"กล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะที่ใช้งานอยู่ไม่พบใดๆ" พลาดเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างโฟลเดอร์สาธารณะในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2786607 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณสร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะแรก ด้วยพารามิเตอร์HoldForMigrationในสภาพแวดล้อม 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft คุณดำเนินการหนึ่งต่อไปนี้ในสภาพแวดล้อม:
 • คุณพยายามเข้าถึงลำดับชั้นของโฟลเดอร์สาธารณะ โดยการเรียกใช้ cmdletรับ PublicFolderในเชลล์การจัดการการแลกเปลี่ยน (EMS) หรือ ด้วยการใช้ศูนย์กลางการดูแลอัตราแลกเปลี่ยน (EAC)
 • คุณพยายามสร้างโฟลเดอร์สาธารณะใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2013
ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
กล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะที่ใช้งานอยู่ไม่พบ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะไม่ถูกเตรียมใช้งาน หรือมีการเตรียมใช้งานในโหมด 'HoldForMigration' หากคุณไม่อยู่ในขณะนี้กำลังดำเนินการโยกย้าย สร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะ

ต่อไปนี้เป็นภาพหน้าจอเป็นตัวอย่างของข้อความข้อผิดพลาดใน EMS:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพหน้าจอของข้อผิดพลาดใน EMS

ต่อไปนี้เป็นภาพหน้าจอเป็นตัวอย่างของข้อความข้อผิดพลาดใน EAC:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพหน้าจอของข้อผิดพลาดใน EAC


หมายเหตุ
ควรจะสร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะ มีพารามิเตอร์HoldForMigrationก็ต่อเมื่อคุณกำลังย้ายจากโฟลเดอร์สาธารณะเดิมไปยังโฟลเดอร์สาธารณะสมัยใหม่ใน Exchange Server 2013 ระบุพารามิเตอร์HoldForMigrationล็อกลำดับชั้นของโฟลเดอร์สาธารณะใน Exchange Server 2013 เพื่อให้โฟลเดอร์สาธารณะไม่สามารถถูกสร้าง โดยผู้ใช้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการโยกย้าย
คำสั่ง PowerShell แลกเปลี่ยนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผลลัพธ์ที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่า กล่องจดหมายแรกของโฟลเดอร์สาธารณะที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยพารามิเตอร์HoldForMigration:
[PS] C:\>(Get-OrganizationConfig).RootPublicFolderMailbox 
IsValid : True
CanUpdate : True
HierarchyMailboxGuid : dba08a32-d51f-4c21-ae31-8f7d678ccfb1
HierarchySmtpAddress :
LockedForMigration : True

ค่าจริงของเขตข้อมูลLockedForMigrationบ่งชี้ว่า ลำดับชั้นของโฟลเดอร์สาธารณะที่ถูกล็อก

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีระบุพารามิเตอร์HoldForMigrationเมื่อคุณสร้างกล่องจดหมายแรกของโฟลเดอร์สาธารณะ ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออก

การแก้ไข

ถ้าคุณได้สร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะแรก ด้วยพารามิเตอร์HoldForMigrationสำหรับโฟลเดอร์สาธารณะแบบดั้งเดิมที่กำลังโยกย้าย ทำการโยกย้าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้พารามิเตอร์HoldForMigrationสำหรับการย้ายโฟลเดอร์สาธารณะ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ถ้าคุณไม่มีโฟลเดอร์สาธารณะแบบดั้งเดิมในองค์กร และคุณบังเอิญสร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะแรก ด้วยพารามิเตอร์HoldForMigrationคุณต้องลบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กร แล้ว คุณต้องสร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะใหม่โดยไม่ได้ระบุพารามิเตอร์HoldForMigration เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1:ลบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะ โดยใช้ EAC

 1. ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อเปิด EAC:
  Https://CASServerName/ecp
 2. เข้าสู่ระบบ EAC โดยใช้แอคเคาท์ผู้ดูแลระบบ
 3. คลิกPublic Foldersแล้ว คลิ กกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะ
 4. ลบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะทั้งหมดของชนิดลำดับชั้นรอง
 5. ลบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะชนิดลำดับชั้นหลัก
 6. คลิกไอคอนกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะใหม่เพื่อสร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะ
 7. กล่องจดหมายใหม่จะแสดงเป็นกล่องจดหมายลำดับชั้นหลัก

วิธีที่ 2:ลบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะ โดยใช้ EMS

 1. เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้เพื่อย้อนกลับ และลบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะชนิดลำดับชั้นรอง:
  รับจดหมาย - PublicFolder | ที่ {$_IsRootPublicFolderMailbox - eq $False } | เอาจดหมาย - PublicFolder
 2. เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้เพื่อย้อนกลับ และลบกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะชนิดลำดับชั้นหลัก:
  รับจดหมาย - PublicFolder | ที่ {$_IsRootPublicFolderMailbox - eq $true } | เอาจดหมาย - PublicFolder
 3. สร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะโดยไม่ได้ระบุพารามิเตอร์HoldForMigrationโดยการเรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  กล่องจดหมายใหม่ - PublicFolder-ฐานข้อมูล "ชื่อฐานข้อมูลกล่องจดหมาย"-ชื่อ"ชื่อกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาโฟลเดอร์'สาธารณะ'ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2013 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
วิธีการเอาโฟลเดอร์'สาธารณะ'
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์HoldForMigrationไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2786607 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กันยายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbprb kbtshoot kberrmsg kbgraphxlink kbmt KB2786607 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2786607

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com