MS13-005: פגיעות במנהל התקן מצב-ליבת Windows עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות: 08.01.13

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2778930 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-005. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • Windows Update לא יציע עדכון אבטחה זה למחשבים המבוססים על Windows RT עד להתקנת עדכון KB2808380. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base: לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2808380 שירות Windows Update קופא לאחר שמחשב המבוסס על Windows RT נכנס למצב "מצב המתנה מחובר" (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

פרטי קבצים

פרטי Hash של קובץ

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץSHA1 hashSHA256 hash
Windows6.0-KB2778930-ia64.msu9AA8D9186533D92DCE011B7C9198C34F4190D58E36E391158F27711A46E03E2E35E758B0B8B0394AE5FF0AA1F922FFEE6C545FC1
Windows6.0-KB2778930-x64.msuD43DEAE8DC62B770BFB0A6CAE2413B09ADCC166EF48049F0206EF02D9780689BD184F1F26F914F6EB95458C8F98B2F170019C81B
Windows6.0-KB2778930-x86.msu9B81449244E5B6FCEDFF0F9AEBF7C1E674458919C8D7E9CF9F9D9E025A1AF1A0D460BEBBBFC6A91672D95F01C62560805F82A92C
Windows6.1-KB2778930-ia64.msuE655DAC3CCB0136CA8B645A5A6EE0464D1298D2D6ACE3E52D407CE6372371173C401F0EC93698A2628E62431B560F9505B092302
Windows6.1-KB2778930-x64.msu7F142C15BAC014D1712AD61B937F6DDD5FFDAC4F884A111BA97E23851D974209BD5257FD6DD8AC33D95186A711D02A6244876B4C
Windows6.1-KB2778930-x86.msu82089EB1F5F5FA19C8085E58DCE73FE1472B1DDB752D26B08F7E141A951BE54C5E5EB2BE6C541BD1425149C28232BC41EC28B928
Windows8-RT-KB2778930-arm.msu4DC878C29088FFA9AAD73015950C43F25FF278DAEDA5265921615BC4239B055F0B3689E2E9BD333C42B4D9F21BBF6927F51604E9
Windows8-RT-KB2778930-x64.msuEDC580A106286C9B9D7B1B1E5C79D7828B2C88261CEAD0E78BF35A07699652F9527B0A1C7BED2E477BF9A23EF97BEDAA301CC492
Windows8-RT-KB2778930-x86.msu8EC07F2C353472FAA6283D57F2E3868C1DEB54A9C4C792B0739940A83588700A167953C30C0E23031FB4D2AD35ADEF0D27720235
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6002.187392,048,00023-Nov-201201:35x86
Win32k.sys6.0.6002.229842,055,68023-Nov-201201:18x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6002.187392,770,43223-Nov-201201:54x64
Win32k.sys6.0.6002.229842,772,99223-Nov-201201:58x64
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6002.187396,657,02423-Nov-201201:29IA-64
Win32k.sys6.0.6002.229846,666,75223-Nov-201201:01IA-64
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.171752,344,96023-Nov-201203:06x86
Win32k.sys6.1.7600.213802,353,66423-Nov-201203:08x86
Win32k.sys6.1.7601.180102,345,98423-Nov-201202:56x86
Win32k.sys6.1.7601.221722,354,68823-Nov-201203:23x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.171753,147,26423-Nov-201203:45x64
Win32k.sys6.1.7600.213803,151,87223-Nov-201203:35x64
Win32k.sys6.1.7601.180103,149,82423-Nov-201203:26x64
Win32k.sys6.1.7601.221723,152,38423-Nov-201203:28x64
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.171757,452,16023-Nov-201203:01IA-64
Win32k.sys6.1.7600.213807,456,76823-Nov-201202:54IA-64
Win32k.sys6.1.7601.180107,444,48023-Nov-201202:43IA-64
Win32k.sys6.1.7601.221727,450,62423-Nov-201203:01IA-64
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

פרטי קבצים של Windows 8 ו- Windows Server 2012

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.2.9200.16xxxWindows 8 ו-Windows Server 2012:RTMGDR
  6.2.9200.20xxxWindows 8 ו-Windows Server 2012:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 8 המבוססות על x86

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.ptxmlNot Applicable4,17211-Oct-201200:38Not Applicable
Win32k.sys6.2.9200.164683,401,21630-Nov-201203:55x86
Win32k.ptxmlNot Applicable4,17225-Jul-201220:33Not Applicable
Win32k.sys6.2.9200.205723,401,21630-Nov-201203:56x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.ptxmlNot Applicable4,17211-Oct-201200:37Not Applicable
Win32k.sys6.2.9200.164684,056,06430-Nov-201204:00x64
Win32k.ptxmlNot Applicable4,17225-Jul-201220:29Not Applicable
Win32k.sys6.2.9200.205724,056,06430-Nov-201204:01x64
Wow64_win32k.ptxmlNot Applicable4,17229-Nov-201223:37Not Applicable
Wow64_win32k.ptxmlNot Applicable4,17229-Nov-201223:37Not Applicable
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2778930 - Last Review: יום שישי 22 פברואר 2013 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows RT
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2778930

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com