คำอธิบายของการปรับปรุง 2 สำหรับตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2780664 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่แก้ไขในแบบสะสมปรับปรุง 2 (CU2) สำหรับ'ตัวจัดการ'การตั้งค่าคอนฟิกของ Microsoft System Center 2012

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตัดสินค้าจากคลังที่มีการ

การปรับใช้ระบบปฏิบัติการ
 • เมื่อมีใช้สื่อแบบไดนามิก การปรับใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีการนำเข้าลงในฐานข้อมูลร่วมกับชื่อคอมพิวเตอร์ จะไม่มีใช้ชื่อที่ถูกต้อง แทน คอมพิวเตอร์ถูกตั้งชื่อว่า "MININT -xxxxx"

  หมายเหตุ"xxxxx" เป็นตัวยึดสำหรับตัวเลข 5 หลัก
ระบบของไซต์
 • สมมติว่า ข้อความที่ระเบียนข้อมูลการค้นพบ (DDRs) ประกอบด้วยเส้นทางของหน่วยองค์กร (OU) หลายที่มีความยาวมากกว่า 220 อักขระ ในสถานการณ์นี้ ข้อความจะไม่ประมวลผลโดยตัวจัดการการค้นหาข้อมูล นอกจากนี้ DDM.log บนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ประกอบด้วยเหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  CDiscoverySource::ValidateSchema - อาร์เรย์คุณสมบัติชื่อ OU ผู้ใช้ไม่สามารถขยายขนาดเพื่อให้ การปฏิเสธ
  CDiscoverDataManager::ProcessDDRs - ไม่สามารถปรับปรุงแหล่งข้อมูล
 • คอมโพเนนต์ SMSDBMon ไม่สามารถเขียนแฟ้มที่มีชื่อแฟ้มประกอบด้วยอักขระเกิน 260 อักขระ นอกจากนี้ แฟ้ม Smsdbmon.log ประกอบด้วยเหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  Warning: Could not create file E:\SCCM\inboxes\ccr.box\308202FC308201E4A0030201020210149EC80845C6C08E4A6CB705563CF87E300D06092A864886F70D01010B05003016311430120603550403130B53697465205365727665723020170D3132303630353030303830305A180F32313132303531333030303830305A3016311430120603550403130B5369746520536572766572.CPC ข้อผิดพลาด = 3
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการสะสม Update 1 สำหรับตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 สถานะของจุดแบบการจัดการ (MP) รายงาน 0 ไบต์ของเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่พร้อมใช้งานในคอนโซลการดูแลอย่างไม่ถูกต้อง
  หมายเหตุ:การปรับปรุงแบบสแตนด์อโลน MP ระยะไกลที่มีบทบาทของไซต์อื่นไม่มีการติดตั้ง สร้างไฟล์ที่ชื่อว่าresetmp.trn ตำแหน่งแฟ้ม resetmp.trn ในโฟลเดอร์ \inboxes\sitecomp.box บนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์สำหรับ MP นั้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสะสม Update 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2717295 คำอธิบายของการปรับปรุง 1 สำหรับตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012
 • เมื่อไม่ SMS Executive สามารถเข้าถึงแฟ้มต้นฉบับสำหรับโปรแกรมประยุกต์จากโปรแกรมประยุกต์หลาย คุณไม่สามารถใช้ตัวแปรแบบไดนามิกในลำดับงานการปรับใช้โปรแกรมประยุกต์เหล่านี้
จัดการแอพลิเคชัน
 • ถ้าความต้องการของแอพลิเคชันประกอบด้วย Service Pack 1 หรือค่าเฉพาะ แอพลิเคชันจะไม่ทำแบบจำลองการประเมินของแอพลิเคชัน ดังนั้น จึง มีแอพลิเคชันการ ไม่ตรงตามความต้องการ รายการเมื่อถูกแสดงในศูนย์ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ นอกจากนี้ แฟ้ม DCMReporting.log บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ประกอบด้วยเหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  Targetting ของ CI เป็นรุ่นเฉพาะ
  CDCMReporting::AddPoliciesForCI
  GetInstanceFromLantern (0x80041002) ล้มเหลว

  นอกจากนี้ แฟ้ม Smsts.log บนไคลเอ็นต์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกจะประกอบด้วยเหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้ถ้าแอพลิเคชันจะทำให้ใช้งานสำหรับการติดตั้งจากลำดับงาน:
  เริ่มต้นการคอมไพล์ TS นโยบาย
  ไม่สามารถโหลดคุณสมบัติ 'ใบสั่ง' ข้อผิดพลาด 0x80041002
  ไม่สามารถโหลดนโยบายจาก XML
  ไม่พบ (ข้อผิดพลาด: 80041002 แหล่งที่มา: WMI)
  การคอมไพล์นโยบายสิ้นสุด TS
  ขั้นตอนที่ 2 จาก 2 เสร็จสมบูรณ์
  ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์การดำเนินการล้มเหลว: 'โปรแกรมประยุกต์ตัวอย่าง' รหัสข้อผิดพลาด 0x80041002
 • อัพเด 2744420 จะรวมอยู่ในการปรับปรุงนี้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2744420 การปรับปรุงสนับสนุนผู้ให้บริการเนื้อหาอื่นในลำดับงานในตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012


ข่าวกรองสินทรัพย์

 • ชุดโปรแกรม Windows 8 และ Microsoft Office แบบจะไม่ถูกรายงานอย่างถูกต้องในรายงานข่าวกรองสินทรัพย์


ฐานข้อมูลไซต์
 • เมื่อไซต์ถูกย้ายไปไว้ในตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 กฎการเรียกเก็บเงินใด ๆ สมาชิกโดยตรงที่สร้างขึ้นใน Microsoft ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 อาจถูกลบออก

วิธีการขอรับ 2 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง การบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

การปรับปรุงนี้แทนการปรับปรุงต่อไปนี้:
2717295 คำอธิบายของการปรับปรุง 1 สำหรับตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012

แก้ไขทั้งหมดใน 2717295 การปรับปรุงจะถูกแทนที่ ด้วยการปรับปรุงนี้

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Adsource.dll5.0.7711.301361,54410 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Aiupdatesvc.exe5.0.7711.30192,23210 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Aius.msiไม่เกี่ยวข้อง2,613,24810 2012 พฤศจิกายน01:05ไม่เกี่ยวข้อง
Amtopmgr.dll5.0.7711.301343,64010 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Assetadvisor.dll5.0.7711.301610,39210 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Basesvr.dll5.0.7711.3013,762,76010 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Ccm.dll5.0.7711.301210,50410 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Configmgr2012ac-rtm,-kb2780664-x64.mspไม่เกี่ยวข้อง2,314,24010 2012 พฤศจิกายน01:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dcmreporting.dll5.0.7711.3013,521,60810 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Ddm.dll5.0.7711.301198,21610 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Easdisc.dll5.0.7711.301141,40010 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Exportcontent.dll5.0.7711.301798,79210 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Externaleventendpoint.dll5.0.7711.301347,73610 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Inventoryagentschema.mofไม่เกี่ยวข้อง61,87910 2012 พฤศจิกายน01:05ไม่เกี่ยวข้อง
Mcs.msiไม่เกี่ยวข้อง9,576,44810 2012 พฤศจิกายน01:05ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.configurationmanagement.exchangeconnector.dll5.0.7711.30164,07210 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Sitestat.dll5.0.7711.301133,19210 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Smsappinstall.exe5.0.7711.301299,59210 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Smsprov.dll5.0.7711.30110,936,39210 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Srsrp.msiไม่เกี่ยวข้อง4,370,43210 2012 พฤศจิกายน01:05ไม่เกี่ยวข้อง
Srsserver.dll5.0.7711.301364,12010 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Tscore.dll5.0.7711.3012,533,44810 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Tsmbootstrap.exe5.0.7711.301616,52010 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Update.sqlไม่เกี่ยวข้อง21,08510 2012 พฤศจิกายน01:05ไม่เกี่ยวข้อง
Vappcollector.exe5.0.7711.301381,51210 2012 พฤศจิกายน01:05x 64
Adminconsole.msiไม่เกี่ยวข้อง65,077,24810 2012 พฤศจิกายน01:05ไม่เกี่ยวข้อง
Adminui.application.dll5.0.7711.301542,29610 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Adminui.common.dll5.0.7711.3011,552,45610 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Adminui.controls.dll5.0.7711.301569,94410 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Adminui.createapp.dll5.0.7711.301241,24010 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Assetadvisor.dll5.0.7711.301365,14410 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Configmgr2012ac-rtm,-kb2780664-i386.mspไม่เกี่ยวข้อง1,523,71210 2012 พฤศจิกายน01:05ไม่เกี่ยวข้อง
Configmgr2012adminui-rtm,-kb2780664-i386.mspไม่เกี่ยวข้อง2,453,50410 2012 พฤศจิกายน01:05ไม่เกี่ยวข้อง
Dcmreporting.dll5.0.7711.3011,529,94410 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Exportcontent.dll5.0.7711.301553,03210 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Externaleventendpoint.dll5.0.7711.301209,99210 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Inventoryagentschema.mofไม่เกี่ยวข้อง61,87910 2012 พฤศจิกายน01:05ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.configurationmanager.replicationlinkanalyzer.dll5.0.7711.301185,92810 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Smsappinstall.exe5.0.7711.301174,16810 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Tscore.dll5.0.7711.3011,352,77610 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Tsmbootstrap.exe5.0.7711.301309,33610 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
Vappcollector.exe5.0.7711.301278,60010 2012 พฤศจิกายน01:05x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสม ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2780664 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2780664 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2780664

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com