การปรับปรุงความเข้ากันได้จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2790907 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การปรับปรุงความเข้ากันได้มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเข้ากันได้ ใน Windows 8 และ ใน Windows Server 2012 Microsoft ออกโปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ของ Windows เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยรวมกันเป็นประจำ การปรับปรุงความเข้ากันได้นี้ระบุไว้แบบดั้งเดิมของเลขมีนาคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนา การอ้างอิงถึง "โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้"ส่วนและ"โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้"ส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

Windows Update
การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจาก Windows Update.
ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ชนิดของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดยการปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง และเรียกใช้เกมหรือโปรแกรมประยุกต์บางอย่าง ใน Windows 8 หรือ ใน Windows Server 2012 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • เกม แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมควบคุมที่ถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
 • เกม แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมควบคุมที่ทำให้เกิดความไม่เสถียรของระบบ
 • ฟังก์ชันหลักของเกม ของแอพลิเคชัน หรือของเฟิร์มแวร์ทำงานไม่ถูกต้อง

โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ตารางนี้อธิบายลักษณะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เหล่านี้หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง

การปรับปรุงความเข้ากันได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างใน Windows 8 ต่อไปนี้คือ สามที่พบบ่อยที่สุด:

ฮาร์ดบล็อค

การปรับปรุงจะสร้างฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ ฮาร์ดบล็อคป้องกันไม่ให้โปรแกรมประยุกต์ที่ไม่เข้ากันกับ Windows 8 ให้ทำงานบนระบบ

หมายเหตุMicrosoft ช่วยให้ Windows ทำให้ฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ก็ต่อเมื่อผู้ผลิตได้รับทราบ

ซอฟต์บล็อค

การปรับปรุงนี้จะสร้างซอฟต์บล็อคบนแอพลิเคชัน ซอฟต์บล็อคจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการทำงานหลักของแอพลิเคชันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถใช้งานบน Windows 8 หรือทำให้เกิดความไม่เสถียรกับประสบการณ์ใช้งานของแอพลิเคชัน

บล็อกโปรแกรมควบคุม

การดำเนินการนี้อาจบล็อคโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อมีโยกย้ายโปรแกรมควบคุมในระหว่างการปรับรุ่น โปรแกรมควบคุมที่กล่องขาเข้าจะถูกติดตั้ง

โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแอพลิเคชันเวอร์ชั่นลักษณะการทำงานหลังจากคุณติดตั้งการปรับปรุง
กรอบงานของซอฟต์แวร์ HP4.0.108.1ทำให้ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมอรรถประโยชน์การวินิจฉัย Lightscribe1.18.36.7ทำให้ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
Scilab5.3.3ทำให้ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
การวางจำหน่ายวีซีดี11.11.4ทำให้ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมควบคุม USB ของ Apple อุปกรณ์เคลื่อนปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
โปรแกรมควบคุมวิทยุ UWB โฮสต์ Wisair WSRปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
การรักษาความปลอดภัย Dr.Web เนื้อที่ Pro7.xการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
iLok โปรแกรมควบคุม5.9.5.xปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
ตัวจัดการการเชื่อมต่อ Telenorหลายรุ่น (E367, E1752, Icon7.2, Icon225, Icon401, Icon505 & MD400)การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
โปรแกรมควบคุมของ Nostromo razer2.02การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Sandboxie3.73.xการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงของ Windows

การปรับปรุงนี้แทนโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • 2793210 การปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012: แบบเดือนมกราคม
 • 2792476 การปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012: 2012 ธันวาคม
 • 2764462 การปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012: 2012 พฤศจิกายน

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows 8 และ Windows Server 2012
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง ไมล์สโตน (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.20 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMLDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม ปรากฏแยกต่างหาก ใน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012 " ส่วน แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Acres.dll6.2.9200.16440310,78420-ต.ค.-201202:25x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,622,890แบบ 15-ก.พ.01:30ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.2.9200.16384310,78426 2012 ก.ค.02:44x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,622,890แบบ 14-ก.พ.23:55ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง2,695,972แบบ 15-ก.พ.01:30ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง2,695,972แบบ 14-ก.พ.23:55ไม่เกี่ยวข้อง
Acspecfc.dll6.2.9200.16534444,416แบบ 15-ก.พ.06:35x 86
Acspecfc.dll6.2.9200.20638431,616แบบ 15-ก.พ.04:58x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง238,830แบบ 15-ก.พ.01:30ไม่เกี่ยวข้อง
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง238,830แบบ 14-ก.พ.23:55ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง387,252แบบ 15-ก.พ.01:29ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง387,252แบบ 15-ก.พ.08:52ไม่เกี่ยวข้อง
Acspecfc.dll6.2.9200.1653439,936แบบ 15-ก.พ.07:58x 64
Acspecfc.dll6.2.9200.2063839,936แบบ 15-ก.พ.13:47x 64
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง238,548แบบ 15-ก.พ.01:29ไม่เกี่ยวข้อง
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง238,548แบบ 15-ก.พ.08:52ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.2.9200.16440310,78420-ต.ค.-201202:25x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,622,890แบบ 15-ก.พ.01:30ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.2.9200.16384310,78426 2012 ก.ค.02:44x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,622,890แบบ 14-ก.พ.23:55ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง2,695,972แบบ 15-ก.พ.01:30ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง2,695,972แบบ 14-ก.พ.23:55ไม่เกี่ยวข้อง
Acspecfc.dll6.2.9200.16534444,416แบบ 15-ก.พ.06:35x 86
Acspecfc.dll6.2.9200.20638431,616แบบ 15-ก.พ.04:58x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_01668c4045419d4ab65d78b25f153dfd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_2f094b707735bced.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)22:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_0a17571a3a246049e618e261cea4b98a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_b20f3bc54e1a73d2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)22:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_5eb3b74142cced5fb75dfee60261a00f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_f684d40ec37dc3fa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)22:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_7fe4357b18a94cec65363f47d7ac9f23_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_f2f6bcedceaca6e7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)22:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_9353b8e6126242e0ac0673c2e0729b8e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_39f71748d6114411.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)22:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_b7403d49846be60b2f296fcebeee87c6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_92d35318efe60409.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)22:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_b7a28c4aa1ce1c7aa01a2ec44c6966ee_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_1769f1f49a32044c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)22:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_d096614c2da73db02a5eed9ae3416c8f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_e4fe0e32e4863763.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)22:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_09035772c38a9f27.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,312
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)22:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_0990f565dca4a44d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,312
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)22:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_090457bcc389b87e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,558
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)07:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_0991f5afdca3bda4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,558
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)05:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_09065850c387eb2c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,552
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)07:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_0993f643dca1f052.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,552
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)05:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_0909592ec3853731.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,867
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)07:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_0996f721dc9f3c57.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,867
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)05:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_07cd2eccec04ef6a6072cc3253ae0bb2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_c3d0184ac0f8f8d8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)เวลา 22:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_0a9afd013ed1d332e352c3af0f43705b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_0898a346366d51f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,098
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)เวลา 22:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_3377286d77f22a4188f6e6e006e57e29_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_9697ec8a2ad85092.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)เวลา 22:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_403315363fca7b6d024d287a364914fe_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_d4e220796c27f5b4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)เวลา 22:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_569b49d36b9b242968a7c63cd102bcb4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_33ebbe40abf601de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)เวลา 22:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_6f16c3987319e194b87740b29f134a44_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_96afa776e6f78712.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,098
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)เวลา 22:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_7f9c2f7745b26d905ac2f5f4057ddf00_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_e1549d37fd82377a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)เวลา 22:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_bd369a98c233eab97c8b7e8195186c24_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_1701affb54a5d60e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)เวลา 22:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_beeaa6a034e30167e6a6e6ac53ebe767_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_733cb516aeed9418.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)เวลา 22:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_dba15781f83101b565d4a0645d050db1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_e51b9b2bff5c71f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)เวลา 22:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_6521f2f67be8105d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,573
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)09:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_65af90e995021583.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,573
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)14:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_6522f3407be729b4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,143
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)09:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence-ความ-c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_65b0913395012eda.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,143
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)14:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_6524f3d47be55c62.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,567
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)09:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_65b291c794ff6188.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,567
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)14:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_6527f4b27be2a867.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,869
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)09:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_65b592a594fcad8d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,869
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)14:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence ความ c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_6f769d48b048d258.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,314
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)เวลา 22:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence ความ c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_70043b3bc962d77e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,314
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)เวลา 22:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence ความ c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_6f779d92b047ebaf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,560
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)07:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence ความ c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_70053b85c961f0d5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,560
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)05:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence ความ c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_6f7c9f04b0436a62.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม450
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)07:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence ความ c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_700a3cf7c95d6f88.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม450
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)05:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16534_none_09065850c387eb2c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,552
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)07:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20638_none_0993f643dca1f052.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,552
วัน (UTC)แบบ 15-ก.พ.
เวลา (UTC)05:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2790907 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbfix kbsurveynew atdownload kbexpertiseadvanced kbmt KB2790907 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2790907

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com