MS13-014: פגיעות ב-שרת NFS עלולה לאפשר מניעת שירות: 12.02.13

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2790978 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-014. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

פרטי קבצים

פרטי Hash של קובץ

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץSHA1 hashSHA256 hash
Windows6.1-KB2790978-ia64.msu,6817B1DB9C8A3E435CF7E9B239517E05BFEC9F3A,96C4EBD1C588EC2643E7722C972C8918F90B373C54094BB005885C85C5769CC3
Windows6.1-KB2790978-x64.msu,3EEF60FE7A80EE56651E200F8D613AD630896794,CC9A8E4B40DF788B70DBFF0DF10BDD3BCF8FF4C552A72C5E63493D82295BBC6C
Windows8-RT-KB2790978-x64.msu1E73EBB165A874DCDADAB44EC76C6FA4E5A2993FF38BD42602E73EA2ACEDEC8E98D51EDAD03A06FCC3F5EAC1A3AF26BA251A8D0B
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קובצי Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msnfsflt.mofNot Applicable4,46010-Jun-200921:00Not Applicable
Msnfsflt.sys6.1.7600.1638531,23213-Jul-200923:24x64
Nfs-servercore-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,00102-Jan-201305:54Not Applicable
Nfssvc.exe6.1.7600.1638539,93614-Jul-200901:39x64
Nfssvr.mofNot Applicable6,19510-Jun-200921:00Not Applicable
Nfssvr.sys6.1.7600.17204732,16002-Jan-201303:00x64
Msnfsflt.mofNot Applicable4,46010-Jun-200921:00Not Applicable
Msnfsflt.sys6.1.7600.1638531,23213-Jul-200923:24x64
Nfs-servercore-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,00102-Jan-201305:55Not Applicable
Nfssvc.exe6.1.7600.2141441,47202-Jan-201303:02x64
Nfssvr.mofNot Applicable6,19510-Jun-200921:00Not Applicable
Nfssvr.sys6.1.7600.21414736,76802-Jan-201303:03x64
Msnfsflt.mofNot Applicable4,46005-Nov-201002:11Not Applicable
Msnfsflt.sys6.1.7601.1751431,23220-Nov-201009:27x64
Nfs-servercore-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,00102-Jan-201305:53Not Applicable
Nfssvc.exe6.1.7601.1751441,47220-Nov-201013:24x64
Nfssvr.mofNot Applicable6,19505-Nov-201002:11Not Applicable
Nfssvr.sys6.1.7601.18041736,25602-Jan-201302:57x64
Msnfsflt.mofNot Applicable4,46005-Nov-201002:11Not Applicable
Msnfsflt.sys6.1.7601.1751431,23220-Nov-201009:27x64
Nfs-servercore-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,00102-Jan-201305:49Not Applicable
Nfssvc.exe6.1.7601.2220741,47202-Jan-201305:27x64
Nfssvr.mofNot Applicable6,19505-Nov-201002:11Not Applicable
Nfssvr.sys6.1.7601.22207737,28002-Jan-201302:47x64
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msnfsflt.mofNot Applicable4,46010-Jun-200921:06Not Applicable
Msnfsflt.sys6.1.7600.1638570,65613-Jul-200923:19IA-64
Nfs-servercore-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,00102-Jan-201304:42Not Applicable
Nfssvc.exe6.1.7600.1638588,06414-Jul-200901:44IA-64
Nfssvr.mofNot Applicable6,19510-Jun-200921:06Not Applicable
Nfssvr.sys6.1.7600.172041,581,05602-Jan-201302:20IA-64
Msnfsflt.mofNot Applicable4,46010-Jun-200921:06Not Applicable
Msnfsflt.sys6.1.7600.1638570,65613-Jul-200923:19IA-64
Nfs-servercore-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,00102-Jan-201305:06Not Applicable
Nfssvc.exe6.1.7600.2141490,62402-Jan-201302:25IA-64
Nfssvr.mofNot Applicable6,19510-Jun-200921:06Not Applicable
Nfssvr.sys6.1.7600.214141,591,29602-Jan-201302:27IA-64
Msnfsflt.mofNot Applicable4,46005-Nov-201002:11Not Applicable
Msnfsflt.sys6.1.7601.1751470,65620-Nov-201008:02IA-64
Nfs-servercore-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,00102-Jan-201304:40Not Applicable
Nfssvc.exe6.1.7601.1751491,13620-Nov-201010:22IA-64
Nfssvr.mofNot Applicable6,19505-Nov-201002:11Not Applicable
Nfssvr.sys6.1.7601.180411,590,78402-Jan-201302:13IA-64
Msnfsflt.mofNot Applicable4,46005-Nov-201002:11Not Applicable
Msnfsflt.sys6.1.7601.1751470,65620-Nov-201008:02IA-64
Nfs-servercore-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,00102-Jan-201305:06Not Applicable
Nfssvc.exe6.1.7601.2220791,13602-Jan-201304:39IA-64
Nfssvr.mofNot Applicable6,19505-Nov-201002:11Not Applicable
Nfssvr.sys6.1.7601.222071,592,83202-Jan-201302:18IA-64
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מידע על קובצי Windows Server 2012

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.2.920 0.16xxxWindows 8 ו-Windows Server 2012:RTMGDR
  6.2.920 0.20xxxWindows 8 ו-Windows Server 2012:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2012

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msnfsflt.mofNot Applicable4,46006-Jul-201220:34Not Applicable
Msnfsflt.sys6.2.9200.1645332,25608-Nov-201204:00x64
Nfs-servercore-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,89331-Dec-201206:59Not Applicable
Nfssvc.exe6.2.9200.1645367,58408-Nov-201204:22x64
Nfssvr.mofNot Applicable6,23306-Jul-201220:34Not Applicable
Nfssvr.sys6.2.9200.164901,249,28031-Dec-201203:54x64
Msnfsflt.mofNot Applicable4,46002-Jun-201214:44Not Applicable
Msnfsflt.sys6.2.9200.1638432,25626-Jul-201202:29x64
Nfs-servercore-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,89331-Dec-201206:24Not Applicable
Nfssvc.exe6.2.9200.1638467,58426-Jul-201203:08x64
Nfssvr.mofNot Applicable6,23302-Jun-201214:44Not Applicable
Nfssvr.sys6.2.9200.205951,249,28031-Dec-201203:58x64
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2790978 - Last Review: יום שישי 15 פברואר 2013 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2790978

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com