อีเมลข้อความจะแสดงอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งในโปรแกรมประยุกต์ใช้ EWS ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 การเข้าถึงที่ซ้ำกัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2779387 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • ในสภาพแวดล้อม Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2) Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2010 SP2 หรือ update rollup รุ่นที่ใหม่กว่ามีการติดตั้ง
  • คุณสามารถใช้แอพลิเคชัน EWS บริการเว็บของอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้การเข้าถึงกล่องจดหมาย Exchange Server 2010 เซิร์ฟเวอร์ที่มี เช่น BlackBerry กับอุปกรณ์เคลื่อน
  • คุณสามารถสร้างข้อความอีเมล และจากนั้น คุณบันทึกไว้ในโฟลเดอร์เช่นโฟลเดอร์กล่องขาออก
  • คุณส่งข้อความอีเมล
ในสถานการณ์นี้ คุณเห็นข้อความอีเมลที่ซ้ำกันที่สองในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแหล่งเก็บ Exchange ตั้งค่าค่าที่แตกต่างกันสำหรับคุณสมบัติPR_INTERNET_MESSAGE_IDของข้อความที่เปิดรายการและสำหรับรายการข้อความที่ส่ง หลังจากแอพลิเคชัน EWS ใช้ซิงโครไนซ์รายการข้อความกับเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย สำเนา ของข้อความอีเมเดียวกัน แต่ มีคุณสมบัติPR_INTERNET_MESSAGE_IDที่แตกต่างกันจะแสดงขึ้นในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ต่อไปนี้:

2746164 คำอธิบายของ Update Rollup 6 สำหรับ Exchange Server 2010 การ Service Pack 2
 

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติPR_INTERNET_MESSAGE_IDไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2592398 ข้อความอีเมลในโฟลเดอร์'รายการที่ถูกส่ง'มีคุณสมบัติ PR_INTERNET_MESSAGE_ID เดียวกันในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
924213 หมายเลขข้อความจะแตกต่างกันสำหรับจดหมายที่อยู่ในรายการส่ง & กล่องขาเข้า

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2779387 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2779387 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2779387

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com