ESENT เหตุการณ์ 1000 รหัส 1202, 412 และ 454 ถูกบันทึกไว้ซ้ำหลายครั้งในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 278316 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ข้อความ ID เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ทุก ๆ ห้านาทีในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ข้อความที่ 1

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1000
วัน: 6/7/2000
เวลา: 2:56:53 PM
ผู้ใช้: AUTHORITY\SYSTEM WINDOWS NT
คอมพิวเตอร์: ASKO-ONE
คำอธิบาย: ส่วนขยายฝั่งไคลเอ็นต์'นโยบายกลุ่ม'ความปลอดภัยถูกส่งผ่านค่าสถานะ (17) และส่งกลับรหัสสถานะความล้มเหลวของ (1208)

ข้อความ 2

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: SceCli
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1202
วัน: 6/7/2000
เวลา: 2:56:53 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: ASKO-ONE
คำอธิบาย: นโยบายการรักษาความปลอดภัยจะแพร่กระจาย ด้วยคำเตือน 0x4b8: เกิดข้อผิดพลาดแบบขยาย โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการแก้ไขส่วนในการช่วยรักษาความปลอดภัย

ข้อความที่ 3

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESENT
ประเภทเหตุการณ์: การบันทึกข้อมูล/กู้คืน
รหัสเหตุการณ์: 454
วัน: 6/7/2000
เวลา: 2:56:53 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: ASKO-ONE
คำอธิบาย: กู้คืน/คืนค่าฐานข้อมูลบริการ (PID) ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด-530

ข้อความที่ 4

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESENT
ประเภทเหตุการณ์: การบันทึกข้อมูล/กู้คืน
รหัสเหตุการณ์: 412
วัน: 6/7/2000
เวลา: 2:56:53 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: ASKO-ONE
คำอธิบาย: บริการ (PID) ไม่สามารถอ่านหัวข้อการล็อก เกิดข้อผิดพลาด-530

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากแฟ้มฐานข้อมูลนโยบายกลุ่มภายในเสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้กระบวนงานที่อธิบายในส่วนนี้เพื่อสร้างอีกครั้งแฟ้มนโยบายกลุ่มภายในเครื่อง

สิ่งสำคัญการใช้แม่แบบการรักษาความปลอดภัยของตัวควบคุมโดเมนอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของนโยบายตัวควบคุมโดเมนที่เริ่มต้นหรือเริ่มต้นนโยบายโดเมน แม่แบบที่ใช้อาจเขียนทับสิทธิ์ในแฟ้มใหม่ คีย์รีจิสทรี และบริการของระบบสร้างขึ้น โดยโปรแกรมอื่น การกู้คืนนโยบายเหล่านี้อาจจำเป็นหลังจากการใช้แม่แบบการรักษาความปลอดภัย ก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้บนตัวควบคุมโดเมน สร้างการสำรองข้อมูลของการใช้ SYSVOL ร่วม

หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณถูกส่งกลับไปที่นโยบายความปลอดภัยเฉพาะที่ไม่มีกำหนดสถานะการติดตั้งที่เดิม คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมดเพื่อเปลี่ยนชื่อ หรือย้ายแฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูที่วิธีใช้ของ Windows 2000
 1. เปิดโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Security การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และจากนั้น ชื่อดังกล่าว "OldSecurity"
 2. ย้ายแฟ้มที่ลงท้าย ด้วย.log จากโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Security ไปยังโฟลเดอร์ OldSecurity ทั้งหมด
 3. การค้นหาแฟ้ม Secedit.sdb ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Security\Database แล้ว เปลี่ยนชื่อแฟ้มนี้ไปยัง "Secedit.old"
 4. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:mmcแล้ว คลิกตกลง.
 5. คลิกส่วนควบคุมคลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอินและเพิ่มความปลอดภัยและการตั้งค่าคอนฟิกสแนปอิน
 6. คลิกขวาความปลอดภัย และการตั้งค่าคอนฟิก และการวิเคราะห์แล้ว คลิกฐานข้อมูลเปิด.
 7. เรียกดูไปยัง% TEMP %โฟลเดอร์ ชนิดSecedit.sdbในการชื่อแฟ้มกล่อง แล้วคลิกOPEN.
 8. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อนำเข้าแม่แบบ คลิกการตั้งค่า Security.infแล้ว คลิกOPEN.
 9. การคัดลอก SystemRoot%\Security\Database % %TEMP%\Secedit.sdb

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 278316 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB278316 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:278316

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com