"โดเมนสัมพันธ์ subdomains" หรือ "คุณไม่สามารถลบโดเมนที่มี subdomains" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามลบโดเมนจาก Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2787792 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นอะไร ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

ถ้าคุณพยายามลบโดเมนจาก Microsoft Office 365 คุณพบหนึ่งหรือทั้งสองอาการต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณพยายามลบโดเมนผ่านทางพอร์ทัล Office 365 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  โดเมนมี subdomains ที่สัมพันธ์กัน
 • เมื่อคุณพยายามลบโดเมน โดยใช้ Windows PowerShell คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  เอา-MsolDomain: คุณไม่สามารถลบโดเมนที่มี subdomains คุณต้องลบแบบ subdomains ก่อนที่จะสามารถลบโดเมนนี้
  เมื่ออักขระบรรทัด: 1:18
  + เอา-MsolDomain< -domainname=""><DomainName></DomainName>
  + CategoryInfo: OperationStopped: (:) [การเอาการ MsolDomain], MicrosoftOnlineException
  + FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.DomainHasChildDomainException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomain
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าโดเมนมี subdomains ที่เกี่ยวข้อง

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอา subdomains ทั้งหมดที่ประกอบด้วยโดเมนที่คุณกำลังพยายามจะลบ ออก

ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีสองโดเมน: www.contoso.com และ contoso.com
 • คุณต้องการเอาโดเมน contoso.com.
ในสถานการณ์นี้ คุณต้องเอาโดเมนย่อยที่ http://www.contoso.com การเอาโดเมน contoso.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2284755 คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามลบโดเมนจาก Office 365
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2787792 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 ตุลาคม 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365
Keywords: 
o365 o365022013 o365062011 o365e o365p o365a o365m pre-upgrade after upgrade kbmt KB2787792 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2787792

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com