנהל התקן באתר האינטרנט של היצרן. נסה זאת אם Windows Update לא יכול למצוא מנהל התקן להתקן שלך ואם להתקן לא צורפה תוכנה שמתקינה מנהל התקן.בהמשך, הסר את התקנת מנהל ההתקן של כרטיס הווידאו ואפשר ל- Windows לחפש ולהתקין מחדש את מנהל ההתקן. ניתן להשתמש ב- 3 ההצעות לעיל למציאת מנהלי ההתקן של כרטיס הווידאו.

הערה: אם הסרת ההתקנה של מנהל ההתקן של כרטיס הקול לא פותרת את הבעיה, ייתכן שיהיה צורך לבצע את הפעולות לעיל ולהסיר את ההתקנה של מנהל ההתקן של כרטיס הווידאו.

בעיה 2: אריחים וסמלים חסרים

כדי לעקוף בעיות אלה, צא מחשבון Windows והיכנס שוב, והאריחים והסמלים אמורים להיות מוצגים כראוי.


הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2777330 - Last Review: יום שישי 07 דצמבר 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8 Professional N
  • Windows RT
מילות מפתח 
KB2777330

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com