วิธีการกำหนดค่าการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ใน Windows 8

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2777643 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

วิธีการต่าง ๆ จะพร้อมใช้งานสำหรับการตั้งค่าคอนฟิก Windows 8 จะใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต วิธีการที่จะทำงานดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับชนิดของโปรแกรมประยุกต์ที่คุณกำลังใช้อยู่

วิธีการกำหนดค่าการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Web Proxy Auto-Discovery Protocol (WPAD)

เราขอแนะนำให้ คุณใช้โพรโทคอลการค้นพบอัตโนมัติพร็อกซีของเว็บ (WPAD) เพื่อตั้งค่าคอนฟิก Windows 8 จะใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต การตั้งค่าคอนฟิกการดำเนินการผ่าน DNS หรือ DHCP และจำเป็นต้องมีการตั้งค่าใด ๆ ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ซึ่งหมายความ ว่า ผู้ใช้สามารถนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากที่บ้านหรือสถานอื่น ๆ และค้นหาการกำหนดค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

วิธีการกำหนดค่าการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ใน Internet Explorer หรือโดยใช้นโยบายกลุ่ม

ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แบบคง มีการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถด้วยตนเองใน Internet Explorer หรือการตั้งค่าคอนฟิกการเข้าร่วมโดเมนคอมพิวเตอร์ โดยใช้'นโยบายกลุ่ม' โปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้รับการตั้งค่าพร็อกซีจาก Internet Explorer อาจจำเป็นต้องมีการตั้งค่าภายในแต่ละแอพลิเคชันเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าพร็อกซี

พร็อกซีการกำหนดค่าอัตโนมัติ (PAC) แฟ้ม/อัตโนมัติสคริปต์การกำหนดค่า

พร็อกซีการตั้งค่าแฟ้มการกำหนดค่าอัตโนมัติ (PAC) นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดด้วยตนเองค่า ใน Internet Explorer หรือ โดยใช้'นโยบายกลุ่ม' เมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ของ Windows ที่เก็บ ชนิดของแอพลิเคชันกำหนดว่า จะใช้การตั้งค่าพร็อกซีที่จะได้รับมาจากแฟ้ม PAC นอกจากนี้ แอพลิเคชันอาจต้องมีการตั้งค่าการกำหนดค่าการตั้งค่าพร็อกซี

ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์พร็อกซี/ไฟร์วอลล์

ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์พร็อกซี/ไฟร์วอลล์เฉพาะกับแบรนด์ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่ Microsoft Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010 เป็นตัวอย่างของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถใช้ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมการตั้งค่าพร็อกซี พร็อกซี/ไฟร์วอลล์ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุม LSP จะไม่ทำงานใน Windows 8 กับ apps ร้านค้าสมัย ใหม่/Windows ใด ๆ แต่จะทำงานกับโปรแกรมประยุกต์มาตรฐาน พร็อกซี/ไฟร์วอลล์ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุม WFP จะทำงานกับ Windows 8 ในโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด คุณควรติดต่อผู้ผลิตพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์ของผู้ผลิตพร้อมกับ Windows 8

หมายเหตุ เครื่องมือไคลเอนต์ไฟร์วอลล์ TMG/ISA LSP ขึ้นอยู่ และจะใช้ไม่ได้กับร้านค้าสมัย ใหม่/Windows apps อยู่

การตั้งค่าบรรทัดคำสั่ง

คุณยังสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้คำสั่งnetsh winhttp ตั้งค่าพร็อกซี ตัวเลือกนี้จะแนะนำเฉพาะสำหรับการทดสอบ เนื่องจากไม่สามารถปรับใช้ได้ง่าย คำสั่งที่มีการดำเนินการที่พร้อมรับคำสั่ง โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแล เราไม่แนะนำนี้สำหรับคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ได้เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่แตกต่างกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ WPAD ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc995139

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg699445

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd361887

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ โดยการใช้ Group Policy ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc736412

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2777643 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard
  • Windows Server 2012 R2 Datacenter
  • Windows Server 2012 R2 Essentials
  • Windows Server 2012 R2 Foundation
  • Windows Server 2012 R2 Preview
  • Windows Server 2012 R2 Standard
Keywords: 
kbmt KB2777643 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2777643

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com