"Savo kompiuteryje atrodo, kad b?ti tinkamai sukonfig?ruotas, ta?iau ?renginio arba i?teklio (DNS serveris) neatsako" klaidos prane?im? Windows 7

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2779064 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
J?s? kompiuteris atrodo, kad b?ti tinkamai sukonfig?ruotas, ta?iau ?renginio arba i?teklio (DNS serveris) neatsako
Kilus ?iai problemai, negalite prisijungti prie interneto.

Sprendimas

Spr?sti ?i? problem?, pabandykite vien? ar daugiau i? toliau i?vardyt? metod?.

1 Metodas: I? naujo mar?rutizatorius

Atjunkite maitinimo laid? nuo kelved?io. Visas ?viesas kelvedyje i??jo, palaukite bent 10 sekund?i? ir tada v?l prijunkite maitinimo laid? prie kelved?io.

2 Metodas: Konfig?ruoti TCP/IP parametr?

Konfig?ruoti TCP/IP parametr?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Spustel?kiteRodyti tinklo b?sen? ir u?duotis pagal Darbas tinkle ir internete.
 3. Spustel?kite Keisti adapterio parametrai.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kiteLocal Area Connection, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 5. Pasirinkite Interneto protokolo versija (TCP/IPv6) 6, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 6. Pasirinkite IPv6 adres? gauti automati?kai, pasirinkite Gauti DNS serveri? adresas automati?kai, tada spustel?kite gerai.
 7. Pasirinkite Interneto protokolo versija (TCP/IPv4) 4, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 8. PasirinkiteGauti IP adres? automati?kai, pasirinkite Gauti DNS serveri? adresas automati?kai, tada spustel?kite gerai.

3 Metodas: Naudokite komand? eilut?s ?rank? Ipconfig

Naudokite komand? eilut?s ?rank? Ipconfig. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tipo Komandin? eilut? ? ? Ie?koti program? ir fail? lauke, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?, tada spustel?kite Paleisti kaip administratorius.
 2. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?ias komandas. Paspauskite Enter po kiekvienos komandos.
  ipconfig/flushdns

  ipconfig/registerdns

  ipconfig/Release

  ipconfig / atnaujinti
Daugiau informacijos apie Ipconfig komandas ir k? jie daro, eikite ? ?ioje "Microsoft Technet" svetain?je:
Bendra informacija apie Ipconfig komandos

Savyb?s

Straipsnio ID: 2779064 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
Rakta?od?iai: 
kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2779064 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2779064

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com