โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานที่เพิ่มสองใหม่คลัสเตอร์รหัสควบคุมช่วยให้คุณกำหนดว่าโหนดคลัสเตอร์กำลังบล็อกการปรับปรุงแบบ GUM ใน Windows Server 2008 R2 และ Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2779069 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับการออกแบบสำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows Server 2012 โปรแกรมแก้ไขด่วนเพิ่มสองคลัสเตอร์ควบคุมรหัสใหม่ที่คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าโหนดคลัสเตอร์กำลังบล็อกการปรับปรุงตัวจัดการ (GUM) การปรับปรุงส่วนกลาง

เมื่อโหนดที่ประกอบด้วยการปรับปรุงที่มีร่วมกับโหนดอื่นๆ โหนตัวเริ่มต้นที่ได้รับล็อก GUM ก่อน แล้ว โหนดที่ใช้ร่วมการปรับปรุง โดยใช้ข้อความแบบหลายผู้รับคำร้องขอในข้อความตอบกลับ (MRR) ไปยังโหน หลังจากที่โปรแกรมปรับปรุงนี้จะถูกส่งไป ตัวเริ่มต้นโหนดรอการตอบสนองจากโหนดอื่นก่อนดำเนินต่อ อย่างไรก็ตาม ในเงื่อนไขบางประการ หนึ่งโหนดที่ตอบกลับคำขอ GUM ในเวลาเนื่องจากโหนติดอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่าง ขณะนี้ จะไม่มีกลไกการตรวจสอบโหนดที่ค้างอยู่ และตอบกลับการร้องขอ GUM

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ มีเพิ่มรหัสควบคุมคลัสเตอร์ใหม่สองเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบแก้ไขปัญหา รหัสควบคุมคลัสเตอร์หนึ่งส่งกลับเจ้าของล็อก GUM และควบคุมรหัสส่งกลับโหนดที่กำลังติดอยู่ ดังนั้น ผู้ดูแลสามารถเริ่มต้นโหนดที่ยังติดอยู่เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสควบคุมใหม่ ไปที่ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรหัสควบคุม CLUSCTL_NODE_GET_STUCK_NODES


หมายเหตุ
 • บริการคลัสเตอร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกว่า GUM GUM ถูกใช้เพื่อกระจายรัฐสากลทั่วทั้งคลัสเตอร์
 • โหนดคลัสเตอร์เดียวเท่านั้นสามารถส่งข้อความของ GUM ตลอดเวลา โหนดนี้เรียกว่า GUM เจ้าล็อก
 • เจ้าของล็อก GUM ส่งข้อความ MRR กับชุดย่อยของโหนดคลัสเตอร์ แล้ว รอโหนดที่ส่งข้อความการยืนยันใบรับสินค้า
 • ทำซ้ำบางรหัสควบคุมเหล่านี้เพื่อยืนยันว่า โหนติดอยู่
 • หลังจากที่เรียกว่ารหัสควบคุม CLUSCTL_CLUSTER_GET_GUM_LOCK_OWNER คุณจำเป็นต้องปิดหมายเลขอ้างอิงของคลัสเตอร์ แล้ว คุณเปิดหมายเลขอ้างอิงของคลัสเตอร์ โดยใช้ GUM ล็อคเจ้าของโหนชื่อที่จะถูกส่งกลับ โดยรหัสควบคุม ถ้าคุณทำการกระทำนี้ รหัสควบคุม CLUSCTL_NODE_GET_STUCK_NODES อาจส่งกลับผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2012

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ, SR_Level (RTM, SPn) และบริการสาขา (LDR, GDR) จะสามารถระบุได้โดยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Clussvc.exe6.1.7601.221474,624,89630 2012 Oct03:13
Cluswmi.dll6.1.7601.22147542,20830 2012 Oct05:26
Cluswmi.mofไม่เกี่ยวข้อง76,75229-Oct-201223:20
Cluswmiuninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง17629-Oct-201223:20
Cluswmi.dll.mui6.1.7601.2214715,87230 2012 Oct05:40
Cluswmi.mflไม่เกี่ยวข้อง173,68430 2012 Oct05:29
Cluswmi.dll.mui6.1.7601.2214720,48030 2012 Oct07:19
Cluswmi.mflไม่เกี่ยวข้อง184,39230 2012 Oct07:23
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Clussvc.exe6.1.7601.221477,787,52030 2012 Oct02:50
Cluswmi.dll6.1.7601.22147886,78430 2012 Oct04:33
Cluswmi.mofไม่เกี่ยวข้อง76,75229-Oct-201223:16
Cluswmiuninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง17629-Oct-201223:16
Cluswmi.dll.mui6.1.7601.2214715,87230 2012 Oct04:44
Cluswmi.mflไม่เกี่ยวข้อง173,68430 2012 Oct04:35
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2012
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 8 และการแก้ไขด่วนของ Windows Server 2012 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น " Windows 8 " จะแสดงอยู่บนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ " Windows 8 " บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.20 xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในการ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2012 " ส่วน แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clussvc.exe6.2.9200.208397,243,77602 2013 Oct00:06x 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_0e79bcada2b0cfe0c27ad13022b3dd5a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_33d802d2766ef54c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30 2012 Oct
เวลา (UTC)10:43
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_1dbd3830fcb5931d310dd33fb7cdf795_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_477e10682668ecf5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30 2012 Oct
เวลา (UTC)10:43
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_f10bdb1f59d4b7462ec02a68e4a8ebe7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_d0f50dd8edb235f7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม728
วัน (UTC)30 2012 Oct
เวลา (UTC)10:43
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_f8a69b8a24bef460c8828836d236de71_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_5d4394989d28b1e8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)30 2012 Oct
เวลา (UTC)10:43
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_1853bc5bd15ebf61.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,438
วัน (UTC)30 2012 Oct
เวลา (UTC)08:21
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_1b01b59fcfa4593e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,668
วัน (UTC)30 2012 Oct
เวลา (UTC)08:18
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_22a866ae05bf815c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,604
วัน (UTC)30 2012 Oct
เวลา (UTC)04:55
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_3f4ac77b5961b1815a6812906e93165f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_031d9962bdcc62d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)30 2012 Oct
เวลา (UTC)10:43
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_5e13febf863227ee4566aeaf3d5dc839_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_e7d8153dc1f4298e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)30 2012 Oct
เวลา (UTC)10:43
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_bc36c4ce18ff5727.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,436
วัน (UTC)30 2012 Oct
เวลา (UTC)06:09
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_bee4be121744f104.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,666
วัน (UTC)30 2012 Oct
เวลา (UTC)06:07
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_22a866ae05bf815c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,604
วัน (UTC)30 2012 Oct
เวลา (UTC)04:55
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2012

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_96d02bbf81b35aa48ec7fd633b3c0c22_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20839_none_a2637dc405fac374.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,072
วัน (UTC)02 2013 Oct
เวลา (UTC)09:41
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20839_none_1350062344408afb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,086
วัน (UTC)02 2013 Oct
เวลา (UTC)03:20
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20839_none_1da4b07578a14cf6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,868
วัน (UTC)02 2013 Oct
เวลา (UTC)01:16
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2779069 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 ธันวาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2779069 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2779069

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com