การใช้อะแดปเตอร์ teaming กับการโหลดบาลานซ์ของเครือข่ายอาจทำให้เกิดปัญหากับเครือข่ายได้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 278431 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์บางรายมีค่าเผื่อความผิดพลาดกับอะแดปเตอร์เครือข่ายและการไดรเวอร์ accompanying ให้เทคโนโลยีระดับการยอมรับข้อบกพร่องคุณจัดกลุ่มเครือข่ายการ์ดเชื่อมต่อพอร์ตที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์ทางกายภาพเดียวกัน หากไม่ได้เชื่อมต่อผ่านทางพอร์ตที่หนึ่ง พอร์ตอื่นถูกเปิดโดยอัตโนมัติ การดำเนินการนี้เป็นแบบโปร่งใสกับระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์อื่น ๆ บนเครือข่าย

หมายเหตุ:การสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยี tolerant ข้อบกพร่องเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ (ข้อบกพร่อง tolerant เทคโนโลยีมีฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมที่)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้ Network Load Balancing (NLB), อะแดปเตอร์เครือข่ายที่มีค่าเผื่อความผิดพลาดอาจเป็นสาเหตุของปัญหา เมื่อคุณใช้ NLB ในโหมด unicast, NLB ใช้ที่อยู่ของการควบคุมการเข้าถึงสื่อเสมือนที่ใช้ร่วมกัน ที่อยู่การควบคุมการเข้าถึงสื่อเสมือนที่ใช้ร่วมกันถูกใช้แทนของที่อยู่การควบคุมการเข้าถึงการสื่อของการ์ดเชื่อมต่อทางกายภาพสำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งหมดไปยังที่อยู่ IP ดุลการโหลด มีการ์ดเชื่อมต่อบาง teaming ที่อยู่การควบคุมการเข้าถึงสื่อเสมือนไม่เพื่อที่เขียนทับอยู่ตัวควบคุมการเข้าถึงสื่อที่มีอยู่จริง ซึ่งทำให้ในการขัดแย้งของที่อยู่ IP ในคลัสเตอร์

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้ 2000 ศูนย์แอพลิเคชันเพื่อกำหนดค่า NLB มันจะกำหนด NLB ไปยังโหมด unicast

ถ้าคุณใช้ NLB ในโหมด unicast คุณอาจมีการกำหนดของบัตรอยู่ภายในเครื่อง Administered อยู่ (LAA) ด้วยตนเองไปยังที่อยู่ MAC ของ unicast คลัสเตอร์ NLB เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องกำหนดค่าซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับการ์ดเชื่อมต่อ balanced การโหลดบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในคลัสเตอร์ ไม่ได้ตั้งค่า LAA สำหรับ clusters NLB ที่ใช้งานในโหมดแบบหลายผู้รับ

สิ่งสำคัญถ้าคุณกำหนด unicast LAA ด้วยตนเอง คุณต้องเอายังด้วยตนเองออก unicast LAA เมื่อคุณเอาเซิร์ฟเวอร์ออกจากคลัสเตอร์ ถ้าคุณไม่ได้ลบ unicast LAA เมื่อเซิร์ฟเวอร์จะถูกเอาออกจากคลัสเตอร์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อขัดแย้งของที่อยู่ MAC

ระดับความยากนี้เกิดขึ้นบนอินเทอร์เฟซ NLB และอุปกรณ์ที่ไม่ affect teamed ไม่ใช่ clustered อินเทอร์เฟซบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเท่านั้น ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์จำนวนมากได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการแก้ไขปัญหานี้ นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้แบบหลายผู้รับแทน unicast สำหรับ NLB, NLB สามารถทำในระบบ teaming อะแดปเตอร์เครือข่ายได้เนื่องจาก NLB ไม่เขียนทับอยู่ตัวควบคุมการเข้าถึงสื่อที่มีอยู่จริง จากมุมมองของผลิตภัณฑ์บริการสนับสนุน Microsoft (PSS), ใช้ teaming บนอินเทอร์เฟซคลัสเตอร์ หรือเฉพาะไม่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นได้ราวจะเกี่ยวข้องกับการ teaming, PSS อาจทำให้คุณปิดใช้งาน teaming ในขณะที่มี investigated ปัญหา ถ้านี้ปิดใช้งานของ teaming ตัวช่วยแก้ปัญหา คุณต้องค้นหาข้อความแสดงความช่วยเหลือจากผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 278431 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Application Center 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB278431 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:278431

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com