วิธีการค้นหาสำหรับรายการที่ถูกลบในกล่องจดหมาย Exchange ข้อ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2786067 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณค้นหาข้อความอีเมลหรือรายการอื่น Microsoft Outlook ที่ได้ถูกลบออก แต่อย่างถาวรไม่ถูกเอาออกจากกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server คุณพบว่า สินค้าจะไม่พร้อมใช้งาน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากลบจะจัดเก็บสินค้าในหลายสถานกล่องจดหมายก่อนที่จะถูกเอาออกโดยสมบูรณ์

การแก้ไข

หมายเหตุ บทความนี้อธิบายช่วงของวิธีแก้ปัญหา ช่วงนี้มีงานที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ และงานที่ต้องดำเนินการ โดยวิศวกรฝ่ายสนับสนุน การตรวจสอบโฟลเดอร์ที่อาจไม่ว่าง หรือ เพื่อรับการทราบถึงจำนวนรายการที่อาจมีอยู่ เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
Get-MailboxFolderStatistics xxxxSMTPxxxx | fl Identity,FolderPath,FolderSize,ItemsInFolder > output.txt
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับคืนใน Exchange Server 2010 ไปที่เว็บไซต์ TechNet ดังต่อไปนี้:
โฟลเดอร์รายการที่ได้รับคืน
ในกล่องจดหมาย Exchange ประกอบด้วยสามโฟลเดอร์ที่เก็บรายการที่ถูกลบ:
 • รายการที่ถูกลบ
 • การลบ
 • Purges


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพหน้าจอแบบของเพจโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ลบ และ Purges


สองโฟลเดอร์เหล่านี้มีอยู่ในกล่องจดหมาย dumpster และไม่ได้อยู่ในรายการโฟลเดอร์กล่องจดหมาย โฟลเดอร์ทั้งหมดที่สามจะอธิบายในรายละเอียดในส่วนต่อไปนี้

หมายเหตุ โฟลเดอร์อีเมล ย่อย และโครงสร้างจะไม่สามารถกู้คืน เฉพาะเนื้อหาของโฟลเดอร์อีเมลที่ขาดหายไป หรือถูกลบสามารถคืนค่า

โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบไปแล้ว

โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเป็นโฟลเดอร์เริ่มต้นที่มีอยู่ในรายการโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายของ Exchange

เมื่อคุณใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ สินค้าจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบใน Outlook:
 • คุณสามารถกดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์เมื่อสินค้าถูกเน้น
 • คุณคลิกขวารายการเมื่อรายการถูกเน้น และจากนั้น คลิกลบ
 • คุณยอมรับ หรือลบการเชิญเข้าร่วมประชุมจากโฟลเดอร์กล่องขาเข้า (เชิญเข้าร่วมประชุมจะถูกย้ายโดยอัตโนมัติไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบหลังจากที่มีการยอมรับ หรือลบ)

ลบโฟลเดอร์

ลบโฟลเดอร์ที่อยู่ในกล่องจดหมาย dumpster คุณสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ลบจาก Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ลบใน Outlook รุ่นอื่น ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อคุณใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ สินค้าจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ลบ:

โฟลเดอร์ purges

ถ้าสินค้าจะถูกเอาออกจากโฟลเดอร์ลบด้วยตนเอง สินค้าจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ Purges สินค้ายังคงอยู่ในโฟลเดอร์ Purges จนกว่ารอบระยะเวลา 30 วัน dumpster-เงินประกันผลงานเสร็จสมบูรณ์

คุณไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ Purges ผ่าน Outlook คุณสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ Purges โดยใช้ Microsoft Exchange Server MAPI Editor (MFCMAPI) ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุโดยค่าเริ่มต้น MAPI เข้าถูกบล็อคสำหรับกล่องจดหมาย deskless-ผู้ปฏิบัติงาน (Kiosk แบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยน) เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนในรายการต่อไปนี้ บล็อค MAPI ต้องชั่วคราวเอาออก สมาชิกของกลุ่มบริการตนเองควบคุมโพรโทคอลที่สามารถใช้ PowerShell ระยะไกลของ Windows เพื่อเปิดใช้งาน MAPI สำหรับกล่องจดหมาย deskless ของผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว


เมื่อต้องการเอาบล็อค MAPI เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้ใน Windows PowerShell ระยะไกล:
Set-CASMailbox <UserIdentity> -MAPIBlockOutlookVersions $NULL
เมื่อต้องการคืนค่าบล็อค MAPI เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้ใน Windows PowerShell ระยะไกล:
Set-CASMailbox <UserIdentity> -MAPIBlockOutlookVersions 0.0.0-100.0.0

หมายเหตุ ขั้นตอนต่อไปนี้จำเป็นต้องมีผู้ใช้ที่ มีสิทธิเข้าถึงแบบเต็ม ไปยังกล่องจดหมาย และโพรไฟล์ที่มีการกำหนดค่าในโหมดออนไลน์
 1. ดาวน์โหลด MFCMAPI จาก CodePlex เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  MFCMAPI
  หมายเหตุ คุณจะได้เลือกที่จะดาวน์โหลดแฟ้มปฏิบัติการได้ 32 บิต หรือ 64 บิต คุณควรดาวน์โหลดรุ่นที่สอดคล้องกับรุ่นของ Outlook ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. คลิกสองครั้งที่แฟ้มปฏิบัติการที่เริ่ม MFCMAPI
 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ด้วยข้อมูลหน้าจอ คลิกตกลง
 4. ในการเซสชัน เมนู คลิกเข้าสู่ระบบ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอแบบของเพ MFCMAPI แสดงเมนูเซสชันที่ถูกเน้น
 5. เลือกโพรไฟล์ออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับกล่องจดหมายที่จะสามารถเข้าถึงได้ หรือคลิกสร้าง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอแบบของเพจโปรไฟล์ที่เลือก เลือกโปรไฟล์เหมาะสม และคลิกที่ปุ่มใหม่

 6. คลิกสองครั้งที่รายการแรกในส่วนบนสุดของหน้าจอ กล่องจดหมายของผู้ใช้จะเปิดขึ้น

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอแบบของเพ MFCMAPI สร้าง แสดงรายการแรกในส่วนบนสุดถูกเน้น

 7. ขยายรูทคอนเทนเนอร์ของและจากนั้น ขยายรายการได้รับคืน คุณจะเห็นโฟลเดอร์ย่อยที่สาม: ลบ Purges และเวอร์ชัน

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอการของหน้ารายการได้รับคืน แสดงโฟลเดอร์ย่อยที่สาม: ลบ Purges และรุ่น


  หมายเหตุ
  • รุ่นของโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยสำเนาต้นฉบับของสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง กู้คืนรายการจากโฟลเดอร์นี้จะช่วยผู้ใช้ต้องการเข้าถึงมีสำเนาก่อนหน้าของติดต่อหรือเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย คุณไม่ควรคืนค่าเนื้อหาทั้งหมดจากโฟลเดอร์รุ่นปฏิทินที่ใช้งานอยู่ของผู้ใช้ โดยปกติแล้วจะมีการอ้างอิงรายการเหล่านี้สำหรับการแก้ไขปัญหาเท่านั้น
  • ตรวจสอบโฟลเดอร์ที่มีอยู่ถ้ากล่องจดหมายการตรวจสอบเปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมาย
 8. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ Purges หน้าต่างใหม่เปิดขึ้น ในหน้าต่างนี้ ส่วนบนสุดแสดงรายการสินค้าทั้งหมดในโฟลเดอร์ ส่วนด้านล่างประกอบด้วยคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อความ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอหน้าโฟลเดอร์ Purges ส่วนบนสุดที่แสดงรายการสินค้าทั้งหมดในโฟลเดอร์ และส่วนล่างที่ประกอบด้วยคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อความ

 9. คลิกอย่างใดของคอลัมน์ที่จะเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือเรียงลำดับ ถ้าคุณพบข้อความที่คุณต้องการกู้คืน คุณสามารถทำการดำเนินการต่อไปนี้สำหรับข้อความหนึ่ง หรือหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ส่งข้อความไปยังแฟ้ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวารายการ จากนั้นการส่งออกข้อความ

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอแบบของเพ Purges คลิกขวารายการ และเลือกข้อความที่ส่งออก

  • คัดลอก และวางรายการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. คลิกขวารายการ นั้นแล้ว เลือกข้อความที่คัดลอก
   2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการวางรายการ จากนั้นวาง คุณจะได้รับตัวเลือกในการย้ายข้อความแทน

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอแบบของหน้าข้อความที่คัดลอก


  ถ้าคุณต้องการให้สินค้าอยู่ในโฟลเดอร์ปลายทางรุ่นหนึ่ง คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายMESSAGE_MOVEและจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ รายการโฟลเดอร์กล่องจดหมายที่อยู่ภายใต้ด้านบนสุดของที่เก็บข้อมูล

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอแบบของเพ MFCMAPI เลือกกล่องกาเครื่องหมาย MESSAGE MOVE
คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2786067 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
 • Microsoft Exchange Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Standard Suite
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
vkbportal226 kbgraphxlink kbmt KB2786067 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2786067

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com