Yra prieinamas naujinimas, kuri kei?ia numatytuosius nustatymus Arab? teksto atvaizdavimas Windows 7 bei Windows Server 2008 R2 formuojant elgesio

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2786400 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

?iame straipsnyje apra?omas naujinimas, kur? pakei?ia numatyt?j? formuojant elges? OpenType Arab? ?rift? Windows 7 ir Windows Server 2008 R2. Arab? ?rifto, kuriame yra savo nuo?i?ra ligat?ros ir kontekstin?s alternatyvos gali formuoti arba ekrano skirtingai Vietov? parai?k? (pvz., ? Microsoft Office 2013) po ?io atnaujinimo yra taikomas.

Daugiau informacijos

?is naujinimas neleid?ia automati?kai taikyti savo nuo?i?ra ligat?ros ir kontekstin?s alternatyvos. Be to, ?is naujinimas lygiuoja formuojant elges? Arab? teksto atvaizdavimas su Arab? teksto Windows 8 elges?.

Atnaujinti informacij?

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

Microsoft Update
?is atnaujinimas yra i? Windows naujinimas.
Microsoft atsisiuntimo centro
?ie failai yra prieinami atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaAtnaujinimas
Visos palaikomos x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, jums turi b?ti ?diegta Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2.

Registro informacija

Naudoti naujinimo ? ?? paket?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Kai pritaikote ?? naujinim?, perkrovus kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?is naujinimas pasaulio versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. Datos ir laikai ?i? fail? yra sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Datos ir laikai ?iuos failus vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, vasaros/?iemos laiko (DST). Be to, d?l datos ir laikai gali keistis kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
Svarbus Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje yra i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Visada nurodo ? skilt? "Galioja iki" straipsniuose nustatyti, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktoEtapasPaslaug? ?aka
  6.1.760 0,17xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2RTMVDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.18xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai paplitusi, ypatingos svarbos klausimams. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2". MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai, yra labai svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalogas failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatformaPaslaug? ?aka
Usp10.dll1.626.7600.17174627,71222-Nov-201209:33x 86RODOMAS KOMPONENTAS X86_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7600.21379626,68822-Nov-201205:04x 86RODOMAS KOMPONENTAS X86_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7601.18009626,68822-Nov-201204:45x 86RODOMAS KOMPONENTAS X86_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7601.22171626,68822-Nov-201205:36x 86RODOMAS KOMPONENTAS X86_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatformaPaslaug? ?aka
Usp10.dll1.626.7600.17174801,28022-Nov-201210:32x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7600.21379800,76822-Nov-201205:57x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7601.18009800,76822-Nov-201205:44x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7601.22171801,28022-Nov-201205:59x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7600.17174627,71222-Nov-201209:33x 86RODOMAS KOMPONENTAS X86_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7600.21379626,68822-Nov-201205:04x 86RODOMAS KOMPONENTAS X86_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7601.18009626,68822-Nov-201204:45x 86RODOMAS KOMPONENTAS X86_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7601.22171626,68822-Nov-201205:36x 86RODOMAS KOMPONENTAS X86_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatformaPaslaug? ?aka
Usp10.dll1.626.7600.171741,264,64022-Nov-201209:28IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7600.213791,270,27222-Nov-201204:38IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7601.180091,270,27222-Nov-201204:31IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7601.221711,270,27222-Nov-201204:51IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7600.17174627,71222-Nov-201209:33x 86RODOMAS KOMPONENTAS X86_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7600.21379626,68822-Nov-201205:04x 86RODOMAS KOMPONENTAS X86_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7601.18009626,68822-Nov-201204:45x 86RODOMAS KOMPONENTAS X86_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Usp10.dll1.626.7601.22171626,68822-Nov-201205:36x 86RODOMAS KOMPONENTAS X86_MICROSOFT-WINDOWS-USP
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas
Daugiau informacijos apie "OpenType" ?rift? formatus, eikite ? Microsoft interneto svetain?je:
Bendra informacija apie "OpenType" ?rift? formatus

Papildoma fail? informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasX86_aab7f6903c2dfc198d1e4dcfea7fe453_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18009_none_598597df42523aa0.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis691
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasX86_bd4375f5ad22d21c7bea6de5014b7b9e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21379_none_66ec557deac6f4c3.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis691
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasX86_c01fadf85bb236535e6e50a5dfe32622_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22171_none_dd0f75c4d845576a.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis691
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasX86_efd0245d09a94cfbc8ed80f630c93ce9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17174_none_65de41bd918147c2.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis691
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17174_none_acda843fb9c8dfaa.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,556
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)09:59
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21379_none_ad692462d2e1fb4e.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,556
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)05:30
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18009_none_af119411b6b203d9.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,556
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)05:22
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22171_none_af477f18d00f9c82.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,556
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)07:17
PlatformaNetaikoma
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_055b676b76c5ffb2d2dc980d3edff844_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17174_none_ef08d681528d3243.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis695
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_382354aa852d2c34a796fba60aabdde5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21379_none_fc82a1c3a5723711.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,030
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_3bdb3505fe57209ca5c2322fda4cc4da_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18009_none_0b5c7ef447bfd2df.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis695
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_421166fe33c9f17c50f94549bde1babc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21379_none_eafbc70bd77960dd.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis695
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_aab7f6903c2dfc198d1e4dcfea7fe453_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18009_none_b5a43362faafabd6.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis693
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_bce0bc5b935465e186864fdee5d45743_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22171_none_e82f395ec42ab599.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis695
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_bd4375f5ad22d21c7bea6de5014b7b9e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21379_none_c30af101a32465f9.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis693
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_be84431334ed6eab08c6c4a9aff1033b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17174_none_37a5bcb8790e5b27.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,030
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_c01fadf85bb236535e6e50a5dfe32622_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22171_none_392e114890a2c8a0.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis693
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_efd0245d09a94cfbc8ed80f630c93ce9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17174_none_c1fcdd4149deb8f8.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis693
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_f3f23fd4a9512f2a1fa0c7caf42c8870_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22171_none_32538d63443792f6.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,030
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_fbba4adf15415f32ad8e574d7a1b00cf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18009_none_123b83a192417c09.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,030
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17174_none_08f91fc3722650e0.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,558
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)11:02
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21379_none_0987bfe68b3f6c84.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,558
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)06:26
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18009_none_0b302f956f0f750f.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,558
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)06:18
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22171_none_0b661a9c886d0db8.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,558
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)06:41
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17174_none_acda843fb9c8dfaa.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,556
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)09:59
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21379_none_ad692462d2e1fb4e.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,556
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)05:30
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18009_none_af119411b6b203d9.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,556
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)05:22
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22171_none_af477f18d00f9c82.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,556
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)07:17
PlatformaNetaikoma
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_269a2dd4f19c7fb1ed1929dd8416ac55_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18009_none_d71160064e5878f2.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,028
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_4cd930dbcbd46f1ca0c76c5262fcf836_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22171_none_9450ab9378e305b0.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,028
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_b076446b10501e7b07b6519b449b4a3f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17174_none_1bbae5f69a9df760.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,028
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_e136ad2e400f0224609a898e9300502e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21379_none_fb29b466684d3900.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,028
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)12:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17174_none_acdc2835b9c6e8a6.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,557
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)10:57
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21379_none_ad6ac858d2e0044a.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,557
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)06:30
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18009_none_af133807b6b00cd5.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,557
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)06:12
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22171_none_af49230ed00da57e.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,557
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)06:38
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17174_none_acda843fb9c8dfaa.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,556
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)09:59
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21379_none_ad692462d2e1fb4e.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,556
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)05:30
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18009_none_af119411b6b203d9.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,556
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)05:22
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22171_none_af477f18d00f9c82.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,556
Data (UTC)22-Nov-2012
Laiko (UTC)07:17
PlatformaNetaikoma
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 2786400 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 6 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
atdownload kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfix kbmt KB2786400 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2786400

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com