"ที่ไม่สามารถลบโดเมนนี้" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามลบโดเมนจาก Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2787210 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามจะเอาโดเมนจาก Microsoft Office 365 โดยใช้ Windows PowerShell, youget ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เอา-MsolDomain: ไม่สามารถลบโดเมนนี้ ใช้รับ-MsolUser - DomainNameชื่อโดเมน> เพื่อดึงข้อมูลรายการของออบเจ็กต์ที่มีการบล็อคเอาไว้
เมื่ออักขระบรรทัด: 1:18
+ เอา-MsolDomain< -domainname=""><DomainName></DomainName>
+ CategoryInfo: OperationStopped: (:) [การเอาการ MsolDomain], MicrosoftOnlineException
+ FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.DomainNotEmptyException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomain

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • บัญชีผู้ใช้หรือกลุ่มจะเกี่ยวข้องกับโดเมน
 • พร็อกซีที่สอดคล้องกับโดเมน สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสำหรับจดหมายทั้งหมด และกลุ่มที่เปิดใช้งานจดหมายทั้งหมด จะไม่ถูกเอาออกไปแล้ว Office 365 บล็อคการลบโดเมนจนกว่าพร็อกซีที่สอดคล้องกับโดเมนจะถูกเอาออก
 • ใช้ที่อยู่ Lync ออนไลน์เซสชันเริ่มต้นโพรโทคอล (SIP) โดยโดเมน

โซลูชัน

ใช้ Office 365 admin ศูนย์การเอาโดเมน ตัวจัดการโดเมนใน Office 365 จะช่วยผู้ดูแลระบบในการเอาการอ้างอิงใด ๆ ที่ห้ามลบรายการโดเมน โดยไม่ต้องใช้ Windows PowerShell

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาโดเมนใน Office 365 admin ศูนย์ ไป เอาโดเมน.

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเอาโดเมน โดยใช้ Windows PowerShell

โปรดสังเกตว่า ขั้นตอนต่อไปนี้จำเป็นต้องมีผู้ดูแลเมื่อต้องการใช้ Windows PowerShell

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่า ชื่อผู้ใช้ที่ประกอบด้วยชื่อโดเมน

หมายเหตุ คุณสามารถสร้างมุมมองของผู้ใช้แล้ว ตั้งค่าโดเมนไปยังโดเมนที่คุณกำลังพยายามเอาออก ใช้มุมมองนี้โปรดทราบชื่อผู้ใช้ และจากนั้น เปลี่ยนชื่อผู้ใช้เพื่อให้สอบถามโดเมนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผู้ใช้

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ชื่อผู้ใช้ที่ประกอบด้วยชื่อโดเมน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เชื่อมต่อกับ Microsoft Azure Active Directory โดยใช้ Azure Active Directory โมดูลสำหรับ Windows PowerShell เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิด Azure Active Directory โมดูลสำหรับ Windows PowerShell พิมพ์ cmdlet ต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter
  Connect-MsolService
  ใส่ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบเมื่อคุณได้รับพร้อมท์สำหรับอุปกรณ์เหล่านี้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ Azure AD ไปเชื่อมต่อกับ Azure AD.
 2. เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  Get-MsolUser -DomainName [Domain] | fl UserPrincipalName
  ตัวอย่างเช่น ทำงานต่อไปนี้ ที่ตัวยึด contoso.com แทนการสอบถามโดเมน:
  Get-MsolUser -DomainName contoso.com | fl UserPrincipalName
 3. ตรวจสอบผลลัพธ์ และจากนั้น เปลี่ยนชื่อผู้ใช้หลัก (UPN) เพื่อให้โดเมนไม่ได้ใช้ UPN จะเหมือนกับชื่อผู้ใช้และคุณสมบัติ ID ผู้ใช้ คุณสามารถใช้ในพอร์ทัล Office 365 หรือ Windows PowerShell เพื่อเปลี่ยนแปลง UPN เป้าหมายคือการไม่มีผลลัพธ์ถูกส่งกลับ

ขั้นตอนที่ 2: ที่อยู่อีเมลการตรวจสอบ

หมายเหตุ ขั้นตอนนี้ใช้เฉพาะเมื่อคุณได้บอกรับเป็นสมาชิกที่มีการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์

หมายเหตุถ้าคุณกำลังใช้งานเครื่องมือ Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถปรับปรุงที่อยู่อีเมลจากสภาพแวดล้อมในสถานที่

เมื่อต้องการตรวจสอบที่อยู่อีเมล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เชื่อมต่อกับ Exchange แบบออนไลน์ โดยใช้ PowerShell ระยะไกล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. ค้นหาผู้ใช้และกลุ่มที่ใช้โดเมนที่คุณกำลังพยายามเอาออก ทั้งหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้ (Cmdlet นี้ contoso.com แทนโดเมนในคำถาม)
  get-recipient | where {$_.EmailAddresses -match "contoso.com"} | fl Name, RecipientType, EmailAddresses
 3. ในการแสดงผล บันทึกค่าของคุณสมบัติEmailAddressesและคุณสมบัติRecipientType ตัวอย่างเช่น ผลผลิตอาจคล้ายกับต่อไปนี้
  Name : John Smith RecipientType : UserMailbox EmailAddresses : {SIP:john@contoso.com, SMTP:john@contoso.com, smtp:john@contoso.onmicrosoft.com}
 4. ทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
  • ถ้าRecipientTypeถูกตั้งค่าเป็นUserMailboxคุณสามารถใช้ cmdletกล่องจดหมายชุดร่วมกับพารามิเตอร์EmailAddressesเพื่อเปลี่ยน smtp, SMTP และที่อยู่ SIP เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdlet นี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
   ตั้งค่าจดหมาย
   ขึ้น คุณสามารถเอาผู้ใช้หรือสิทธิ์การใช้งาน อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้

   หมายเหตุ หากไม่มีผู้ดูแลสุดท้าย สร้างผู้ดูแลส่วนกลางใหม่ เข้าสู่ระบบ แล้ว ปัญหาเอาผู้ใช้ออก
  • ถ้าRecipientTypeถูกตั้งค่าเป็นMailUniversalDistributionGroupหรือMailUniversalSecurityGroupคุณสามารถใช้ cmdlet DistributionGroup ชุดร่วมกับพารามิเตอร์EmailAddressesเพื่อเปลี่ยน smtp และที่อยู่ SMTP เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdlet นี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
   กลุ่มการตั้งค่าการแจกแจง
   หรือ คุณสามารถเอากลุ่มออก อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้ ถ้าคุณไม่สามารถเอากลุ่ม ให้ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
   2731947 "คุณไม่มีสิทธิ์เพียงพอ" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะเอาออก หรือเปลี่ยนแปลงไปยังกลุ่มการแจกจ่ายใน Office 365 "
  • ถ้าRecipientTypeถูกตั้งค่าเป็นDynamicDistributionGroupคุณสามารถใช้การตั้งค่า DynamicDistributionGroupที่อยู่ cmdlet ร่วมกับพารามิเตอร์EmailAddressesเพื่อเปลี่ยน smtp และ SMTP ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdlet นี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
   ชุด DynamicDistributionGroup
   หรือ คุณสามารถเอากลุ่มออก อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้ ถ้าคุณไม่สามารถเอากลุ่ม ให้ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
   2731947 "คุณไม่มีสิทธิ์เพียงพอ" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะเอาออก หรือเปลี่ยนแปลงไปยังกลุ่มการแจกจ่ายใน Office 365 "

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2284755 คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามลบโดเมนจาก Office 365
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2787210 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2557 - Revision: 15.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Office 365 User and Domain Management
Keywords: 
o365 o365e o365p o365a o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2787210 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2787210

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com