Straipsnio ID: 2782421 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Paleidus Microsoft Office Outlook 2003, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? vien? i? ?i? klaidos prane?im?:

"OUTLOOK".EXE - eil?s numeris nerastas
Eil?s numeris 8626 nerastas dinamini? sait? bibliotekoje
C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\outlph.dll

"OUTLOOK".EXE - eil?s numeris nerastas
Eil?s numeris 7950 nerastas dinamini? sait? bibliotekoje
MSO.dll

Prie?astis

?i problema kyla, kai kompiuteryje ?diegtos abi ?ios ?Outlook? versijos:
 • "Outlook" 2013 m. (kaip Office 2013 Click-to-Run ?renginio dalies)
 • "Outlook 2003"

Sprendimas

Tame pa?iame konpiuteryje negali b?ti ?diegta ir ?Outlook 2003?, ir ?Outlook 2013?. Mes rekomenduojame jums pa?alinti Outlook 2003 ir vietoj jos naudoti "Outlook" 2013. Galite pa?alinti ?Office 2003? arba pa?alinti tik ?Outlook 2003? i? ?Office 2003? ?diegties.
 • ?iuos veiksmus gali b?ti naudojamas pa?alinti Office 2003
  1. Atidarykite valdymo skyd?.
  2. Dalyje programosspustel?kite i?diegti program?.
  3. ?diegt? program? s?ra?e pasirinkite j?s? Office 2003 diegimo, ir tada spustel?kite i?diegti.
  4. Atlikdami s?rankos programos nurodytus veiksmus pa?alinkite ?Office 2003?.
 • ?iuos veiksmus galima atlikti norint pa?alinti ?Outlook 2003? i? ?Office 2003? ?diegties
  1. Atidarykite valdymo skyd?.
  2. Dalyje programosspustel?kite i?diegti program?.
  3. ?diegt? program? s?ra?e pasirinkite diegiant Office 2003 ir spustel?kite keisti.
  4. Technin?s prie?i?ros re?imo parinktys dialogo lange, pasirinkite prid?ti arba pa?alinti priemones ir tada spustel?kite parinkt? Pirmyn.
  5. dialogo lange Pasirinktin? s?ranka spustel?kite ir i?valykite parinkt? "Outlook" ir spustel?kite Naujinti.
   (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?

Daugiau informacijos

Jei turite naudoti ?Outlook 2003?, kol visi?kai pereisite prie ?Outlook 2013?, galite pataisyti savo ?Office 2003? ?diegt?. Tai leid?ia jums naudoti ?Outlook 2003?, bet gali sugadinti j?s? ?Outlook 2013? ?diegt?. Tod?l primygtinai rekomenduojame pa?alinti ?Outlook 2003? siekiant i?spr?sti ?i? problem?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2782421 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 20 d. - Per?i?ra: 6.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Office Outlook 2003
Rakta?od?iai: 
kbmt KB2782421 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2782421

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com