ความสามารถฉันเปิด หรือปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติใน Windows Media Player ได้อย่างไร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 278960 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำอธิบายปัญหา

คุณต้องการให้ Windows Media Player เพื่อตรวจสอบอินเทอร์เน็ตสำหรับรุ่นที่ใหม่กว่าหรือปรับปรุงเป็นระยะ ๆ และแจ้งให้คุณทราบว่า จะพร้อมใช้งาน หรือ คุณต้องการหยุดไม่ให้ Windows Media Player ทำเช่นนี้

เมื่อต้องการเปิดการใช้งาน Windows Media Player เพื่อตรวจหาการปรับปรุงเป็นครั้งคราว ไป “เปิดการใช้งาน Windows Media Player เพื่อตรวจหาการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ” ส่วน เมื่อต้องการปิดใช้งาน Windows Media Player จากการตรวจหาการปรับปรุง (ไม่แนะนำ) เป็นครั้งคราว ไป “หยุด Windows Media Player จากการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ สำหรับการปรับปรุง (ไม่แนะนำ)” ส่วน

เปิดการใช้งาน Windows Media Player เพื่อตรวจหาการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ

เมื่อต้องการได้ เราในการเปิดใช้งาน Windows Media Player เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงอัตโนมัติเป็นระยะ ๆ คุณไปยัง “แก้ไขปัญหาให้กับฉัน” ส่วน หากคุณอาจจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป “ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง” ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง จากนั้น คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำ ตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50070


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า แก้ไขปัญหาหรือไม่ ไป "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

คุณสามารถเปิดใช้งาน Windows Media Player เป็นระยะ ๆ ตรวจหาการปรับปรุง โดยการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี หรือ โดยการใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม' การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'นำไปใช้ กับ Windows 2000 Server, Windows XP และ Windows Server 2003 เมื่อต้องการเปิดการใช้งาน Windows Media Player เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี ไป “เปิดการใช้งาน Windows Media Player เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี” ส่วน เมื่อต้องการเปิดการใช้งาน Windows Media Player เป็นระยะ ๆ ตรวจหาการปรับปรุง โดยใช้การตั้งค่า Group Policy ไป “เปิดการใช้งาน Windows Media Player เป็นระยะ ๆ ตรวจหาการปรับปรุง โดยใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'” ส่วน

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่ล็อกออนเป็นผู้ดูแลระบบภายใน คุณไม่ได้รับพร้อมท์สำหรับการปรับปรุงอัตโนมัติ และตรวจหาการปรับปรุงโปรแกรมเล่นไม่มีอยู่ในตัวเลือกนี้วิธีใช้เมนูใน Windows Media Player รุ่นปัจจุบัน

เปิดการใช้งาน Windows Media Player เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. ประเภท:WindowsMediaPlayerแล้ว กด ENTER
 5. WindowsMediaPlayer คีย์ที่เลือก คงแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. ประเภท:DisableAutoUpdateแล้ว กด ENTER
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ประเภท:0(หรือลบการ1), แล้ว คลิกตกลง.
 9. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี.

เปิดการใช้งาน Windows Media Player เป็นระยะ ๆ ตรวจหาการปรับปรุง โดยใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'

เมื่อต้องการเปิดการใช้งาน Windows Media Player เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ โดยใช้การตั้งค่า Group Policy ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในคอนโซลการจัดการ Microsoft นโยบายกลุ่ม (MMC), ภายใต้การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsแล้ว คลิกWindows Media Player.
 2. ในรายการนโยบายที่มีอยู่ คลิกสองครั้งป้องกันการปรับปรุงอัตโนมัติ.
 3. คลิกที่ปิดใช้งานหรือคลิกไม่มีการกำหนดค่าแล้ว คลิกตกลง.
 4. ปิด Group Policy MMC

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก หากมีปัญหา คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

หยุดไม่ให้ Windows Media Player เป็นระยะ ๆ ตรวจหาการปรับปรุง (ไม่แนะนำ)

คำเตือนเราขอแนะนำว่า คุณช่วยให้ Windows Media Player เป็นระยะ ๆ ตรวจหาการปรับปรุง หรือว่า คุณตั้งค่าลักษณะการทำงานที่จะเปิดใช้งานถ้าถูกปิดใช้งาน ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ใช้ Windows Media Player ส่วนประกอบบางอย่างที่เรียกใช้ Windows Media Player ถูกใช้ โดยโปรแกรมอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณปิดใช้งานคอมโพเนนต์เหล่านี้ คุณอาจพลาดสำคัญดีกว่ารันการปรับปรุงที่สามารถทำให้เกิดการเรียกใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เช่นไวรัส การโจมตีคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้รับความเสี่ยงของคุณเอง

เมื่อต้องการได้ เราหยุดไม่ให้ Windows Media Player กำลังตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงอัตโนมัติเป็นระยะ ๆ คุณไปยัง “แก้ไขปัญหาให้กับฉัน” ส่วน หากคุณอาจจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป “ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง” ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50033


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้ได้ชั่วคราวในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี และเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า แก้ไขปัญหาหรือไม่ ไป "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

คุณสามารถหยุด Windows Media Player จากเป็นระยะ ๆ ตรวจหาการปรับปรุง โดยการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี หรือ โดยการใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม' การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'สามารถใช้ได้กับ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 เมื่อต้องการหยุดไม่ให้ Windows Media Player กำลังตรวจหาการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี ไป “หยุดไม่ให้ Windows Media Player กำลังตรวจหาการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี” section. To stop Windows Media Player from periodically checking for updates by using a Group Policy setting, go to the “Stop Windows Media Player from periodically checking for updates by using a Group Policy setting” section.สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หมายเหตุ:If you are not logged on as a local administrator, you are not prompted for automatic updates, and theCheck for Player Updatesoption is not available on theวิธีใช้menu in current versions of Windows Media Player.

Stop Windows Media Player from periodically checking for updates by changing the registry

To change the registry, follow these steps:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. ประเภท:WindowsMediaPlayerแล้ว กด ENTER
 5. With the WindowsMediaPlayer key selected, on theแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. ประเภท:DisableAutoUpdateแล้ว กด ENTER
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.
 9. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี.
หมายเหตุ
 • windows Media Player 7.0: หลังจากคุณปิดใช้งานการตรวจสอบการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ โดยใช้รีจิสทรี เมื่อนั้นตรวจหาการปรับรุ่นของโปรแกรมเล่นตัวเลือกภายใต้การวิธีใช้มีเลือกเมนู ปรากฏกล่องโต้ตอบ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  ลักษณะการทำงานนี้ถูกปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
  นอกจากนี้ เมื่อเช็ค timed เกิดขึ้น คุณได้รับการพร้อมท์โดยไม่คาดคิดเพื่อตรวจ หาการปรับปรุง แต่ เมื่อคุณคลิกใช่ในการตรวจหาการปรับปรุงพร้อมท์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ลักษณะการทำงานนี้ถูกปิดใช้งาน
  ในกรณีที่เป็น คุณไม่สามารถปรับปรุง Windows Media Player
 • 8 โปรแกรมเล่นสื่อ windows และรุ่นที่ใหม่กว่า: หลังจากคุณปิดใช้งานการตรวจสอบการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ โดยใช้รีจิสทรีตรวจหาการปรับปรุงโปรแกรมเล่นตัวเลือกภายใต้การวิธีใช้ไม่พร้อมใช้งานเมนูได้ นอกจากนี้ตรวจหาการปรับปรุงตัวเลือกจะไม่พร้อมใช้งานภายใต้การปรับปรุงอัตโนมัติในการโปรแกรมเล่นแท็บนี้ตัวเลือกของโปรแกรมเล่นสื่อกล่องโต้ตอบ

ใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'เพื่อหยุดไม่ให้ Windows Media Playerfrom ตรวจหาการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ

เมื่อต้องการปิดใช้งานการตรวจสอบการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ โดยใช้การตั้งค่า Group Policy ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในคอนโซลการจัดการ Microsoft นโยบายกลุ่ม (MMC), ภายใต้การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsแล้ว คลิกWindows Media Player.
 2. ในรายการนโยบายที่มีอยู่ คลิกสองครั้งป้องกันการปรับปรุงอัตโนมัติ.
 3. คลิกที่เปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง.
 4. ปิด Group Policy MMC

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก หากมีปัญหา คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 278960 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Media Player 11
 • Microsoft Windows Media Player 10
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • Microsoft Windows Media Player 7.0
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbproductlink kbinfo kbmt KB278960 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:278960

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com