Priedo failo pl?tinys yra pasikartojanti kai ?traukta ? el. pa?to "Outlook 2007" ir "Outlook 2010"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2782404 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai Microsoft Office Outlook 2007 arba "Microsoft Outlook 2010" el. lai?ko pried?, failo vardo pl?tinys yra pasikartojanti. Jei jums tada vilkite pried? i? elektroninio pa?to prane?im? ? kit? lai?k?, failo vardo pl?tin? atsiranda trimis egzemplioriais. Modelis toliau velkant pried? kelis kartus.

Pastaba "Outlook 2007" naudoja "Microsoft Office Word 2007" Render. Be to, "Outlook 2010" naudoja "Microsoft Word 2010".

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite atitinkam? Microsoft Word kar?t?j? patais? paket? d., 2012 m. spalio 30 d..
"Outlook 2007"
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, "Outlook 2007", ?diegti Word 2007 kar?t?j? patais? paket?, i?leist? 2012 m. spalio 30. Daugiau informacijos apie ?? kar?t?j? patais? paket?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:

2687537 Apra?ymas Word 2007 kar?t?j? patais? paketo (Wordconv-x-none.msp, Word-x-none.msp): spalio 30, 2012
"Outlook 2010"
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, "Outlook 2010", ?diegti Word 2010 kar?t?j? patais? pakete, i?leistame spalio 30, 2012. Daugiau informacijos apie ?? kar?t?j? patais? paket?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2687556Apra?ymas Word 2010 kar?t?j? patais? paketo (Word-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp): spalio 30, 2012

Daugiau informacijos

?i problema buvo pristatytas bir?elio 26 d., 2012 m. veikian?i? kar?t?j? patais? paketus Word 2007 (KB2687259) ir Word 2010 (KB2687296).

Savyb?s

Straipsnio ID: 2782404 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gruod?io 11 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Outlook 2010
Rakta?od?iai: 
kbmt KB2782404 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis buvo i?vertas ne vert?jo - ?mogaus, bet naudojant ?Microsoft? automatizuoto vertimo programin? ?rang?. ?Microsoft? pateikia ir vert?j?, ir automatizuoto vertimo straipsni?, kad gal?tum?te prie vis? m?s? ?ini? baz?s straipsni? prieiti savo kalba. Nepaisant to, automatizuotas vertimas ne visada yra tikslus. Jame gali b?ti ?odyno, sintaks?s ar gramatikos klaid? kaip ir tuo atveju, kai klysta j?s? kalba bandantis kalb?ti u?sienietis. ?Microsoft? neatsako u? netikslumus, klaidas ar ?al?, patirt? d?l netikslaus turinio vertimo ar jo naudojimo. ?Microsoft? nuolat tobulina automatizuoto vertimo sistem?.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2782404

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com