WD2002: Część 1: Rozpoznawanie mowy i pisma ręcznego — często zadawane pytania

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 278927 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL278927
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Program Microsoft Word 2002 zawiera dwie nowe metody wprowadzania: rozpoznawanie mowy i rozpoznawanie pisma ręcznego.

Funkcja rozpoznawania mowy umożliwia mówienie do komputera przez mikrofon. Po spełnieniu odpowiednich wymagań systemowym można dyktować tekst w programie Word lub za pomocą kliknięcia myszą (lub wymówienia terminu) można zmienić tryb wprowadzania na tryb polecenia głosowego, tak żeby możliwe było kontrolowanie programu Word bez konieczności klikania menu.

Funkcja rozpoznawania pisma ręcznego umożliwia wprowadzanie pisma ręcznego za pomocą myszy lub rysownicy innych firm, takiej jak rysownica firmy Wacom lub Calcomp. Wprowadzone dane można automatycznie konwertować na tekst maszynowy lub pozostawić w postaci pisma ręcznego jako „obiekt atramentowy”. Funkcja rozpoznawania pisma ręcznego obsługuje również funkcję rysowania, tak że do dokumentu programu Microsoft Word można dołączać rysowane ręcznie szkice.

Te nowe funkcje używają aparatu SAPI 5 do włączania i wyłączania trybów polecenia głosowego i dyktowania i można je kontrolować za pomocą paska języka.


TEMATY

Więcej informacji

Pasek języka — informacje

Pasek języka jest uaktualnieniem systemowym instalowanym z pakietem Microsoft Office XP, które dodaje alternatywne urządzenia wprowadzania danych przez użytkownika oraz funkcje, do których można uzyskać dostęp i kontrolować je z centralnej lokalizacji.

Funkcje paska języka są określone przez zainstalowane opcje. Podstawowe metody kontroli, które są dostępne z paska języka, to język klawiatury, korekta, mikrofon, pismo ręczne oraz edytory IME (Input Method Editor).

Pytania i odpowiedzi

 1. Jak można usunąć pasek języka?

  Pasek języka nie jest częścią rozpoznawania mowy lub pisma ręcznego, lecz uaktualnieniem systemowym Panelu sterowania. Dlatego po zainstalowaniu nie można usunąć go za pomocą Instalatora, mimo że można go zamknąć lub zminimalizować.
 2. Jak można zamknąć pasek języka?

  Prawym przyciskiem myszy kliknij pasek języka, a następnie kliknij polecenie Zamknij pasek języka. Kliknij przycisk OK po pojawieniu się następującego komunikatu:
  Wybrano zamknięcie paska języka.

  Aby wyświetlić pasek języka później, zaznacz pole wyboru Pokaż pasek języka na pulpicie w oknie dialogowym Ustawienia paska języka, znajdującym się w panelu sterowania Ustawienia wprowadzania tekstu.
  UWAGA: Poprawną nazwą ikony Panelu sterowania jest nazwa Usługi tekstowe.
 3. Jak uzyskać ponownie pasek języka?

  Aby wyświetlić pasek języka, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Usługi tekstowe.
  3. Kliknij pozycję pasek języka, a następnie kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru Pokaż pasek języka na pulpicie.Wymagania systemowe dotyczące używania rozpoznawania mowy — informacje

Czas odpowiedzi funkcji rozpoznawania zależy od szybkości procesora CPU i dostępnej pamięci systemowej. Szybkiej odpowiedzi można oczekiwać, gdy komputer jest wyposażony w procesor Pentium II 400 MHz oraz 128 MB pamięci RAM lub więcej. Wolniejszy komputer lub mniej pamięci powoduje wydłużenie czasu odpowiedzi.

Minimalne wymagania dla dyktowania są następujące:
 • Komputer z procesorem Pentium 400 MHz lub szybszym
 • 128 MB pamięci RAM lub więcej
 • System Microsoft Windows 98 lub nowszy albo system Microsoft Windows NT 4.0 lub nowszy
 • Program Microsoft Internet Explorer 5 lub nowszy
 • Czuły mikrofon wysokiej jakości (zestaw słuchawkowy) z obsługą regulacji wzmocnienia

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy funkcja sprawdzająca wymagania instalacyjne Instalatora sprawdza tylko minimalną szybkość procesora czy również minimalną ilość pamięci RAM?

  Zależy to od systemu operacyjnego używanego przez komputer. W przypadku instalowania w systemie Microsoft Windows 98 lub Microsoft Millennium Edition (Me) program instalacyjny sprawdza tylko, czy jest dostępna minimalna ilość pamięci. Jednak w przypadku instalowania w systemie Microsoft Windows NT 4.0 lub Microsoft Windows 2000, program instalacyjny sprawdza oba parametry: minimum zainstalowanej pamięci RAM oraz minimalną szybkość procesora.Instalowanie rozpoznawania mowy lub pisma ręcznego — informacje

Aby zainstalować rozpoznawanie mowy lub pisma ręcznego, może być konieczne ponowne uruchomienie Instalatora, ponieważ funkcje rozpoznawania mowy i pisma ręcznego nie są instalowane z typową instalacją lub uaktualnieniem pakietu Office.

Pytania i odpowiedzi

 1. Jak zainstalować rozpoznawanie mowy?

  Aby zainstalować rozpoznawanie mowy, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • W systemach Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) lub Microsoft Windows NT 4.0 kliknij, aby wybrać, pozycję Microsoft Office XP na karcie Instalowanie/Odinstalowanie, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.

    lub
   • W systemie Microsoft Windows 2000 kliknij, aby wybrać, przycisk Zmień lub usuń programy. Na liście zainstalowanych programów kliknij, aby wybrać, pozycję Microsoft Office XP, a następnie kliknij przycisk Zmień.
  4. Kliknij, aby wybrać, przycisk Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. Na liście Funkcje do zainstalowania kliknij, aby rozwinąć, pozycję Funkcje wspólne pakietu Office.
  6. Kliknij, aby rozwinąć, pozycję Alternatywny typ wprowadzania danych przez użytkownika.
  7. Kliknij ikonę Mowa, a następnie kliknij, aby wybrać, polecenie Uruchamiaj wszystko z mojego komputera w menu skrótów, które się pojawi.
  8. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby zainstalować składniki mowy.
 2. Jak włączyć rozpoznawanie mowy?

  Po zainstalowaniu rozpoznawania mowy zostanie uruchomiony Kreator mikrofonu. Ten Kreator jest uruchamiany po ponownym uruchomieniu komputera po zainstalowaniu rozpoznawania mowy lub po kliknięciu po raz pierwszy polecenia Mowa (w menu Narzędzia).

  UWAGA: Dostęp do Kreatora mikrofonu można uzyskać również za pomocą ikony Mowa z Panelu sterowania (kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania).

  Po wykonaniu kroków prowadzących do ustawienia mikrofonu rozpoznawanie mowy jest zainstalowane w sensie technicznym. Następnie należy wykonać szkolenie głosowe (zalecane są co najmniej dwie sesje). Po wykonaniu tych czynności powinno być możliwe rozpoczęcie korzystania z rozpoznawania mowy, aby zmienić sposób interakcji z komputerem.

  Aby włączyć rozpoznawanie mowy, kliknij przycisk Mikrofon na pasku języka, a następnie kliknij, aby wybrać, polecenie Dyktowanie lub Polecenie głosowe.
 3. Jak usunąć rozpoznawanie mowy?

  Aby usunąć rozpoznawanie mowy, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • W systemach Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) lub Microsoft Windows NT 4.0 kliknij, aby wybrać, pozycję Microsoft Office XP na karcie Instalowanie/Odinstalowanie, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.

    lub
   • W systemie Microsoft Windows 2000 kliknij, aby wybrać, przycisk Zmień lub usuń programy. Na liście zainstalowanych programów kliknij, aby wybrać, pozycję Microsoft Office XP, a następnie kliknij przycisk Zmień.
  4. Kliknij, aby wybrać, przycisk Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. Na liście Funkcje do zainstalowania kliknij, aby rozwinąć, pozycję Funkcje wspólne pakietu Office.
  6. Kliknij, aby rozwinąć, pozycję Alternatywny typ wprowadzania danych przez użytkownika.
  7. Kliknij ikonę Mowa, a następnie kliknij, aby wybrać, polecenie Niedostępne w menu skrótów, które się pojawi.
  8. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby usunąć składniki mowy.
  WAŻNE INFORMACJE: Po usunięciu rozpoznawania mowy nie można usunąć paska języka. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących paska języka, zobacz sekcję Pasek języka — informacje w tym artykule.
 4. Jak zainstalować rozpoznawanie pisma ręcznego?

  Aby zainstalować rozpoznawanie pisma ręcznego, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • W systemach Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) lub Microsoft Windows NT 4.0 kliknij, aby wybrać, pozycję Microsoft Office XP na karcie Instalowanie/Odinstalowanie, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.

    lub
   • W systemie Microsoft Windows 2000 kliknij, aby wybrać, przycisk Zmień lub usuń programy. Na liście zainstalowanych programów kliknij, aby wybrać, pozycję Microsoft Office XP, a następnie kliknij przycisk Zmień.
  4. Kliknij, aby wybrać, przycisk Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. Na liście Funkcje do zainstalowania kliknij, aby rozwinąć, pozycję Funkcje wspólne pakietu Office.
  6. Kliknij, aby rozwinąć, pozycję Alternatywny typ wprowadzania danych przez użytkownika.
  7. Kliknij ikonę Pismo ręczne, a następnie kliknij, aby wybrać, polecenie Uruchamiaj wszystko z mojego komputera w menu skrótów, które się pojawi.
  8. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby zainstalować składniki pisma ręcznego.
 5. Jak włączyć rozpoznawanie pisma ręcznego?

  Na pasku języka kliknij przycisk Pismo ręczne, a następnie wybierz preferowaną metodę wprowadzania danych. Na przykład można wybrać z następujących metod wprowadzania rozpoznawania pisma ręcznego:
  • Po kliknięciu przycisku Blok pisarski pojawi się pole wprowadzania, w którym można rysować.
  • Po kliknięciu przycisku Pisz gdziekolwiek można pisać w dowolnym miejscu na ekranie. Pismo zostanie rozpoznane i umieszczone w punkcie wstawiania.
  • Po kliknięciu przycisku Blok rysunkowy pojawi się edytor wprowadzania szkicu, w którym można wstawić ręcznie rysowane obrazy do dokumentu.
 6. Jak usunąć rozpoznawanie pisma ręcznego?

  Aby usunąć rozpoznawanie pisma ręcznego, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • W systemach Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) lub Microsoft Windows NT 4.0 kliknij, aby wybrać, pozycję Microsoft Office XP na karcie Instalowanie/Odinstalowanie, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.

    lub
   • W systemie Microsoft Windows 2000 kliknij, aby wybrać, przycisk Zmień lub usuń programy. Na liście zainstalowanych programów kliknij, aby wybrać, pozycję Microsoft Office XP, a następnie kliknij przycisk Zmień.
  4. Kliknij, aby wybrać, przycisk Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. Na liście Funkcje do zainstalowania kliknij, aby rozwinąć, pozycję Funkcje wspólne pakietu Office.
  6. Kliknij, aby rozwinąć, pozycję Alternatywny typ wprowadzania danych przez użytkownika.
  7. Kliknij ikonę Pismo ręczne, a następnie kliknij, aby wybrać, polecenie Niedostępne w menu skrótów, które się pojawi.
  8. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby usunąć składniki pisma ręcznego.
  WAŻNE INFORMACJE: Po usunięciu rozpoznawania pisma ręcznego nie można usunąć paska języka. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących paska języka, zobacz sekcję Pasek języka — informacje w tym artykule.Rozpoznawanie mowy — informacje

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozpoznawania mowy i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283159 WD2002: Part 2: Speech and Handwriting Recognition Frequently Asked QuestionsRozpoznawanie pisma ręcznego — informacje

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozpoznawania pisma ręcznego i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283160 WD2002: Part 3: Speech and Handwriting Recognition Frequently Asked Questions

Właściwości

Numer ID artykułu: 278927 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbdta KB278927

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com