การแก้ไข: สคริปต์ของ Visual Basic ที่ใช้ผู้ที่ OLE DB ให้สำหรับ DB2 ในโฮสต์รวม Server 2010 ล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาด " SQLCODE: 80"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2786994 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้ผู้ที่ Microsoft OLE DB ให้สำหรับ DB2 ที่รวมอยู่ใน Microsoft โฮสต์รวม Server 2010
  • คุณเรียกใช้สคริปต์ Microsoft Visual Basic ที่ใช้ผู้ที่ OLE DB ให้สำหรับ DB2
  • สคริปต์ใช้พารามิเตอร์ที่ยังใช้ในคำสั่ง SQL

ในสถานการณ์สมมตินี้ สคริปต์ล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อความ DRDA AR: รหัสข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 80 : ข้อผิดพลาด SQLCODE: 80

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

การแก้ไขที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2783797 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์และการบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการปรับปรุงแพ็คเกจ 6 สำหรับ 2010 เซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2752426 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ใด ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

สำหรับโฮสต์ Microsoft เซิร์ฟเวอร์การรวม 2010 เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4662.2633,00804-ธ.ค.-201200:18ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับโฮสต์ Microsoft เซิร์ฟเวอร์การรวม 2010 เวอร์ชั่น 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Adloc.dll8.5.4224.030,54404-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Adloc.dllไม่เกี่ยวข้อง68,60804-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Db2oledb.dll8.5.4662.2633,00804-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Db2oledb.dll8.5.4662.2882,35204-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Dtcwrapper.dllไม่เกี่ยวข้อง55,12804-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Dtcwrapperไม่เกี่ยวข้อง117,76004-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Fmistr32.dll8.5.4224.017,74404-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Fmistr32.dllไม่เกี่ยวข้อง35,84004-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snadmod.dll8.5.4224.0837,45604-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snadmod.dllไม่เกี่ยวข้อง232,44804-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snadump.dll8.5.4224.016,20804-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snadump.dllไม่เกี่ยวข้อง44,03204-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snaip.dll8.5.4224.0124,75204-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snaip.dllไม่เกี่ยวข้อง68,60804-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snaip6.dll8.5.4224.0124,75204-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snaip6.dllไม่เกี่ยวข้อง76,80004-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snalm.dll8.5.4224.071,50404-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snalm.dllไม่เกี่ยวข้อง60,41604-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snareg.dll8.5.4224.051,02404-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snareg.dllไม่เกี่ยวข้อง76,80004-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snasvc.dll8.5.4224.015,69604-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snasvc.dllไม่เกี่ยวข้อง44,03204-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snatrc.dll8.5.4224.079,69604-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snatrc.dllไม่เกี่ยวข้อง125,95204-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snatrcsn.dll8.5.4224.055,12004-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Snatrcsn.dllไม่เกี่ยวข้อง101,37604-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Wappc32.dll8.5.4224.0198,48004-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Wappc32.dllไม่เกี่ยวข้อง265,21604-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Wcpic32.dll8.5.4224.0112,46404-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Wcpic32.dllไม่เกี่ยวข้อง93,18404-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Winappc.dll8.5.4224.011,60004-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Winappc.dllไม่เกี่ยวข้อง27,64804-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Wincsv32.dll8.5.4224.051,02404-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Wincsv32.dllไม่เกี่ยวข้อง93,18404-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Winmgt32.dll8.5.4224.067,40804-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Winmgt32.dllไม่เกี่ยวข้อง93,18404-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Winrui32.dll8.5.4224.0100,17604-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Winrui32.dllไม่เกี่ยวข้อง125,95204-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Winsli32.dll8.5.4224.0120,65604-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
Winsli32.dllไม่เกี่ยวข้อง150,52804-ธ.ค.-201200:21ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

หมายเหตุ เนื่องจาก มีการอ้างอิงแฟ้ม การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ยังอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2786994 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 มิถุนายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2786994 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2786994

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com