สิทธิ windows NTFS จำเป็นต้องใช้เมื่อคุณเรียกใช้ Word บนพาร์ติชัน NTFS ใด ๆ ที่มี Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 หรือติดตั้ง Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 277867 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายสิทธิ์ระบบแฟ้ม NTFS Windows ของ Microsoft ที่จำเป็นเมื่อคุณทำการดำเนินการที่ Microsoft Word เฉพาะบนพาร์ติชัน NTFS ใด ๆ ที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ต่อไปนี้ซึ่งติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 2000:
 • Windows XP Professional
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista:

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบายของโฟลเดอร์ระบบแฟ้มและสิทธิ์ในแฟ้ม

windows enforces ความปลอดภัยในระดับของทุก ๆ โฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows หากผู้ใช้ได้ไม่มีสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์พื้นฐาน ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์นั้น หรือดูเนื้อหาได้

โฟลเดอร์สิทธิ์ควบคุมทั่วไปการเข้าถึงโฟลเดอร์ แฟ้มนั้น และโฟลเดอร์ย่อย เมื่อได้รับที่ระดับโฟลเดอร์ สิทธิ์การใช้ไฟล์และไดเรกทอรีย่อยในโฟลเดอร์นั้น เว้นแต่ว่าสิทธิ์เป็น redefined ระดับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ย่อย

สามารถได้รับสิทธิ์หกโฟลเดอร์ต่อไปนี้ที่ระดับโฟลเดอร์บนระบบแฟ้ม Windows

Folder permission Explanation
List Folder Contents User can only list the files and subdirectories in this folder. User cannot open any files created in this folder.
Read User can read the contents of files in this folder.
Read & Execute User can read the contents of files in this folder and also execute files in this folder.
Modify User can read, write, execute, create, and delete files in this folder.
Write User can read, write, and create files or folders in this folder.
Full Control User can read and change files, add new ones, change permissions for the folder and its files, and take ownership of the folder and its files.


ตารางต่อไปนี้แสดงกลุ่มทางตรรกะของสิทธิ์พิเศษที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของโฟลเดอร์

Special permission Full Control Modify Read & Execute List Folder Contents Read Write
Traverse Folder/Execute File x x x x    
List Folder/Read Data x x x x x  
Read Attributes x x x x x  
Read Extended Attributes x x x x x  
Create Files/Write Data x x       x
Create Folders/Append Data x x       x
Write Attributes x x       x
Write Extended Attributes x x       x
Delete Subfolders and Files x          
Delete x x        
Read Permissions x x x x x x
Change Permissions x          
Take Ownership x          
Synchronize x x x x x x


แฟ้มสิทธิ์ควบคุมการเข้าถึงเฉพาะแฟ้มในโฟลเดอร์ ผู้ใช้ในการกำหนดสิทธิ์ที่ผู้ใช้ที่สืบทอดจากโฟลเดอร์สิทธิ์

สามารถได้รับสิทธิ์ต่อไปนี้ในระดับของแฟ้มบนระบบแฟ้ม Windows

File permission Description
Read & Execute User can read the contents of a file or execute a file.
Read User can read the content of the file.
Modify User can read, write, delete, and create a file.
Write User can write to files.
Full Control (All) User can read and change the file, add new ones, change permissions for the file, and take ownership of the file.


ตารางต่อไปนี้แสดงกลุ่มทางตรรกะของสิทธิ์พิเศษที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของแฟ้ม

Special permission Full Control Modify Read & Execute Read Write
Traverse Folder/Execute File x x x    
List Folder/Read Data x x x x  
Read Attributes x x x x  
Read Extended Attributes x x x x  
Create Files/Write Data x x     x
Create Folders/Append Data x x     x
Write Attributes x x     x
Write Extended Attributes x x     x
Delete Subfolders and Files x        
Delete x x      
Read Permissions x x x x x
Change Permissions x        
Take Ownership x        
Synchronize x x x x x

คำอธิบายของการอนุญาตพิเศษสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์

คุณสามารถตั้งค่าใด ๆ หรือสิทธิ์พิเศษต่อไปนี้ทั้งหมดบนแฟ้มและโฟลเดอร์

Special permission Description
Traverse Folder/Execute File Traverse Folder allows or denies moving through folders to reach other files or folders, even if the user has no permissions for the traversed folders (applies to folders only). Traverse Folder takes effect only when the group or user is not granted the Bypass Traverse Checking user right in the Group Policy snap-in. (By default, the Everyone group is given the Bypass Traverse Checking user right.)

Execute File allows or denies running program files (applies to files only).

NOTE: Setting the Traverse Folder permission on a folder does not automatically set the Execute File permission on all files within that folder.
List Folder/Read Data List Folder allows or denies viewing file names and subfolder names within the folder (applies to folders only). Read Data allows or denies viewing data in files (applies to files only).
Read Attributes Allows or denies viewing the attributes of a file or folder, such as read-only and hidden. Attributes are defined by NTFS file system.
Read Extended Attributes Allows or denies viewing the extended attributes of a file or folder. Extended attributes are defined by programs and may vary by program.
Create Files/Write Data Create Files allows or denies creating files within the folder (applies to folders only).

Write Data allows or denies making changes to the file and overwriting existing content (applies to files only).
Create Folders/Append Data Create Folders allows or denies creating folders within the folder (applies to folders only).

Append Data allows or denies making changes to the end of the file but not changing, deleting, or overwriting existing data (applies to files only).
Write Attributes Allows or denies changing the attributes of a file or folder, such as read-only or hidden. Attributes are defined by NTFS.
Write Extended Attributes Allows or denies changing the extended attributes of a file or folder. Extended attributes are defined by programs and may vary by program.
Delete Subfolders and Files Allows or denies deleting subfolders and files, even if the Delete permission has not been granted on the subfolder or file.
Delete Allows or denies deleting the file or folder. If you do not have Delete permission on a file or folder, you can still delete it if you have been granted Delete Subfolders and Files on the parent folder.
Read Permissions Allows or denies reading permissions of the file or folder, such as Full Control, Read, and Write.
Change Permissions Allows or denies changing permissions of the file or folder, such as Full Control, Read, and Write.
Take Ownership Allows or denies taking ownership of the file or folder. The owner of a file or folder can always change permissions on it, regardless of any existing permissions that protect the file or folder.
Synchronize Allows or denies different threads permission to wait on the handle for the file or folder and synchronize with another thread that may signal it. This permission applies only to multithreaded, multiprocess programs.

สิทธิ ntfs ที่จำเป็นในการอ่านเอกสารเท่านั้น

อ่าน หรืออ่าน และดำเนินการ
ต่อไปนี้คือ รายการของโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้ต้องการอ่านหรือดำเนิน & อ่านสิทธิ์เท่านั้นให้เรียกใช้ Word (พวกเขาต้องเท่านั้นเพื่อให้สามารถอ่านจากโฟลเดอร์เหล่านี้) ที่ใช้งาน:
 • ตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของ Word โปรแกรมโฟลเดอร์ทรี (ติดตั้งในการดูแล)
 • ตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของการใช้ร่วมกัน Microsoft แอปพลิเคชัน (MSAPPS) โฟลเดอร์ทรี (ติดตั้งในการดูแล)
 • โปรแกรมโฟลเดอร์ windows ถ้าเรียกใช้ Windows ที่ใช้ร่วมกัน
 • ไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่คุณจัดเก็บรูปภาพหรือแฟ้มต้นฉบับอื่นสำหรับการเชื่อมโยงที่คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนใน Word
หมายเหตุ:: เพิ่มเติมเข้าจาก คุณต้องการใช้ค่าสถานะแบบอ่านอย่างเดียว และ Shareable แฟ้มทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ โดยทั่วไป ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของ Windows กำหนดสิทธิ์และแอตทริบิวต์ในลำดับนี้หลังจากการดำเนินการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของ Windows หรือโปรแกรม

สิทธิ ntfs ที่จำเป็นต้องมีการสร้าง หรือปรับเปลี่ยนเอกสาร

ปรับเปลี่ยน หรือเต็มตัวควบคุม
รายชื่อของโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้ต้องการสิทธิ์เหล่านี้เพื่อเรียกใช้ Word เป็นต่อไปนี้:
 • ของคอมพิวเตอร์ลูกข่าย Word โปรแกรมโฟลเดอร์ทรี ถ้าอยู่บนเซิร์ฟเวอร์
 • โฟลเดอร์ชั่วคราว ถ้าอยู่บนเซิร์ฟเวอร์
 • โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ผู้ใช้เก็บเอกสาร
 • โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่เป็นที่ตั้งที่ผู้ใช้ที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน (ตัวอย่าง แผ่นงาน Microsoft Excel หรือแผนภูมิ) ของแฟ้มต้นฉบับสำหรับการเชื่อมโยง
หมายเหตุ:: การตั้งค่าสิทธิ์ต่ำสุดต้องการเปิด แก้ไข และบันทึกเอกสารใน Windows โฟลเดอร์ที่ถูกปรับเปลี่ยน

อาการต่าง ๆ ของการไม่มีสิทธิ์ในการเป็น NTFS

Permission Symptom
Write and List Folder contents The error message "Word cannot open the document" appears when you try to open a file.
Read, Write These permissions allow you to open a document, but when you close the document, the temp files associated with this document are not deleted. Also you cannot save the document, because the temp files cannot be modified or deleted.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 277867 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB277867 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:277867

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com