ค่าสะสมของโปรแกรมแก้ไขด่วน 2783767 จะพร้อมใช้งานสำหรับ 4 Framework .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2783767 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน 2783767 ที่พร้อมใช้งานสำหรับ 4 Framework .NET ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาหลายใน Microsoft .NET Framework 4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่แก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม นั้นมุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกได้ถ้า Microsoft Support Professional พบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะมีผลกับคำถามการสนับสนุนเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft .NET Framework 4 ติดตั้ง

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าคุณกำลังใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์.NET Framework ทั้งหมดก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x86 ของ Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2, Windows XP SP3
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe4.0.30319.200233,35216 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
System.data.dll4.0.30319.20023,027,51216 2012 พฤศจิกายน17:24x 86
System.dll4.0.30319.20023,513,39216 2012 พฤศจิกายน17:24x 86
System.printing.dll4.0.30319.2002369,21616 2012 พฤศจิกายน17:24x 86
System.web.dll4.0.30319.20025,233,22416 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
System.web.extensions.dll4.0.30319.20021,867,33616 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
Webengine.dll4.0.30319.200214,92016 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
Webengine4.dll4.0.30319.2002496,18416 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2, Windows XP SP3
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe4.0.30319.200233,35216 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.200241,54416 2012 พฤศจิกายน17:48x 64
System.data.dll4.0.30319.20023,027,51216 2012 พฤศจิกายน17:24x 86
System.data.dll4.0.30319.20023,174,47216 2012 พฤศจิกายน18:05x 64
System.dll4.0.30319.20023,513,39216 2012 พฤศจิกายน17:24x 86
System.printing.dll4.0.30319.2002369,21616 2012 พฤศจิกายน17:24x 86
System.printing.dll4.0.30319.2002372,28816 2012 พฤศจิกายน18:05x 64
System.web.dll4.0.30319.20025,233,22416 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
System.web.dll4.0.30319.20025,202,50416 2012 พฤศจิกายน17:48x 64
System.web.extensions.dll4.0.30319.20021,867,33616 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
Webengine.dll4.0.30319.200214,92016 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
Webengine.dll4.0.30319.200216,43216 2012 พฤศจิกายน17:48x 64
Webengine4.dll4.0.30319.2002496,18416 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
Webengine4.dll4.0.30319.2002721,46416 2012 พฤศจิกายน17:48x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2, Windows XP SP3
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe4.0.30319.200233,35216 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.200280,94416 2012 พฤศจิกายน18:32IA-64
System.data.dll4.0.30319.20023,027,51216 2012 พฤศจิกายน17:24x 86
System.data.dll4.0.30319.20023,365,94416 2012 พฤศจิกายน18:50IA-64
System.dll4.0.30319.20023,513,39216 2012 พฤศจิกายน17:24x 86
System.printing.dll4.0.30319.2002369,21616 2012 พฤศจิกายน17:24x 86
System.web.dll4.0.30319.20025,233,22416 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
System.web.dll4.0.30319.20024,822,07216 2012 พฤศจิกายน18:32IA-64
System.web.extensions.dll4.0.30319.20021,867,33616 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
Webengine.dll4.0.30319.200214,92016 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
Webengine.dll4.0.30319.200226,16016 2012 พฤศจิกายน18:32IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.2002496,18416 2012 พฤศจิกายน16:53x 86
Webengine4.dll4.0.30319.20021,342,52016 2012 พฤศจิกายน18:32IA-64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การตัดสินค้าจากคลังที่ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ไข

ปัญหาการรันไทม์ (CLR) ภาษาทั่วไป

เมื่อคุณใช้ระบบปฏิบัติการบางอย่างที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ วิธีการ PerformanceCounterCategory.GetCategories ไม่สามารถส่งกลับรายการของประสิทธิภาพการทำงานในประเภทของตัวนับ นอกจากนี้ เป็นโปรแกรมประยุกต์.NET Framework กลับไม่มีค่าเมื่อคุณเรียกใช้รหัสที่มีลักษณะต่อไปนี้สามารถระบุประเภทของตัวนับประสิทธิภาพการทำงาน:
PerformanceCounterCategory[] categories;
categories = PerformanceCounterCategory.GetCategories();
Console.WriteLine(categories.Length + " categories are registered on this computer");
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องเพิ่มคีย์การตั้งค่าคอนฟิก LocalizedPerfCounter ต่อไปนี้ไปยังแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกแอพลิเคชันสำหรับโปรแกรมประยุกต์.NET Framework ของคุณ:
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="LocalizedPerfCounter" value="true" />
  </appSettings>
</configuration>

ปัญหาของ ASP.NET

สมมติว่า คุณมีคอมพิวเตอร์ที่มีโหมดมาตรฐาน 10 Explorer อินเทอร์เน็ตเปิดใช้งาน เมื่อคุณคลิก ตัวควบคุมรูปภาพปุ่มในตัวควบคุม UpdatePanel บนเว็บเพจ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด JavaScript ต่อไปนี้:
SCRIPT5022: Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: สตริงที่ป้อนข้อมูลไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง

ปัญหา Windows งานนำเสนอพื้นฐาน (WPF)ประสิทธิภาพที่พิมพ์เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้บริการใช้กรอบ 4.5 WPF a.NET เมื่อต้องการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของอินเทอร์เฟซอุปกรณ์กราฟิก (GDI) บนระบบปฏิบัติการ ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ระบบปฏิบัติการที่เป็นโฮสต์การบริการใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
 • ระบบปฏิบัติการมีค่าใดค่าหนึ่งในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ที่ติดตั้ง:
  • WPF เวอร์ชัน 4.0
  • WPF เวอร์ชั่น 4.5
  • WPF เวอร์ชั่น 3.5 และโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ (หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนการปรับรุ่นที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้):
   980294 มีพิมพ์อักขระในแบบอักษรของบาร์โคดได้ในแบบอักษร Wingdings ในเอกสาร XPS ที่สร้างขึ้น โดยใช้.NET Framework 3.0
 • คุณพิมพ์เอกสารที่มีข้อความหลายช่วง
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดการดำเนินการค้นหาขึ้นทุกครั้งที่บล็อกของข้อความเพื่อค้นหาแบบอักษร GDI ที่ใช้เพื่อแสดงข้อความเรียกกระบวนการพิมพ์ การใช้ทรัพยากรของการดำเนินการค้นหาจะเพิ่มขึ้น ด้วยการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB) 980294, WPF 4.0 และ WPF เวอร์ชั่น 4.5 นอกจากนี้ การใช้ทรัพยากรของการดำเนินการค้นหา dominates การใช้งานทรัพยากรโดยรวมของกระบวนการพิมพ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ทราบในตรรกะที่เก็บผลลัพธ์การดำเนินการค้นหา หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน การใช้ทรัพยากรของการดำเนินการค้นหาเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละแบบอักษร GDI แทนที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละบล็อกของข้อความ

ปัญหาของ SQL Server

เมื่อคุณใช้คลาส SQLBulkCopy เพื่อโอนย้ายข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ใช่ ASCII ใน Microsoft SQL Server 2008 อักขระที่ไม่ใช่ ASCII อาจสูญหายไป ตัวอย่างเช่น คุณใช้คลาส SQLBulkCopy เพื่อโอนย้ายการ?ข้อมูลสายอักขระลงในตาราง หลังจากนั้นจะถูกโอนย้าย ข้อมูลสายอักขระเป็น A แทนที่เป็น?

หมายเหตุมีแก้ไขปัญหานี้ในโปรแกรมแก้ไขด่วนของ.NET Framework 2.0 ที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2635219 การแก้ไข: ข้อมูลที่ไม่ใช่ ASCII อาจสูญหายเมื่อคุณใช้คลาส SQLBulkCopy เพื่อโอนย้ายข้อมูลที่ไม่ใช่ ASCII ใน SQL Server 2008


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2783767 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 4.0
Keywords: 
kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2783767 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2783767

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com