ประวัติการสนทนา บัตรผู้ติดต่อ ว่าง/ไม่ว่าง และข้อมูลสำนักงานจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อ Lync ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Exchange

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2787614 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ Microsoft Lync Online โดยใช้ Microsoft Lync 2010 หรือ 2013 Lync ของ Microsoft บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Outlook คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:

  ประวัติของการสนทนา
  • ประวัติของการสนทนาไม่ถูกบันทึกไปยัง Outlook
  • แท็บประวัติสนทนาว่างเปล่าใน Lync 2013

  บัตรผู้ติดต่อของ office
  • ติดต่อบัตรแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่มีอะไรเลย
  • ไม่มีความพร้อมใช้งานหรือข้อมูลว่าง/ไม่ว่างในบัตรผู้ติดต่อ
  • คุณไม่สามารถเปิด หรือดูบัตรผู้ติดต่อ

  การแจ้งเตือน
  • ไม่ได้แสดงข้อความไม่อยู่ที่สำนักงาน
  • คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนจดหมายเสียง
  • คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนที่ไม่มีการสนทนา

ใน Lync ไคลเอนต์ คุณ mayreceive ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • Lync ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Exchange server Lync จะพยายามลองการเชื่อมต่อ ประวัติ จดหมายเสียง และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ Outlook จะไม่พร้อมใช้งาน
 • ไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการเว็บ Exchange เพื่อดึงข้อมูลปฏิทินและข้อมูลของ Office
 • Lync อยู่ในกระบวนการกำหนดที่ตั้งของเว็บเซอร์วิแลกเปลี่ยน กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสักครู่
 • Lync จะประสบปัญหาการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Lync จะพยายามซ่อมแซมการเชื่อมต่อจนกว่าจะถูกคืนค่าอย่างสมบูรณ์ ประวัติ ข้อความเสียง และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ Outlook อาจล้าสมัย หรือไม่พร้อมใช้งานจนกว่าจะมีการคืนค่าการเชื่อมต่อ

โซลูชัน

วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ใช้ออนไลน์ของ Lync

คุณกำลังใช้ไคลเอ็นต์ Lync ล่าสุดหรือไม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้ไคลเอ็นต์ Lync ล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

มี Outlook ทำงาน และกำหนดค่าให้ใช้โพรไฟล์ที่ถูกต้องหรือไม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ประสบการณ์ดีที่สุด เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange ของคุณ Outlook และตั้งค่าเป็นโปรไฟล์เริ่มต้นจดหมาย ปกติ ที่อยู่อีเมลของ Exchange และ Lync อยู่ในเครื่องของคุณจะเหมือนกับ แต่ในบางกรณี เหล่านี้อาจแตกต่างกัน สำหรับวิธีการกำหนดค่าโปรไฟล์ Outlook ของคุณ หรือติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หรือไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2436962"มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Microsoft Office Outlook " เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Lync จะค้นหาเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่ถูกต้องหรือไม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. กด Ctrl ค้างไว้ คลิกขวาที่ไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือน Lync แล้ว คลิกตั้งค่าคอนฟิกข้อมูล ค้นหาการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนเว็บ Services(EWS) ที่URL ภายนอก EWS
 2. ใช้ค่าที่คุณพบในการตั้งค่าURL ภายนอก EWSและจากนั้น เปลี่ยนชื่อเพื่อให้สิ้นสุด ด้วย Exchange.asmx ตัวอย่าง:
  1. ค่าเริ่มต้นURL ภายนอก EWS: https://mail.outlook.com/EWS/Exchange.asmx/WSSecurity
  2. เปลี่ยนURL ภายนอก EWS: https://mail.outlook.com/EWS/Exchange.asmx
 3. ป้อนอยู่URL ภายนอก EWSเปลี่ยนแปลงลงในเบราว์เซอร์ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ ป้อนข้อมูลประจำตัวของกล่องจดหมาย Exchange ของคุณ คุณควรเห็นเอกสาร EWS XML แสดงในเว็บเบราว์เซอร์ดังที่แสดงในรูปภาพต่อไปนี้ บ่งชี้ว่า EWS สามารถเข้าถึงได้ และว่า คุณไม่ควรประสบปัญหาใด ๆ ถ้าเพจที่ไม่แสดง หรือถ้าคุณกำลังปฏิเสธการเข้าถึง ติดต่อทีมสนับสนุนของคุณ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอของเอกสาร EWS XML

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณกำลังป้อนข้อมูลประจำตัวถูกต้องในการเชื่อมต่อกับ Exchange ได้อย่างไร

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าที่อยู่อีเมล Exchange ของคุณและเข้าสู่ระบบของคุณแบบออนไลน์ Lync ในที่อยู่เดียวกัน และคุณจะไม่มีปัญหาใด ๆ คุณไม่ควรได้รับการพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวเพิ่มเติมหลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ Lync อย่างไรก็ตาม ถ้า Lync พร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับอัตราแลกเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับการเชื่อมต่อไปยัง Exchangeinstead ของข้อมูลประจำตัวของคุณเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์

ถ้าไม่ได้การยอมรับข้อมูลประจำตัวของคุณ และคุณได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวอย่างต่อเนื่อง ดูบทความฐานความรู้ของ followingMicrosoft:
2298541คุณกำลังซ้ำ ๆ กันได้รับการพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวของอัตราแลกเปลี่ยนหลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ Lync
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Outlook สามารถเชื่อมต่อไปยังบริการว่าง/ไม่ว่างใน EWS หรือไม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว กด Enter
 2. ไปยังโฟลเดอร์การติดตั้ง Outlook:
  • Microsoft Office 2013: C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15
  • Microsoft Office 2010: Office\Office14 Files\Microsoft C:\Program
  • Microsoft Office 2007: Office\Office12 Files\Microsoft C:\Program
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter
  outlook.exe /cleanfreebusy
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

เวลาของระบบของคุณถูกต้องหรือไม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าเวลาบนคอมพิวเตอร์ของคุณแตกต่างจากเวลาอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังพยายามเข้าสู่ระบบ ความพยายามของคุณเข้าสู่ระบบอาจล้มเหลว ตั้งค่าเวลาของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นที่ใกล้เคียงกับเวลาท้องถิ่นถูกต้องมากที่สุด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ดูแลออนไลน์ Lync ใน Office 365

กล่องจดหมายของผู้ใช้อยู่ที่ใด

ความต้องการการปรับใช้สำหรับการรวมอัตราแลกเปลี่ยนและ Lync จำนวนมากขึ้นอยู่กับที่เป็นที่ตั้งของกล่องจดหมายของผู้ใช้

บทความต่อไปนี้ครอบคลุมความต้องการการปรับใช้ ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าคอนฟิก DNS การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ Exchange และตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ Lync

เป็นส่วนผู้ใช้ขององค์กร Exchange Server ในสถานที่ หรือพวกเขาใน Office 365 Exchange แบบออนไลน์หรือไม่
 • ถ้ากล่องจดหมายของผู้ใช้ที่อยู่ใน Exchange แบบออนไลน์ ดูบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปนี้:
  2614242วิธีการผนวก 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ด้วย 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync, Lync ออนไลน์ หรือการปรับใช้ไฮบริดสลี 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync
 • ถ้ากล่องจดหมายของผู้ใช้คือ homed บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสถานที่ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2614614วิธีการผนวก Exchange แบบออนไลน์กับแบบอ อนไลน์ Lync, Lync Server 2013 หรือปรับใช้ไฮบริดสลี 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อ Lync ไม่สามารถระบุที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ ไม่สามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้ Exchange server หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของผู้ใช้

เมื่อไคลเอ็นต์ Lync พยายามค้นหาเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของผู้ใช้ออนไลน์ของ Lync, Lync ไคลเอนต์อ้างอิงแอตทริบิวต์ Active Directory WindowsEmailAddress(หรือแอตทริบิวต์จดหมาย) Lync แล้วพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ผ่านขั้นตอนการค้นหาอัตโนมัติ โดยการใช้คำต่อท้ายโดเมนที่อยู่อีเมลในแอตทริบิวต์WindowsEmailAddressโฆษณารับสมัครงาน ถ้าผู้ใช้ออนไลน์ของ Lync ไม่มีในกล่องจดหมาย Exchange แบบออนไลน์ หรือแอตทริบิวต์ที่จำเป็นไม่ได้กำลังซิงค์จากในสถาน รวมอัตราแลกเปลี่ยนกับ Lync ล้มเหลว

หลังจาก Lync เป็นตัวกำหนดตำแหน่งดังกล่าวควรค้นหาเซิร์ฟเวอร์ Exchange ใช้การค้นหาอัตโนมัติเพื่อค้นหาเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของผู้ใช้ และการเชื่อมต่อ ถ้าไม่มีบริการการค้นหาอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ใด ๆ ก็ตามที่กล่องจดหมายของผู้ใช้อยู่ รวมระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและ Lync ล้มเหลว

ทันทีที่ Lync ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่ถูกต้อง จะพยายามรับรองความถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ Lync ออนไลน์ก่อน หากข้อมูลประจำตัวเหล่านั้นล้มเหลว Lync แสดงพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวหลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ ถ้ามีป้อนข้อมูลประจำตัวไม่ถูกต้อง หรือผู้ใช้คลิก'ยกเลิก', รวมระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและ Lync ล้มเหลว

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2787614 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
Keywords: 
o365 o365e o365p o365a o365022013 o365m kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2787614 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2787614

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com