SDP [71eeb57a-b16d-4b6b-bb3d-5c03e7cfec7d] คำอธิบายของแพคเกจการวินิจฉัยเซิร์ฟเวอร์ Lync 2010\2013 การหลักของคอมโพเนนต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2778244 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เซิร์ฟเวอร์ Lync ของ Microsoft 2010\2013 หลักของคอมโพเนนต์วินิจฉัยแพคเกจสำหรับ Windows Server 2008 R2 ถูกใช้เพื่อรวบรวมชุดครอบคลุมของข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์ Lync 2010\2013

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความนี้อธิบายข้อมูลที่แพคเกจการวินิจฉัย Lync Serve 2010\2013 การหลักของคอมโพเนนต์อาจรวบรวมจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Office สื่อสาร Server 2007 R2, Lync Server 2010 หรือ แบบเซิร์ฟเวอร์ Lync

หมายเหตุ ชื่อแฟ้มผลลัพธ์จะมีผล โดยใช้ชื่อของสินค้าที่สร้างผลผลิตของตนเอง ในชื่อแฟ้มผลลัพธ์ ตัวยึดคำนำหน้า> แทนชื่อของสินค้ามีสร้างผลผลิต

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของเซิร์ฟเวอร์ Lync
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
รูปแบบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ –แอพลิเคชัน – ข้อความ .csv และ.evt/.evtxคำนำหน้า> _evt_Application.*
รูปแบบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ –ระบบ – ข้อความ .csv และ.evt/.evtxคำนำหน้า> _evt_System.*
รูปแบบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ –เซิร์ฟเวอร์ Lync – ข้อความ .csv และ.evt/.evtxคำนำหน้า> _evt_LyncServer.*
โทโพโลยีของเซิร์ฟเวอร์ Lync
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
รับ-CsTopology - AsXML cmdlet ผลลัพธ์คำนำหน้า> _lync_topology.xml
เอาพุ DHCPUtil เซิร์ฟเวอร์ Lync
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
DHCPUtil - EmulateClientคำนำหน้า> _DHCPUtil_EmulateClient.txt
การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ Lync
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
รับ-CsConfiguarionคำนำหน้า> _LyncServer_CsConfiguration.zip
ไฟล์การสืบค้นกลับของเซิร์ฟเวอร์ Lync
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ไฟล์การสืบค้นกลับ_.etl _ {ชื่อแฟ้มการสืบค้นกลับ} {หน้า}
ข้อมูล กลุ่มการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ Lync
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ข้อมูล กลุ่มการตอบสนอง{หน้า} _ LyncServer_RGS _.txt
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ท้องถิ่นคำนำหน้า> _UserRights.txt
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและเครื่องเสมือนว่าคอมพิวเตอร์ปลายทาง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
รายงานสถานะการจำลองเสมือนของเป้าหมาย VMคำนำหน้า> _Virtualization.htm
รายงานสถานะการจำลองเสมือนของเป้าหมาย VMคำนำหน้า> _Virtualization.txt
ข้อมูลระบบเครือข่าย
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
IP พื้นฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก เช่นคีย์รีจิสทรี TCP/IP, ipconfig, arp ระบบเครือข่าย
ผลผลิตเอาต์ nbtstat และ netsh
คำนำหน้า> _TcpIp-Info.txt
ออกจากโปรแกรมอรรถประโยชน์ netdiag.exeคำนำหน้า> _netdiag.txt
รายละเอียดของไฟร์วอลล์จากไฟร์วอลล์ netshคำนำหน้า> _FirewallConfig.txt
ข้อมูล Netsh สำหรับ IPv4คำนำหน้า> Netsh-_TCPIP-IPv4.txt
ข้อมูล Netsh สำหรับ IPv6คำนำหน้า> Netsh-_TCPIP-IPv6.txt
ข้อมูล Netsh สำหรับสากล TCP chimneyคำนำหน้า> Netsh-_TCPIP-TCP.txt
ข้อมูลการทำงานอัตโนมัติ

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ของการทำงานอัตโนมัติ ไปเว็บไซต์ของ TechNet ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ข้อมูลการทำงานอัตโนมัติในรูปแบบ.htmคำนำหน้า> _Autoruns.htm
ข้อมูลการทำงานอัตโนมัติในรูปแบบ.xmlคำนำหน้า> _Autoruns.xml

อื่น ๆ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ติดตั้งการปรับปรุงและการแก้ไขด่วนคำนำหน้า> _Hotfixes.*
ข้อมูลระบบคำนำหน้า> _sym_ * *
ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของเซิร์ฟเวอร์คำนำหน้า> _ServerManagerCmdQuery.*
สำเนาของ ServerManager.log จากโฟลเดอร์ Windows\Logsคำนำหน้า> _ServerManager.log
ข้อมูลกระบวนการและเธรดผ่าน pstat.exeคำนำหน้า> _PSTAT.txt
ข้อมูลที่จัดเก็บ/ดิสก์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
รายละเอียดไดรฟ์ fibre Channel ผ่านทางโปรแกรมอรรถประโยชน์ FCInfo.exeคำนำหน้า> _FCInfo.txt
ข้อมูลบริการสำเนาเงา (VSS) ของไดรฟ์ข้อมูลคำนำหน้า> _VSSAdmin.txt
ไดเรกทอรีและนโยบายข้อมูลที่ใช้งานอยู่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ข้อมูลการตั้งค่าของนโยบาย (RSoP) resultant ผ่าน gpresult.exeคำนำหน้า> _GPResult.*
แม่แบบการรักษาความปลอดภัยถูกแคชไว้ในระบบในขณะนี้คำนำหน้า> _AppliedSecTempl.txt
ระดับการทำงานและสมาชิกของกลุ่มข้อมูลคำนำหน้า> _DSMisc.txt
ตรวจสอบที่ดำเนินการ โดยแพคเกจการวินิจฉัย Lync Server การหลักของคอมโพเนนต์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคำอธิบาย
ตรวจพบและคำเตือนเกี่ยวกับเครือข่ายอะแดปเตอร์ teaming บนเซิร์ฟเวอร์คำเตือนนี้บ่งชี้ว่า teaming อะแดปเตอร์เครือข่ายถูกเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ Lync ที่จะวิเคราะห์ ถึงแม้ว่า teaming อะแดปเตอร์เครือข่ายโดยทั่วไปไม่มีปัญหา คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า teaming ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ด้วยอะแดปเตอร์เครือข่ายล่าสุดที่พร้อมใช้งานไดรเวอร์ teaming สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
278431การใช้อะแดปเตอร์ teaming กับ network load balancing อาจทำให้เกิดปัญหาเครือข่าย
ตรวจสอบว่า มีตัใหม่กว่านี้ควรตรวจสอบว่า ตัล่าสุดถูกนำไปใช้ กฎที่เหมาะสมที่สุดบ่งชี้ถึงปัญหาเฉพาะเจาะจง และสามารถระบุอย่างแน่นอนว่า ตัเฉพาะการแก้ไขปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2493736 โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Lync Server 2010
ตรวจสอบใบรับรองคีย์ RSA ได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องลดความเสี่ยงในการเปิดรับแสงที่ไม่ได้รับอนุญาตของข้อมูลสำคัญ Microsoft นำออกใช้การปรับปรุง nonsecurity (2661254 กิโลไบต์) สำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดของ Microsoft Windows การปรับปรุงนี้จะบล็อกการเข้ารหัสลับคีย์ที่มีความยาวน้อยกว่า 1024 บิต การปรับปรุงนี้นำไปใช้กับ Windows 8 Release Preview หรือ Windows Server 2012 Release Candidate ไม่ได้เนื่องจากระบบปฏิบัติการเหล่านี้ได้รวมฟังก์ชันการทำงานเมื่อต้องบล็อกคีย์ RSA อ่อนที่มีความยาวน้อยกว่า 1024 บิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
เริ่มบริการถ้าไม่มีการเรียกใช้บริการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ Lyncบริการที่จำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Lync ไม่ได้ใช้บนคอมพิวเตอร์ ใช้ cmdlet การบริการเริ่มต้นเมื่อต้องเริ่มบริการที่จำเป็น และไม่ได้เริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2747217จัดการบริการ Lync Server 2010 จากคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows
ตรวจสอบรุ่นประเมินเซิร์ฟเวอร์ LyncLync รุ่นทดลองมีการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์นี้ บริการ Lync จะเริ่มทำงานอีกต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการประเมิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2468019 รอบระยะเวลาประเมิน Lync Server 2010 ได้หมดอายุแล้ว
ผู้ใช้ภายนอกสามารถเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ภายนอกสามารถเชื่อมต่อผ่านขอบใช้ไม่ต้องป้อนข้อมูลประจำตัว (ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน) เมื่อใบรับรองขอบเซิร์ฟเวอร์ภายนอกมีใบรับรองตัวแทน หรือบนเซิร์ฟเวอร์ขอบภายใน อินเทอร์เฟซสำหรับลูกค้าใช้ใบรับรองกับ SAN
ใบรับรองตัวแทนสนับสนุน
ปัญหาการย้ายผู้ใช้ Lyncปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณมี 2 (หรือมากกว่า) FE เซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่า ด้วยการ HLB และค่ารีจิสทรี
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Policies\ Microsoft\Windows NT\RPC
RestrictRemoteClients ถูกตั้งค่าเป็น '2'
การแก้ปัญหาเปลี่ยนค่าสำหรับ RestrictRemoteClients
RestrictRemoteClients
CMS การจำลองแบบล้มเหลวเมื่อมีการปิดใช้งานไฟร์วอลล์ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากถูกปิดใช้บริการไฟร์วอลล์ Windows ถูกหยุดการทำงาน/งาน แต่โปรแกรมควบคุมตัวกรองจะยังคงทำงาน แนะนำให้มีการบริการไฟร์วอลล์ที่ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Lync ทั้งหมด ดังนั้น โซลูชันนี้เมื่อต้องการ เริ่มต้น/เปิดใช้งานไฟร์วอลล์ และเปิดพอร์ตที่จำเป็น CsComputer-เปิดใช้งานการทำงานเป็นเปิดพอร์ตที่จำเป็นที่ยึดตามการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์
เซิร์ฟเวอร์ Lync ขอบ ด้วยหลาย Nic ที่ภายนอกต้องมีเกตเวย์เริ่มต้นบน Nic ทั้งหมดถ้าเพียงตเวย์เริ่มต้น NIC ภายนอกหนึ่งถูกตั้งค่า คำเตือนจะถูกหยุดการทำงาน มีความละเอียดของการ ตั้งค่าเกตเวย์เริ่มต้นสำหรับอินเตอร์เฟสขอบภายนอกทั้งหมด
สถานะการจำลองแบบ Lync ไม่ทันสมัยสถานะการจำลองแบบ CMS ไม่ทันสมัย หมายความ ว่า เซิร์ฟเวอร์นี้อาจไม่มีสำเนาของการกำหนดค่าล่าสุดของ Lync
2667713 บทนำสู่การ CMS Lync Server 2010
ธุรกรรม synthetic PowerShell ล้มเหลวเมื่อไม่มีเซิร์ฟเวอร์มากกว่าหนึ่งในประเภทการ Lyncโปรแกรมช่วยแนะนำในการตรวจพบว่า Windows Firewall ถูกเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์นี้ และที่จะไม่มีข้อยกเว้นสำหรับ Windows PowerShell ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ Lync อยู่ในประเภทการผลิต ธุรกรรม synthetic จะล้มเหลว ดูบทความ KB ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

2751720ธุรกรรม synthetic PowerShell 2010 เซิร์ฟเวอร์ Lync ล้มเหลว
CsAdForest-เปิดใช้งานล้มเหลวเกิดขึ้นเมื่อคุณได้ล็อกสภาพแวดล้อมในการโฆษณา เนื่องจากการนี้ จำเป็นต้องมีสิทธิ์หายบนคอนเทนเนอร์วัตถุที่ถูกลบ
พูลโปรแกรมประยุกต์การบริการเว็บ Lync Server 2010 ออกโดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าของ.NET Framework รุ่นเป็น v4.0 สำหรับพูลโปรแกรมประยุกต์ Lync Server 2010 เมื่อคุณติดตั้ง Lync Server 2010 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 อย่างไรก็ตาม เว็บเซอร์วิ Lync Server 2010 ใช้ Microsoft .NET Framework 2.0Preparing เป็น Locked-Down ที่ใช้งานอยู่โดเมนบริการไดเรกทอรี
2777747404.17 - ไม่พบข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับบริการเว็บ Lync Server 2010
ใบรับรอง Lync อาจหมดอายุ ใน วันที่ 21 หรือน้อยกว่าหมดอายุ หรือเร็ว ๆ นี้ จะหมดอายุใบรับรองในวันที่ 21 จะถูกตรวจพบ
ใบรับรอง Lync อาจหมดอายุ ใน 7 วัน หรือน้อยกว่าหมดอายุ หรือเร็ว ๆ นี้ จะหมดอายุใบรับรองใน 7 วันจะถูกตรวจพบ
เซิร์ฟเวอร์ Windows หายไป KB975954 เพื่อป้องกันการหยุดชะงักได้ใน Lyncคุณไม่ KB975954 การปรับปรุงของ Windows การปรับปรุง.NET Framework นี้เน้นปัญหาที่ทราบที่นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ไม่ดีบนเซิร์ฟเวอร์ Lync เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้นคุณอาจพบการละเมิดการเข้าถึงในกระบวนการ Lync หลาย หรือคุณอาจเห็นการแฮงค์ในกระบวนการบางอย่าง Lync ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน.NET Framework จาก KB975954 ดูบทความ Knowledge Base สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้

975954 การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 มีข้อยกเว้น System.AccessViolationException เกิดขึ้น หรือเกิด dead lock บนเธรดที่สองในโดเมนของแอพลิเคชันการ
อินเทอร์เฟซเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ mediation ไม่ได้กำหนดค่าอย่างถูกต้องทั้งหมดเครือข่ายอินเทอร์เฟซ IP สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Mediation อยู่จากที่เครือข่ายย่อยเดียวกัน หรือไม่มีเพียง 1 NIC. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ที่มีอินเทอร์เฟซเครือข่ายสองที่ถูกกำหนดค่า ด้วยที่อยู่ IP จากเครือข่ายย่อยที่แตกต่างกัน ดูบทความ KB ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

2758662 ปัญหาอะแดปเตอร์เครือข่ายเดียว Lync Server 2010 Mediation เซิร์ฟเวอร์
อินเทอร์เฟซเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ขอบไม่ได้กำหนดค่าอย่างถูกต้องทั้งหมดเครือข่ายอินเทอร์เฟซ IP สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขอบอยู่จากที่เครือข่ายย่อยเดียวกัน หรือไม่มีเพียง 1 NIC. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ที่มีอินเทอร์เฟซเครือข่ายสองที่ถูกกำหนดค่า ด้วยที่อยู่ IP จากเครือข่ายย่อยที่แตกต่างกัน ดูบทความ KB ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
2757916Lync Server 2010 ขอบเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายปัญหาการกำหนดค่า
โปรแกรมประยุกต์ที่เก็บของ Lync Windows ไม่สามารถในการเข้าระบบพู 2010 เซิร์ฟเวอร์ Lync กับ CU7 หรือพูแบบเซิร์ฟเวอร์ Lyncโปรแกรมประยุกต์ที่เก็บ Windows Lync (aka Lync MX) ไม่สามารถเข้าสู่ระบบใน Lync Server 2010 พูกับ CU7 (2012 ตุลาคมปรับปรุง) หรือกลุ่มแบบเซิร์ฟเวอร์ Lync เป็นผู้ใช้ภายในได้

ปัญหาแบบเดียวกันสามารถดูได้ผู้ใช้ภายนอกเช่นถ้าใบรับรองกำหนดให้กับ Lync ขอบการเข้าถึงบริการได้ถูกลงทะเบียน โดยไม่มีการ CDP ซึ่งชี้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ HTTP
ข้อผิดพลาดของสายงานการผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ ตามที่มีเซิร์ฟเวอร์ Front End ที่สอง-homed กับหลักและ Nic PSTNเมื่อมีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Front End/Mediation กับทั้ง NIC หลักเชื่อมต่อกับที่เก็บพัก (สำหรับการสื่อสารภายใน) และ NIC PSTN การเชื่อมต่อกับภายนอก (สำหรับการติดต่อสื่อสารของผู้ให้บริการเก ตเวย์/SIP), ข้อผิดพลาดของสายงานการผลิตอาจเกิดขึ้น - โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับไคลเอนต์แบบเคลื่อนของ Lync

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2778244 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2556 - Revision: 1.2
ใช้กับ
  • Microsoft Lync Server 2013
  • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
  • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
  • Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbmt KB2778244 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2778244

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com