วิธีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์แบบคลัสเตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 278455 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์แบบคลัสเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ Windows Clustering กับฟังก์ชันการทำงานเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ของ host ขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกใน Microsoft Windows Server 2003 ที่แตกต่างจากใน Microsoft Windows NT 4.0 Server องค์กร Edition, Microsoft Windows 2000 Server ขั้นสูง และ Microsoft Windows 2000 Datacenter Server การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์แบบคลัสเตอร์ คุณต้องการกำหนดค่าเฉพาะ Spooler ทรัพยากรในคลัสเตอร์ผู้ดูแลระบบแล้ว เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เสมือนการตั้งค่าคอนฟิกพอร์ตต่าง ๆ และคิวพิมพ์ นี่คือการปรับปรุงผ่านรุ่นก่อนหน้าของ Windows Clustering คุณจะต้องทำซ้ำขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกบนแต่ละโหนดในคลัสเตอร์

วิธีกำหนดทรัพยากรตัวจัดคิวสำหรับคลัสเตอร์

ขั้นตอนแรกในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ของคลัสเตอร์ที่มีการ สร้างทรัพยากรตัวจัดคิวงานสำหรับบริการบนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ ทรัพยากรที่เหมาะสมที่จำเป็นเพื่อให้สามารถทำให้พร้อมสำหรับการบริการตัวจัดคิว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ สร้างทรัพยากรตัวจัดคิวงานในคลัสเตอร์ผู้ดูแลระบบ:
 1. เมื่อต้องการเปิดผู้ดูแลของคลัสเตอร์ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cluadminแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านซ้าย และจากนั้น คลิกการตั้งค่าคอนฟิกแอพลิเคชัน.
 3. ที่หน้าจอต้อนรับ คลิกถัดไปแล้ว คลิกถัดไปอีกครั้งเพื่อสร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือนใหม่
 4. คลิกใช้กับ กลุ่มทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว คลิกกลุ่มมีอยู่ที่มีทรัพยากรดิสก์ที่คุณต้องการเก็บโปรแกรมควบคุมตัวจัดคิวงานและเครื่องพิมพ์ คลิกถัดไป.
 5. ชื่อกลุ่มทรัพยากร ให้เป็นชื่อที่ถูกต้องหมายถึงกลุ่ม เช่น "SPOOLER"

  หมายเหตุ:ชื่อนี้อยู่สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการเท่านั้นในคลัสเตอร์ผู้ดูแลระบบ
 6. ที่หน้าจอข้อมูลการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เสมือน:
  1. ภายใต้ชื่อเครือข่าย ป้อนชื่อ NetBIOS ซึ่งไคลเอนต์จะเชื่อมต่อ นี่คือชื่อ NetBIOS เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ใช้ โดยไคลเอนต์การเข้าถึงเครื่องพิมพ์:
   \\VirtualServer\Printer
   หมายเหตุ:Microsoft แนะนำ adhering กับมาตรฐานการตั้งชื่อแบบ 8.3 เพื่อ assure ความเข้ากันได้กับไคลเอ็นต์รุ่นก่อนหน้า
  2. ป้อนอยู่ IP ที่ไคลเอนต์จะใช้การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์เสมือนนี้ หากโหนของคลัสเตอร์มีบริการการพิมพ์สำหรับ Unix มีการติดตั้ง และรัน ไคลเอนต์สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ระยะไกลเครื่องพิมพ์ของบรรทัด (LPR) ไปยังที่อยู่ IP นี้
 7. คลิกถัดไป.
 8. ที่หน้าจอคุณสมบัติขั้นสูง คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนไปยังทรัพยากรที่กำลังจะถูกสร้าง และจากนั้น คลิกถัดไป.
 9. ในการสร้างเป็นทรัพยากรสำหรับหน้าจอของแอพลิเคชันของฉัน คลิกถัดไป.
 10. คลิกพิมพ์ตัวจัดคิวงานแล้ว คลิกถัดไป.
 11. ตั้งชื่อให้กับทรัพยากรตัวจัดคิวงาน

  หมายเหตุ:ชื่อนี้อยู่สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการเท่านั้นในคลัสเตอร์ผู้ดูแลระบบ
 12. ตั้งค่าการอ้างอิงสำหรับทรัพยากรตัวจัดคิวงาน:
  1. คลิกคุณสมบัติขั้นสูงและคงอ้างอิงแท็บ คลิกปรับเปลี่ยน.
  2. คลิกสองครั้งทรัพยากรของดิสก์ที่มีอยู่จริงซึ่งคุณต้องการให้แฟ้มตัวจัดคิวที่มีอยู่ และทรัพยากรชื่อเครือข่ายที่คุณเพิ่งสร้าง
  3. คลิกตกลงสองครั้ง
 13. คลิกถัดไป.
 14. คลิกเสร็จสิ้นเมื่อต้องการดำเนินการตัวช่วยสร้าง
 15. ตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกและทดสอบ failover:
  1. คลิกขวาตัวจัดคิวกลุ่ม แล้วจากนั้น คลิกนำทางออนไลน์.
  2. ตรวจ สอบว่า ทรัพยากรทั้งหมดมาออนไลน์ แล้ว ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ข้อผิดพลาด
  3. คลิกขวาที่กลุ่มของตัวจัดคิว คลิกกลุ่มการย้ายย้ายทรัพยากรตัวจัดคิวงานไปแต่ละโหนดในคลัสเตอร์ที่เป็นเจ้าของที่เป็นไปได้ และตรวจสอบว่า ทรัพยากรทั้งหมดมาออนไลน์
  หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน/การใช้งานอยู่ คุณจำเป็นต้องสร้างกลุ่มหนึ่งกลุ่มสำหรับแต่ละโหนด และคุณต้องการตั้งค่ากลุ่มแต่ละตัวจัดคิวเพื่อให้เจ้าของที่ต้องการที่แตกต่างกัน คุณไม่มีทรัพยากรตัวจัดคิวงานหลายในกลุ่มเดียวกัน การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ใช้งาน/การใช้งานอยู่หนึ่งที่มีอยู่หลายโหนในคลัสเตอร์ที่มีการประมวลผลงานพิมพ์สำหรับเครื่องไคลเอนต์กับหลาย spoolers ซึ่งอาจรวมถึงโหนตามจำนวนที่สองถึงสี่ที่กำลังจะจัดการคำขอ

  เมื่อโหนเดียวคือจัดการโฮสต์สำหรับกลุ่มหลาย ด้วย spoolers พิมพ์ คุณจะสามารถเรียกดูเครื่องพิมพ์ทั้งหมดจากกลุ่มทั้งหมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  170762คลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกันปรากฏขึ้นในการเรียกดูรายการภายใต้ชื่ออื่น

How to create the printer queues

Now that you have properly configured the Spooler resource with the necessary resources, you can create all of the print queues for all of the physical printers. You can also use the Clustool utility from the Resource Kit to migrate previously existing printer queues on a server to a clustered server. After that, use the Print Migrate utility to migrate the printer drivers. For best results, avoid having multiple servers configured to communicate directly with the same printer.
 1. From one of the nodes or a remote computer that has administrative permissions to the cluster clickเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:\\VirtualServerโดย:VirtualServeris the name that is specified for the Network Name resource on which the Spooler resource is dependent.
 2. คลิกสองครั้งเครื่องพิมพ์โฟลเดอร์
 3. คลิกสองครั้งAdd Printersto open the Add Printer Wizard, and then clickถัดไป.
 4. เลือกสร้างพอร์ตใหม่แล้ว คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: TCP/IP ports are the only supported port type on a Windows Clustering. ใช้แบบพอร์ต TCP/IP มาตรฐานoption unless the printing clients need RFC-compliant LPR ports. If this is the case, follow these steps:
  1. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งAdd/Remove Programsแล้ว คลิกAdd/Remove Windows Componentsto start the Windows Components Wizard.
  2. ภายใต้คอมโพเนนต์, scroll down and click to select theOther Network File and Print Servicesกล่องกาเครื่องหมาย
  3. คลิกรายละเอียดto open the Other Network File and Print Services window, click to select thePrint Services for UNIXกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลงto close the Other Network File and Print Services window.
  4. คลิกถัดไปto continue with the Windows Components Wizard.

   When you complete the wizard, the LPR port will be available as a port type. By default, according to RFC 1179, LPR will use only eleven TCP ports.
 5. Type the IP address of the network printer that you want to process the print jobs in thePrinter Name or IP Addressกล่อง

  หมายเหตุ:: Bi-directional printing can also be a problem when using LPR printing. Some printer drivers enable this option by default. When you create the LPR port and printer, disable theBi-directional printingตัวเลือก If this option is enabled, it may cause a printer to accept one or more print jobs, and then stop accepting jobs until the printer is physically reset.

  You no longer have to create a locally-defined printer port configuration for each node. In Windows 2000 (and later) the port configuration is stored in the cluster registry and is therefore shared between all cluster nodes, under the following key:
  HKEY_Local_Machine\Cluster\Resources\%Spooler GUID%\Parameters\Monitors\
 6. Choose the appropriate driver for this printer, and then clickถัดไป.
 7. Give the printer a unique name on the cluster server.
 8. เลือกชื่อที่ใช้ร่วมกันสำหรับเครื่องพิมพ์ ชื่อนี้จะต้องไม่ซ้ำกันในคลัสเตอร์นี้ คุณไม่ต้องมีเครื่องพิมพ์อื่น ด้วยชื่อที่ใช้ร่วมกันในคลัสเตอร์นี้ แม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มที่แตกต่างกัน และเกี่ยวข้องกับทรัพยากรตัวจัดคิวงานที่แตกต่างกัน ในกรณีของความล้มเหลว ในการกำหนดค่าการใช้งาน/การใช้งาน โหนเดียวกันในคลัสเตอร์อาจมีกลุ่มของตัวจัดคิวทั้งสอง ในกรณีนี้ เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันชื่อทั่วไปจะไม่พร้อมใช้งาน อีกครั้ง ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามเพื่อมาตรฐานตั้งชื่อแบบ 8.3 สำหรับความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้า

  หมายเหตุ:: กระบวนการติดตั้งแฟ้มโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อที่คัดลอกแล้วการ \\VirtualServer\print$ ที่ใช้ร่วมกัน โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่จะถูกคัดลอกไปยัง %SystemRoot%\System32\Spool\Drivers\ตัวจัดคิว GUIDโฟลเดอร์ \Drivers ของโหนดในคลัสเตอร์ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรชื่อเครือข่ายสำหรับชื่อนี้เสมือน โปรแกรมควบคุมที่ถูกคัดลอกไปยังดิสก์ที่ใช้ร่วมกันในโฟลเดอร์ \PrinterDrivers ยัง
 9. ทดสอบการพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้:

  หลังจากที่คุณเพิ่มทั้งหมดที่ต้องการพิมพ์คิว ใช้คลัสเตอร์ Administrator เพื่อย้ายกลุ่มที่ประกอบด้วยทรัพยากรตัวจัดคิวงานพิมพ์ไปยังโหนอื่น ๆ ทั้งหมด คัดนี้ลอกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากโฟลเดอร์ \PrinterDrivers บนดิสก์ที่ใช้ร่วมกันไปยังโฟลเดอร์ GUID%\Drivers %SystemRoot%\System32\Spool\Drivers\%Spooler บนโหนนั้น

  หมายเหตุ:: พิมพ์จะพร้อมใช้งานทันทีไปยังไคลเอนต์เมื่อมีการสร้างคิวถึงแม้ว่าโปรแกรมควบคุมที่ได้ถูกคัดลอกไปยังโหนการพร้อมใช้งานอื่น ๆ ทั้งหมดไม่ คุณไม่จำเป็นต้องย้ายกลุ่มของตัวจัดคิวผ่านไปยังโหนอื่น ๆ ทั้งหมดในทันทีหลังจากการสร้างคิวสำหรับคลัสเตอร์ทำงาน คุณสามารถทำเช่นนี้ในภายหลังเมื่อคุณจัดตารางเวลาดับสั้น ๆ ที่ระหว่างเวลาที่คุณสามารถใช้ทรัพยากรตัวจัดคิวงานแบบออฟไลน์
For more information about how to set up a highly-available print cluster, view the following white paper:
http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/techinfo/overview/availableprinter.mspx
หมายเหตุ:When you set up a print cluster, you have to set the Quorum log size to a size that is large enough to comply with the number of printers that will be installed. You should increase the size of the reset quorum log when you increase the size of the Quorum log size. To help determine whether you have to increase the reset quorum log size value, verify the size of the Clusdb file. Each node includes a local copy of this file in the %SystemRoot%\Cluster folder. The size of the reset quorum log for the transactional log should be larger than the size of the Clusdb file for the cluster registry.

For example, if you have installed printers and the size of the Clusdb file is 6 megabytes (MB), you should increase the size of the reset quorum log to 8192 bytes (8 MB). By default, the size of the reset quorum log on Windows Server 2003 is 4 MB. You should increase the size of the reset quorum log in 64 KB increments. A good rule is to double the current size of the reset quorum log.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 278455 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition
Keywords: 
kbinfo kbprint kbmt KB278455 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:278455

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com