Identifikator ?lanka: 2782421 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada poku?ate da pokrenete Microsoft Office Outlook 2003, mo?ete dobiti poruku o gre?ci koja li?i na slede?u:

OUTLOOK.EXE - Redni broj nije prona?en
Nije mogu?e prona?i redni broj 8626 u biblioteci dinami?kih veza
C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\outlph.dll 

OUTLOOK.EXE - Redni broj nije prona?en
Nije mogu?e prona?i redni broj 7950 u biblioteci dinami?kih veza
MSO.dll

Uzrok

Do ovog problema dolazi kada imate obe verzije programa Outlook instalirane na istom ra?unaru:
 • Outlook 2013 (kao deo instalacije Office 2013 ?klikni i pokreni?)
 • Outlook 2003

Re?enje

Ako imate Outlook 2003 i Outlook 2013 na istom ra?unaru, to nije podr?ana konfiguracija. Preporu?ujemo da uklonite Outlook 2003 i da koristite Outlook 2013. Mo?ete da uklonite Office 2003 ili samo da uklonite Outlook 2003 iz Office 2003 instalacije.
 • Pratite slede?e korake da biste deinstalirali Office 2003
  1. Otvorite Kontrolna tabla.
  2. U okviru Programi izaberite stavku Deinstaliraj program.
  3. Na listi instaliranih programa, izaberite Office 2003 instalaciju, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.
  4. Sledite korake koje vam je dao program za instalaciju da biste deinstalirali Office 2003.
 • Pratite slede?e korake da biste uklonili Outlook 2003 iz Office 2003 instalacije
  1. Otvorite Kontrolna tabla.
  2. U okviru Programi izaberite stavku Deinstaliraj program.
  3. Na listi instaliranih programa, izaberite Office 2003 instalaciju, a zatim kliknite na dugme Promeni.
  4. U dijalogu Opcije re?ima odr?avanja, izaberite stavku Dodaj ili ukloni funkcije i zatim kliknite na dugme Dalje.
  5. u dijalogu Prilago?ena instalacija kliknite da biste opozvali izbor opcije Outlook, a zatim kliknite na dugme A?uriraj.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2810339

Dodatne informacije

Ako morate da koristite Outlook 2003 dok u potpunosti ne pre?ete na Outlook 2013, mo?ete da popravite svoju Office 2003 instalaciju. Ovo omogu?ava da koristite Outlook 2003, ali mo?e da onemogu?i Outlook 2013 instalaciju. Zbog toga preporu?ujemo da uklonite Outlook 2003 da biste re?ili ovaj problem.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2782421 - Poslednji pregled: 29. januar 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Office Outlook 2003
Klju?ne re?i: 
KB2782421

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com