Uprawnienia systemu plików NTFS w systemie Windows są wymagane podczas uruchamiania programu Word na dowolnej partycji NTFS, zawierającego system Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 lub zainstalowany system Windows Vista

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 277867 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano uprawnienia systemu plików NTFS systemu Windows firmy Microsoft, które są wymagane podczas wykonywania określonych operacji programu Microsoft Word na dowolnej partycji NTFS, o jednym z następujących systemów operacyjnych Microsoft Windows:
 • System Windows 2000
 • System Windows XP Professional
 • Windows Server 2003
 • system Windows Vista

Więcej informacji

Opis folderu systemu plików oraz uprawnienia do plików

System Windows wymusza zabezpieczeń na każdym poziomie folderu. Na komputerze z systemem Windows Jeśli użytkownik nie ma uprawnień dla folderów wysokiego poziomu, użytkownik nie może uzyskać dostępu do tego folderu lub przeglądać jego zawartość.

Uprawnienia do folderu kontrolować ogólny dostęp do folderu, jego plików i podfolderów. Po udzieleniu na poziomie folderu uprawnienia dotyczą wszystkich plików i podkatalogów w tym folderze, o ile nie definiowane są uprawnienia na poziomie pliku lub podfolderu.

Następujące uprawnienia folderu sześciu mogą być udzielane na poziomie folderu w systemie plików systemu Windows.

Folder permission Explanation
List Folder Contents User can only list the files and subdirectories in this folder. User cannot open any files created in this folder.
Read User can read the contents of files in this folder.
Read & Execute User can read the contents of files in this folder and also execute files in this folder.
Modify User can read, write, execute, create, and delete files in this folder.
Write User can read, write, and create files or folders in this folder.
Full Control User can read and change files, add new ones, change permissions for the folder and its files, and take ownership of the folder and its files.


W poniższej tabeli przedstawiono logicznej grupy uprawnień specjalnych związanych z uprawnień do folderu.

Special permission Full Control Modify Read & Execute List Folder Contents Read Write
Traverse Folder/Execute File x x x x    
List Folder/Read Data x x x x x  
Read Attributes x x x x x  
Read Extended Attributes x x x x x  
Create Files/Write Data x x       x
Create Folders/Append Data x x       x
Write Attributes x x       x
Write Extended Attributes x x       x
Delete Subfolders and Files x          
Delete x x        
Read Permissions x x x x x x
Change Permissions x          
Take Ownership x          
Synchronize x x x x x x


Plik uprawnienia kontroli dostępu do określonych plików w folderze. Służą one do ponownego zdefiniowania uprawnień, które użytkownicy dziedziczą uprawnienia do folderu.

Następujące uprawnienia mogą być udzielane na poziomie plików w systemie plików systemu Windows.

File permission Description
Read & Execute User can read the contents of a file or execute a file.
Read User can read the content of the file.
Modify User can read, write, delete, and create a file.
Write User can write to files.
Full Control (All) User can read and change the file, add new ones, change permissions for the file, and take ownership of the file.


W poniższej tabeli przedstawiono logicznej grupy uprawnień specjalnych związanych z uprawnienia do pliku.

Special permission Full Control Modify Read & Execute Read Write
Traverse Folder/Execute File x x x    
List Folder/Read Data x x x x  
Read Attributes x x x x  
Read Extended Attributes x x x x  
Create Files/Write Data x x     x
Create Folders/Append Data x x     x
Write Attributes x x     x
Write Extended Attributes x x     x
Delete Subfolders and Files x        
Delete x x      
Read Permissions x x x x x
Change Permissions x        
Take Ownership x        
Synchronize x x x x x

Opis uprawnienia specjalne dla plików i folderów

Można ustawić niektóre lub wszystkie z następujących uprawnień specjalnych do plików i folderów.

Special permission Description
Traverse Folder/Execute File Traverse Folder allows or denies moving through folders to reach other files or folders, even if the user has no permissions for the traversed folders (applies to folders only). Traverse Folder takes effect only when the group or user is not granted the Bypass Traverse Checking user right in the Group Policy snap-in. (By default, the Everyone group is given the Bypass Traverse Checking user right.)

Execute File allows or denies running program files (applies to files only).

NOTE: Setting the Traverse Folder permission on a folder does not automatically set the Execute File permission on all files within that folder.
List Folder/Read Data List Folder allows or denies viewing file names and subfolder names within the folder (applies to folders only). Read Data allows or denies viewing data in files (applies to files only).
Read Attributes Allows or denies viewing the attributes of a file or folder, such as read-only and hidden. Attributes are defined by NTFS file system.
Read Extended Attributes Allows or denies viewing the extended attributes of a file or folder. Extended attributes are defined by programs and may vary by program.
Create Files/Write Data Create Files allows or denies creating files within the folder (applies to folders only).

Write Data allows or denies making changes to the file and overwriting existing content (applies to files only).
Create Folders/Append Data Create Folders allows or denies creating folders within the folder (applies to folders only).

Append Data allows or denies making changes to the end of the file but not changing, deleting, or overwriting existing data (applies to files only).
Write Attributes Allows or denies changing the attributes of a file or folder, such as read-only or hidden. Attributes are defined by NTFS.
Write Extended Attributes Allows or denies changing the extended attributes of a file or folder. Extended attributes are defined by programs and may vary by program.
Delete Subfolders and Files Allows or denies deleting subfolders and files, even if the Delete permission has not been granted on the subfolder or file.
Delete Allows or denies deleting the file or folder. If you do not have Delete permission on a file or folder, you can still delete it if you have been granted Delete Subfolders and Files on the parent folder.
Read Permissions Allows or denies reading permissions of the file or folder, such as Full Control, Read, and Write.
Change Permissions Allows or denies changing permissions of the file or folder, such as Full Control, Read, and Write.
Take Ownership Allows or denies taking ownership of the file or folder. The owner of a file or folder can always change permissions on it, regardless of any existing permissions that protect the file or folder.
Synchronize Allows or denies different threads permission to wait on the handle for the file or folder and synchronize with another thread that may signal it. This permission applies only to multithreaded, multiprocess programs.

Uprawnienia NTFS wymagane tylko odczytywanie dokumentów

PRZECZYTAJ, LUB PRZECZYTAĆ & WYKONAĆ
Oto lista folderów, w których użytkownicy muszą tylko do odczytu lub odczyt & Execute uprawnienia do uruchomienia programu Word (tylko muszą być w stanie odczytać z tych folderów):
 • Lokalizacja serwera drzewa folderu programu Word (instalacji administracyjnej)
 • Lokalizacja serwera aplikacji (MSAPPS) folderu drzewa (instalacji administracyjnej) udostępnionego firmy Microsoft
 • Folder programu Windows, systemem Windows udostępnionego
 • Wszelkich katalogów serwera przechowywania grafiki lub innych plików źródłowych dla łącza, które nie mają użytkownicy będą mogli modyfikować w programie Word
Uwaga: dodatkowo trzeba zastosować tylko do odczytu i współużytkowania flagi do wszystkich plików w tych lokalizacjach. Zwykle Windows administrator sieci ustawia tej sekwencji uprawnień i atrybutów po wykonaniu instalacji serwera systemu Windows lub programu.

Uprawnienia NTFS wymagane do tworzenia i modyfikowania dokumentów

MODYFIKOWANIE LUB PEŁNA KONTROLA
Oto lista folderów, w których użytkownicy muszą te uprawnienia do uruchomienia programu Word:
 • Stacji roboczej programu Word program drzewa folderów, jeśli znajduje się na serwerze
 • Folder tymczasowy, jeśli znajduje się na serwerze
 • Wszystkie foldery serwera, gdzie użytkownik przechowuje dokumenty
 • Wszystkie foldery serwera, gdzie znajdują się, że użytkownik chce zmodyfikować (na przykład arkusze programu Microsoft Excel lub wykresów) pliki źródłowe dla łączy
Uwaga: ustawienia minimalne uprawnienia niezbędne do otwierania, edycji i Zapisz dokument w ramach systemu Windows folder jest Modyfikuj.

Objawy brak uprawnienia systemu plików NTFS

Permission Symptom
Write and List Folder contents The error message "Word cannot open the document" appears when you try to open a file.
Read, Write These permissions allow you to open a document, but when you close the document, the temp files associated with this document are not deleted. Also you cannot save the document, because the temp files cannot be modified or deleted.

Właściwości

Numer ID artykułu: 277867 - Ostatnia weryfikacja: 9 lutego 2014 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB277867 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 277867

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com