คุณไม่สามารถย้าย หรือเข้าสู่ระบบไปยังกล่องจดหมายทรัพยากรการแลกเปลี่ยน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 278966 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณย้ายกล่องจดหมายที่จากเครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft 5.5 Server ของ Exchange ไปยังคอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange 2000 Server หรือ ไปยังคอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด: กำลังเปิดกล่องจดหมายปลายทาง
CN = DDD R1, OU =ผู้รับ DC = dune, DC = com:
ไม่สามารถเปิดเก็บข้อมูล
ผู้ให้บริการ MAPI ล้มเหลว
mapi 1.0
ID ไม่: 8004011d 0289 00000000
นอกจากนี้ ข้อความ ID เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAdmin
ประเภทเหตุการณ์: ย้ายจดหมาย
รหัสเหตุการณ์: 1006
วัน: 11/3/2000
เวลา: 4:24:53 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: ALIA
คำอธิบาย::
เริ่มการทำงานการย้ายกล่องจดหมาย 'DDD R1'
ฐานข้อมูลต้นฉบับ: /o = Microsoft/ou = AdminGroup/cn = Configuration/cn = เซิร์ฟเวอร์/cn = SERVER1/cn = MDB ส่วนตัวของ Microsoft
ฐานข้อมูลปลายทาง:
/ o = Microsoft/ou = AdminGroup/cn = Configuration/cn = เซิร์ฟเวอร์/cn = SERVER2/cn = MDB ส่วนตัวของ Microsoft
/o แลกเปลี่ยน DN: = Microsoft/ou = AdminGroup/cn =ชื่อการแจก จ่าย/cn =นามแฝง
ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeIS
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
รหัสเหตุการณ์: 9548
วัน: 11/3/2000
เวลา: 4:24:54 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: ALIA
คำอธิบาย::
ปิดการใช้งานของผู้ใช้ /o = Microsoft/ou = AdminGroup/cn =ชื่อการแจก จ่าย/cn =นามแฝงไม่มีบัญชีหลัก SID โปรดใช้ MMC ไดเรกทอรีที่ใช้งานการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานอยู่เป็นบัญชีหลักของผู้ใช้นี้
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ที่เก็บกล่องจดหมาย MSExchangeIS
ประเภทเหตุการณ์: ons ล็อก
รหัสเหตุการณ์: 1022
วัน: 11/3/2000
เวลา: 4:24:55 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: ALIA
คำอธิบาย::
ล็อกอินล้มเหลวในฐานข้อมูล "ครั้งแรกที่เก็บ Group\Private ข้อมูลที่เก็บ (ALIA) " - บัญชี Windows 2000 DOMAIN\administrator; /o กล่องจดหมาย = Microsoft/ou = AdminGroup/cn =ชื่อการแจก จ่าย/cn =นามแฝง ข้อผิดพลาด: -2147221231
รหัสข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x8004011d อ้างอิง MAPI_E_FAILONEPROVIDER ข้อผิดพลาดของรหัสเหตุการณ์ 0x80040111 และ-2147221231 ที่สอดคล้องกับ MAPI_E_LOGON_FAILED

มีการเรียงลำดับที่คล้ายกับข้อผิดพลาดอาจมีแสดงเมื่อคุณพยายามเข้าสู่กล่องจดหมายคอมพิวเตอร์ของ Exchange 2000 หรือในกล่องจดหมาย Exchange 2003 คอมพิวเตอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากการปิดการใช้งาน Active Directory ไม่มีบัญชีผู้ใช้ไดเรกทอรีบริการที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายmsExchMasterAccountSidแอตทริบิวต์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ขั้นตอนที่ให้ไว้ในส่วนนี้จะใช้สำหรับการปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ Active Directory ที่มีกล่องจดหมาย Exchange 2000 หรือกล่องจดหมาย Exchange 2003 ถ้าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อคุณปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ เหตุการณ์ 9548 จะไม่บันทึก ถ้ากล่องจดหมายจำนวนขนาดเล็กจะ exhibiting ปัญหานี้เท่านั้นคุณสามารถสร้างการmsExchMasterAccountSidแอตทริบิวต์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในที่ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนปอิน ในการมุมมองเมนู คลิกคุณลักษณะขั้นสูง.
 2. ในคุณสมบัติขั้นสูงการแลกเปลี่ยนของผู้ใช้ถูกปิดใช้งานวัตถุที่เป็นเจ้าของกล่องจดหมาย คลิกสิทธิ์ในกล่องจดหมายและจากนั้น ค้นหารายการบัญชีสำหรับรายการใดรายการหนึ่งที่มีสิทธิ์ของบัญชีภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 3. ถ้าไม่มีบัญชีผู้มีสิทธิ์นี้ ให้ SELF สิทธิ์บัญชีภายนอกที่เกี่ยวข้องและการเข้าถึงกล่องจดหมายทั้งหมดของบัญชี

  หมายเหตุ:บัญชี SELF จะพร้อมใช้งานในโดเมน Windows 2000 ทั้งหมด ทั้งหมด SELF บัญชีร่วมระบุความปลอดภัยที่รู้จักกันดี (SID) ที่จะเหมือนกันข้ามโดเมนทั้งหมด หากบัญชี SELF ไม่มีอยู่แล้วอยู่ในนั้นPermissions:กล่องโต้ตอบ คุณสามารถเพิ่มได้ โดยการพิมพ์Selfเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้

  บัญชีเพียงหนึ่งครั้งสามารถให้สิทธิ์ของบัญชีภายนอกที่เกี่ยวข้อง ถ้าสิทธิ์นี้จะเป็นเจ้าของปัจจุบัน โดยใช้บัญชีที่ไม่พึงประสงค์ หรือที่ไม่ถูกต้อง คุณต้องเอาสิทธิ์บนบัญชีนั้นก่อนที่คุณใช้บัญชี SELF

  หลังจากที่คุณเอาสิทธิ์บัญชีภายนอกที่เกี่ยวข้องจากบัญชีผู้ใช้ ออกจากกล่องโต้ตอบคุณสมบัติทั้งหมดสำหรับวัตถุผู้ใช้ถูกปิดใช้งาน (เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิตกลงไม่ยกเลิกแต่ละระดับงาน) คุณต้องทำเช่นนี้ได้เนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์จะไม่ใช้ทันที แต่เฉพาะหลัง จากที่คุณได้ exited คุณสมบัติของวัตถุสำหรับผู้ใช้ คุณจะถูกบล็อกจากการเปลี่ยนเจ้าของสิทธิ์ของบัญชีภายนอกที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งคุณได้ปิด และ re-opened คุณสมบัติของวัตถุ
 4. ตั้งค่าสิทธิ์ของบัญชีภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ SELF
คุณสามารถใช้เครื่องมือ LDAP ต่าง ๆ เช่นแนปแก้ไข Active Directory Service อินเทอร์เฟซ (ADSI)- ใน โปรแกรมอรรถประโยชน์ LDP หรือ Ldifde เพื่อดูแอตทริบิวต์ของวัตถุผู้ใช้ในการตรวจสอบว่า การmsExchMasterAccountSidแอตทริบิวต์ถูกสร้างขึ้น เนื่องจากการจำลองแบบไดเรกทอรีและ latencies ฟื้นฟูแคชของ Exchange Server คุณสามารถดำเนินการจนถึงสองชั่วโมงหลังจากที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่สามารถย้ายกล่องจดหมาย

การตั้งค่านี้msExchMasterAccountSidแอตทริบิวต์สำหรับล็อตที่มีบัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งาน คุณสามารถใช้วัตถุข้อมูลการร่วมมือกันสำหรับอินเทอร์เฟซการจัดการ Exchange (CDOEXM) เพื่อปรับเปลี่ยนตัวอธิบายความปลอดภัยของกล่องจดหมายได้ เริ่มการทำงานกับ Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 2 (SP2), การอินเทอร์เฟซใหม่ทำพร้อมใช้งานใน CDOEXM ส่วนติดต่อนี้ชื่อว่า MailboxRights การขอรับนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวอธิบายความปลอดภัยของกล่องจดหมายโดยทางโปรแกรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสคริปต์การเปลี่ยนแอตทริบิวต์ทั้งหมดของ msExchMasterAccountSid ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
322890วิธีการเชื่อมโยงบัญชีภายนอกกับกล่องจดหมาย Exchange 2000 ที่มีอยู่
For additional methods that let you set themsExchMasterAccountSidattribute for lots of disabled user accounts, contact Microsoft Product Support Services. For more information about the support options that are available from Microsoft, visit the following Microsoft Web site:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS
To determine how many disabled user accounts do not have themsExchMasterAccountSidattribute, you can generate an LDIF formatting export file. To do this, run the following Ldifde.exe command:
ldifde -f file.txt -d "dc=domain,dc=com" -l nothing -r "(&(objectcategory=person)(objectclass=user)(msexchuseraccountcontrol=2)(!(msexchmasteraccountsid=*)))"
The following list describes the Ldifde parameters:
 • -f: This switch indicates the export destination file.
 • -ว: This switch indicates that the Microsoft Windows domain from which to export user objects. For example, if the Active Directory Users and Computers management console for the domain lists the domain ascorp.company.com, it would become "dc=corp,dc=company,dc=com".
 • -l: This switch, if it is used, restricts output to the export file of only the attributes enumerated by the switch. In this case, the non-existent attributenothingis used so that only object names, not attributes, are generated.
 • -r: This switch indicates the LDAP search filter by using the standard LDAP query syntax. You can also use this search string with Ldp.exe and other LDAP tools. In this case, the search is for all user objects that are disabled (msExchMasterAccountControl value of 2) and that do not have anmsExchMasterAccountSIDแอตทริบิวต์
The following text is an example of the output file:
dn: CN=AAA R1,OU=Recipients,DC=domain,DC=com
changetype: add
 
dn: CN=AAA R2,OU=Recipients,DC=domain,DC=com
changetype: add

. . . . .
				
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ LDIFDE ใน Active Directory ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
237677การใช้ LDIFDE เพื่อนำเข้าและส่งออกวัตถุไดเรกทอรีไปยัง Active Directory
หมายเหตุ:เราไม่แนะนำให้ คุณใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง LDIFDE หรือเครื่องมือ ADSIEDIT เพื่อสร้าง การแก้ไข หรือลบการmsExchMasterAccountSidแอตทริบิวต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
903158โปรแกรมแก้ไขมีให้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการที่ Exchange Server 2003 ใช้จัดการกับบัญชีผู้ใช้ Active Directory ที่ถูกปิดใช้งานซึ่งเชื่อมโยงกับกล่องจดหมาย Exchange Server 2003

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 278966 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kberrmsg kbpending kbmt KB278966 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:278966

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com