การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน 2784149 จะพร้อมใช้งานสำหรับ SP2 .NET Framework 2.0 ใน Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2784149 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน 2784149 ที่พร้อมใช้งานสำหรับ.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) ใน Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) และ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนแก้ไข ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการสมบูรณ์ของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 ติดตั้งใน Windows Server 2008 SP2 หรือ Windows Vista SP2

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์.NET Framework ทั้งหมดก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนแบบ x86 เวอร์ชั่น SP2 .NET Framework 2.0 ใน Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701298,30425 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
System.web.services.dll2.0.50727.7012839,68025 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
System.dll2.0.50727.70123,198,97625 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701231,30425 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
Webengine.dll2.0.50727.7012437,29625 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
System.data.dll2.0.50727.70122,972,67225 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
System.web.dll2.0.50727.70125,259,26425 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ SP2 .NET Framework 2.0 ใน Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701243,05625 2012 พฤศจิกายน22:55x 64
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701298,30425 2012 พฤศจิกายน22:56x 86
System.web.services.dll2.0.50727.7012839,68025 2012 พฤศจิกายน22:56x 86
System.dll2.0.50727.70123,198,97625 2012 พฤศจิกายน22:55x 86
Webengine.dll2.0.50727.7012746,56825 2012 พฤศจิกายน22:56x 64
System.data.dll2.0.50727.70123,145,72825 2012 พฤศจิกายน22:55x 64
System.web.dll2.0.50727.70125,267,45625 2012 พฤศจิกายน22:56x 64
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701298,30425 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
System.web.services.dll2.0.50727.7012839,68025 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
System.dll2.0.50727.70123,198,97625 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701231,30425 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
Webengine.dll2.0.50727.7012437,29625 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
System.data.dll2.0.50727.70122,972,67225 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
System.web.dll2.0.50727.70125,259,26425 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ SP2 .NET Framework 2.0 ใน Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701282,99225 2012 พฤศจิกายน22:51IA-64
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701298,30425 2012 พฤศจิกายน22:51x 86
System.web.services.dll2.0.50727.7012839,68025 2012 พฤศจิกายน22:51x 86
System.dll2.0.50727.70123,198,97625 2012 พฤศจิกายน22:51x 86
Webengine.dll2.0.50727.70121,232,96825 2012 พฤศจิกายน22:51IA-64
System.data.dll2.0.50727.70123,301,88825 2012 พฤศจิกายน22:51IA-64
System.web.dll2.0.50727.70124,788,22425 2012 พฤศจิกายน22:51IA-64
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701298,30425 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
System.web.services.dll2.0.50727.7012839,68025 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
System.dll2.0.50727.70123,198,97625 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701231,30425 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
Webengine.dll2.0.50727.7012437,29625 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
System.data.dll2.0.50727.70122,972,67225 2012 พฤศจิกายน22:59x 86
System.web.dll2.0.50727.70125,259,26425 2012 พฤศจิกายน22:59x 86

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การตัดสินค้าจากคลังที่ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ไข

(รันไทม์ภาษาทั่วไปCLR) ออก


เมื่อคุณใช้ระบบปฏิบัติการบางอย่างที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ วิธีการ PerformanceCounterCategory.GetCategories ไม่สามารถคืนค่ารายการของประสิทธิภาพการทำงานในประเภทของตัวนับ นอกจากนี้ เป็นโปรแกรมประยุกต์.NET Framework กลับไม่มีค่าเมื่อคุณเรียกใช้รหัสที่คล้ายกับต่อไปนี้เพื่อระบุประเภทของตัวนับประสิทธิภาพการทำงาน:
PerformanceCounterCategory[] categories;
categories = PerformanceCounterCategory.GetCategories();
Console.WriteLine(categories.Length + " categories are registered on this computer");After you apply the hotfix, you must add the following LocalizedPerfCounter configuration key to the application configuration file for your .NET Framework application
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องเพิ่มคีย์การตั้งค่าคอนฟิก LocalizedPerfCounter ต่อไปนี้ในแฟ้มการกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์สำหรับโปรแกรมประยุกต์.NET Framework ของคุณ:
<configuration>
    <appSettings>
        <add key="LocalizedPerfCounter" value="true" />
    </appSettings>
</configuration>

ปัญหาของ ASP.NET

สมมติว่า คุณมีคอมพิวเตอร์ที่มี Internet Explorer 10 โหมดมาตรฐานเปิดใช้งาน เมื่อคุณคลิก ตัวควบคุมรูปภาพ ปุ่มตัวควบคุม UpdatePanel บนเว็บเพจ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด JavaScript ดังต่อไปนี้:
SCRIPT5022: Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: ป้อนสายอักขระที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง

ปัญหาของ SQL Server

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพิ่มการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร Windows ความปลอดภัยสนับสนุนผู้ให้บริการอินเทอร์เฟซ (SSPI) จะถูกเรียก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2784149 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ธันวาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Keywords: 
kbfix kbqfe kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2784149 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2784149

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com