ข้อมูลเกี่ยวกับการโยกย้ายเนื้อหา SharePoint แบบออนไลน์ด้วยตนเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2783484 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Offboarding คือ ความสามารถในการย้ายข้อมูลจาก Office 365 เมื่อต้อง การใช้แฟ้มร่วมกัน หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกระบวนการด้วยตนเอง เอกสารนี้อธิบายขั้นตอนการบันทึกเป็นเอกสารรายการหรือไลบรารีเนื้อหา SharePoint จากสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ของ SharePoint เมื่อต้อง การใช้แฟ้มร่วมกัน หรือคอมพิวเตอร์

เอกสารนี้ครอบคลุมถึงสถานการณ์เก็บถาวรแบบออนไลน์ของ SharePoint ต่อไปนี้:
 • ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของไซต์เก็บเนื้อหาของไลบรารีเอกสาร SharePoint แบบออนไลน์ ซึ่งเป็นกระบวนการด้วยตนเองเมื่อคุณใช้ SharePoint แบบออนไลน์
 • ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของรายการที่เก็บถาวรเนื้อหาของรายการ SharePoint ซึ่งเป็นกระบวนการด้วยตนเองเมื่อคุณใช้ SharePoint แบบออนไลน์
 • ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของรายการที่เก็บถาวรข้อมูลต่อไปนี้จากรายการ SharePoint ไปยัง Outlook:
  • รายการปฏิทิน
  • รายการที่ติดต่อ
  • ไลบรารีเอกสาร
  • รายการการสนทนา
  • งาน
เอกสารนี้ไม่ครอบคลุมสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • การโยกย้ายเนื้อหา SharePoint จาก SharePoint แบบออนไลน์เพื่อการติดตั้ง SharePoint ท้องถิ่น: เนื้อหาการโอนย้ายระหว่าง SharePoint แบบออนไลน์และการติดตั้ง SharePoint ท้องถิ่นไม่ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชันนี้ของ SharePoint แบบออนไลน์
 • รักษาคุณสมบัติของรายการเนื้อหา ฟังก์ชัน และความสัมพันธ์: เนื้อหาของรายการ SharePoint สามารถถูกเก็บถาวรในรูปแบบตารางฐานข้อมูลหรือกระดาษคำนวณได้ กระดาษคำนวณหรือตารางเหล่านี้ประกอบด้วยเนื้อหาจากรายการ SharePoint อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติ สิทธิ์ ฟังก์ชัน และความสัมพันธ์ระหว่างตารางและเนื้อหาของตารางต่าง ๆ จะไม่ถูกรักษาไว้

กระบวนงาน

เก็บเนื้อหาของไลบรารีเอกสาร SharePoint แบบออนไลน์

เมื่อต้องการเก็บเนื้อหาของไลบรารีเอกสาร SharePoint แบบออนไลน์ คุณต้องสามารถเชื่อมต่อกับไซต์ SharePoint แบบออนไลน์ขององค์กรของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาของไลบรารีเอกสาร และบันทึกขณะที่คุณทำกับแฟ้มอื่น ๆ ผู้ดูแลออนไลน์ของ SharePoint สามารถดู ดาวน์โหลด และบันทึกเนื้อหาของไลบรารีเอกสารทั้งหมดในไซต์ SharePoint แบบออนไลน์ขององค์กรของพวกเขา เจ้าของไซต์สามารถดู ดาวน์โหลด และบันทึกเนื้อหาของไลบรารีเอกสารทั้งหมดจากไซต์ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการเก็บเนื้อหาของไลบรารีเอกสาร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างโฟลเดอร์ภายในเครื่องเพื่อบันทึกเนื้อหาของไลบรารีเอกสารของคุณไป
 2. เรียกดูในไลบรารีเอกสารของ SharePoint
 3. คลิกแท็บไลบรารีและจากนั้น คลิกเปิด ด้วย Explorer
 4. เลือกแฟ้ม การบันทึก คลิกขวาแฟ้มที่เลือก แล้ว คลิกคัดลอก
 5. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่จะบันทึกแฟ้ม และคลิกที่วาง
 6. ทำซ้ำกระบวนการนี้ทุกไลบรารีเอกสารของ SharePoint

  หมายเหตุ ถ้าการตั้งค่า Windows Explorer แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์ คุณจะเห็นโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ในโครงสร้างแฟ้มไลบรารีเอกสาร โฟลเดอร์เหล่านี้ประกอบด้วยเพจ ASPX และสามารถละเว้นได้อย่างปลอดภัย
ไลบรารีเอกสารของ SharePoint สามารถประกอบด้วยแฟ้มหลาย ๆ ชนิด และ SharePoint เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มแต่ละแฟ้มที่เก็บ SharePoint ข้อมูลนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกรักษาไว้เมื่อมีดาวน์โหลดแฟ้ม ตัวอย่างเช่น ข้อมูลต่อไปนี้ไม่มีเก็บแฟ้มจะถูกดาวน์โหลด:
 • คุณสมบัติของเอกสาร
 • สิทธิ์การเข้าถึงแฟ้ม
 • การเชื่อมโยงแบบสัมพัทธ์ระหว่างแฟ้ม
 • ข้อมูลของเวิร์กโฟลว์
 • รายละเอียดการกำหนดรุ่น
 • แม่แบบ

เก็บถาวรรายการ SharePoint

เมื่อต้องการเก็บเนื้อหาของไลบรารีเอกสาร SharePoint แบบออนไลน์ คุณต้องสามารถเชื่อมต่อกับไซต์ SharePoint แบบออนไลน์ขององค์กรของคุณ บุคคลเก็บถาวรเนื้อหารายการ SharePoint ต้องมี Excel 2010 หรือ 2013 Excel ติดตั้งอยู่

ต่อไปนี้ประเภทของรายการ SharePoint คุณสามารถเชื่อมโยงไปยัง Outlook:
 • ปฏิทิน
 • ผู้ติดต่อ
 • งาน
 • ไลบรารีเอกสาร
 • การสนทนา
 • แสดงรายการ
เมื่อต้องการเก็บถาวรข้อมูลรายการ SharePoint ไปยัง Excel ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกดูไปยังรายการ SharePoint
 2. ในรายการหรือไลบรารีแท็บ คลิกส่งออกไปยัง Excel
 3. เลือกเปิด
 4. ภายใต้ข้อมูลการนำเข้าเลือกที่คุณต้องการวางข้อมูล (หากเป็นใช้ได้) รายการถูกส่งออกไปยัง Excel
 5. คุณสามารถบันทึกแฟ้มไดเรกทอรีภายในเครื่องของคุณ
 6. ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับทุก ๆ รายการ SharePoint

  หมายเหตุกระบวนการนี้จะบันทึกรายการในรายการ เนื้อหาจริงเช่นแฟ้มและสิ่งที่แนบมาจะไม่ได้รับการบันทึกเมื่อคุณใช้วิธีนี้
เก็บถาวรรายการปฏิทิน SharePoint กับ Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกดูไปปฏิทิน SharePoint จะเก็บถาวร
 2. Clicktheปฏิทิน แท็บ และคลิกการเชื่อมต่อกับ Outlook
 3. บนเมนูการดำเนินการคลิกเชื่อมต่อไปยัง Outlookและในกล่องโต้ตอบของ Outlook คลิกใช่ ปฏิทินจะถูกบันทึกไปยัง Outlook
เมื่อต้องการเก็บถาวรรายการ SharePoint ที่ติดต่อไปยัง Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกดูไปยังรายการ SharePoint ที่ติดต่อ
 2. คลิกรายการและคลิกการเชื่อมต่อไปยัง Outlook
 3. ในกล่องโต้ตอบ theOutlook คลิกใช่ รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกบันทึกไปยัง Outlook
เก็บถาวรรายการ SharePoint งาน Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกดูรายการงานของ SharePoint
 2. คลิกรายการและคลิกการเชื่อมต่อไปยัง Outlook
 3. ในกล่องโต้ตอบของ Outlook คลิกใช่ รายการงานจะถูกบันทึกไปยัง Outlook
ไลบรารีเอกสาร SharePoint กับ Outlook เก็บถาวร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกดูไลบรารีเอกสารของ SharePoint
 2. บน ribbon คลิกไลบรารีและคลิกการเชื่อมต่อไปยัง Outlook
 3. ในกล่องโต้ตอบของ Outlook คลิกใช่ ไลบรารีจะถูกบันทึกไปยัง Outlook
เก็บถาวรรายการกระดานสนทนาของ SharePoint เพื่อ Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกดูไปยังรายการการสนทนาของ SharePoint
 2. ไลบรารีOnthe แท็บ คลิกเชื่อมต่อกับ Outlook
 3. ในกล่องโต้ตอบของ Outlook คลิกใช่ ไลบรารีจะถูกบันทึกไปยัง Outlook
การ OneDrive สำหรับไคลเอ็นต์ซิงค์ธุรกิจเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมที่มีการทำงานเพื่อนำรายการ SharePoint แบบออฟไลน์ และบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การ OneDrive สำหรับไคลเอ็นต์ซิงค์ธุรกิจ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อจำกัดที่ทราบ

เนื้อหาของรายการ SharePoint ต้องส่งออกไป ยัง Excel หรือฐานข้อมูล Access รายการแบบง่าย ๆ คุณสามารถส่งออกไปยัง Excel อย่างไรก็ตาม ถ้าเนื้อหาของเซลล์เดียวเกินขีดจำกัดขนาดสูงสุดของเซลล์ของ Excel อักขระ 32767 ข้อมูลที่มากเกินกว่าจะสูญหาย ถ้ารายการของคุณประกอบด้วยขนาดใหญ่เซลล์ คุณควรส่งออกไปยัง Access

รายการ SharePoint จะใช้กับข้อมูลที่ซับซ้อนเช่นเนื้อที่และบล็อกโฮสต์ แบบฟอร์มข้อมูลที่ซับซ้อนเหล่านี้ประกอบด้วยตารางหลายตาราง ตัวอย่างเช่น บล็อกตารางมีดังนี้: ประเภท โพสต์ ข้อคิดเห็น เชื่อมโยง และ บล็อกอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด ส่งออกเนื้อที่และบล็อกการเข้าถึง เมื่อเนื้อที่และบล็อกจะถูกส่งออกไปยัง Access แต่ละตารางเหล่านี้ถูกส่งออกอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ทุกคุณสมบัติ สิทธิ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตารางและเนื้อหาจะสูญหายไป

เมื่อคุณส่งรายการข้อมูลไปยัง Access หรือ Excel จะมีบันทึกรายการข้อมูล อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แนบมาและเอกสารภายในรายการจะไม่ถูกเก็บถาวร เมื่อต้องการจัดเก็บสิ่งที่แนบมาและเอกสาร ทำตามคำแนะนำในส่วน "เก็บถาวร SharePoint เนื้อหาไลบรารีเอกสารแบบออนไลน์"

ทรัพยากรเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ และแก้ไขปัญหา "เปิดด้วย Explorer" คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2629108 วิธีการใช้คำสั่ง "เปิดด้วย Explorer" และวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ใน SharePoint แบบออนไลน์สำหรับ Office 365
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลกระทำใน SharePoint แบบออนไลน์ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
กระทำข้อมูล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำข้อมูลให้ตรงกับรายการ SharePoint 2010 โดยใช้ Access 2010 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2783484 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 กรกฎาคม 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Online
Keywords: 
o365 o365e o365a o365p o365m o365022013 kbmt KB2783484 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2783484

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com