Anh chup Man hinh trong Windows 8 -Anh chup Man hinh Nhanh

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2790489 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Lm cach no t?o ?nh ch?p mn h?nh trong Windows 8?

Gi?i php

?nh ch?p mn h?nh nhanh trong Windows 8

Ngay cang co nhiu tinh hung ban mun chup anh man hinh mt trang web, mt video hay mt vung cu th, vi du: gi anh chup man hinh qua email cho mt ngi ban.

Trong Windows 8, tac v? ny tr nn d? dng hn bao gi? h?t. Bng cach s dung li tt ban phim n gian, ban co th tao va lu anh chup man hinh hoc chup anh mt vung c chon trn man hinh bng cach s dung Snipping Tool.

Lu y: Bai vit nay gia inh rng ban ang s dung chut va ban phim trong Windows 8.chup anh nhanh toan b man hinh, hay lam theo cac bc sau:
Khi ng Windows 8, i ti ca s ban mun chup va nhn t hp phim[Windows] va [PrtnScr].

Ngay lp tc, ni dung toan b Man hinh c chup va lu di dang tp JPG vao th mucAnh chup man hinh cua th vinAnh. Khi ban tao nhiu anh chup man hinh bng cach s dung phng phap nay, cac tp c t ng anh s lin tip. Tp h?nh ?nh c? khng bi ghi ho?c bi xa.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2825362


Thi?t l?p Snipping Tool

Nu ban chi mun chup mt phn thay vi toan b man hinh va nu ban con mun quyt inh ca vi tri tp hinh anh, ban nn s dung Snipping Tool. Chng trinh thng minh nay c bao gm trong Windows 8. truy cp nhanh va d dang, ban co th tao lat hoc li tt cua thanh tac vu (hoc ca hai).Snipping Tool di dang lat hoc li tt trong thanh tac vu (man hinh)

1. Khi ng Windows 8. Nhn phim [Windows] + [Q] hin thi tt ca ng dung.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2825363
2. Bm chut phai vao biu tng Snipping Tool.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2825364
3. Bm Ghim vao Nut khi ng goc trai phia di ghim biu tng chng trinh thanh lat.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2825365
4. Bm Ghim vao Thanh tac vu ghim li tt vao thanh tac vu cua man hinh Windows 8. Thay ?i ngay l?p t?c c hi?u l?c.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2825366


Thi?t l?p Cng c? Ct goc thanh mt li tt trn man hinh

Thanh vi tao li tt cua thanh tac vu, ban cung co th tao li tt trn man hinh cho Snipping Tool.1. Khi ng Windows 8. Nhn phim [Windows] + [Q] hin thi tt ca ng dung.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2825367
2. Bm chut phai vao biu tng Snipping Tool.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2825368
3. B?m M? V? tr T?p ? phn di.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2825369
4. Man hinh ngay lp tc hin thi th muc Cac tin ich a c m. Bm vao bi?u t?ng Cng c? Ct goc. Nhn v gi? nt chu?t. ng thi bm phim [CTRL] trn ban phim va trong luc gi phim, keo biu tng ra khoi khung ca s ti vung trng trn man hinh. Ch? c?n th? bi?u t?ng.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2825370
5. Xong. Se co biu tng s dung ngay lp tc.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2825371
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2790489 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8 Professional N
  • Windows 8
T? kha:
kbstepbystep KB2790489

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com