แสดงหมายเลขของ CPU cores ที่ใช้เป็นศูนย์บนแผนที่ความร้อนใน Windows HPC Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2783386 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บน Windows HPC Server 2008 R2 บนคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผล 32 หรือเหมาะสม แสดงหมายเลขของ CPU cores ที่ใช้เป็นศูนย์บนแผนที่ความร้อน

หมายเหตุ การแก้ปัญหาชั่วคราวเมื่อคุณลดจำนวนของ CPU cores ใช้ 24

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก UI บนแผนผังความร้อนจะเกิด

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ลดจำนวนของ CPU cores ที่ใช้น้อยกว่า 24 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบหมายเลขของ CPU cores ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

คำสั่งที่ 1

C:\ > รายการโหนด
ผลกำลังทำงานคล้ายกับต่อไปนี้:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโหนดสถานะค่ามากที่สุดเรียกใช้ไม่ได้ใช้ความพร้อมใช้งาน
Machine1แบบออนไลน์30030AlwaysOn
Machine10แบบออนไลน์48480AlwaysOn
Machine2แบบออนไลน์32032AlwaysOn
Machine3แบบออนไลน์34340AlwaysOn
Machine4แบบออนไลน์36360AlwaysOn
Machine5แบบออนไลน์38038AlwaysOn
Machine6แบบออนไลน์40400AlwaysOn
Machine7แบบออนไลน์42042AlwaysOn
Machine8แบบออนไลน์44044AlwaysOn
Machine9แบบออนไลน์46046AlwaysOn
เครื่องจักร-Aแบบออนไลน์16160AlwaysOn
เครื่องจักร-Bแบบออนไลน์24024AlwaysOn
MachineDCแบบออนไลน์101AlwaysOn

คำสั่งที่ 2

PS C:\ > รับ-HpcMetricValue-HpcSchedulerCores ชื่อ-ตัวนับ จำนวน cores ว่าง
ผลลัพธ์กำลังทำงานคล้ายกับต่อไปนี้:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโหนดเมตริกค่าตัวนับ
HPCSchedulerCoresจำนวน cores ไม่ว่าง 174
HPCSchedulerCoresจำนวน cores ไม่ได้ใช้งาน257
HPCSchedulerCoresจำนวน cores แบบออฟไลน์ 0
HPCSchedulerCoresจำนวนออนไลน์ 431
HPCSchedulerCoresจำนวน cores ไม่สามารถเข้าถึง 0
HPCSchedulerCoresจำนวนทั้งหมด 431

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdletรับ-HpcMetricValueไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2783386 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Windows HPC Server 2008 R2
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbtshoot kbbug kbfix kbmt KB2783386 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2783386

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com