การแก้ไข: ขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับคุณลักษณะการรวมเครือข่ายไม่สำเร็จเมื่อคุณติดตั้งใหม่ 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2791233 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมี Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 ติดตั้ง
  • คุณกำหนดค่าคุณลักษณะการโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 เครือข่ายรวม เช่นบริการการเชื่อมโยง เชื่อมต่อ และแบบลอจิคัลหน่วย (LUs) เรียบร้อยแล้ว
  • คุณใช้การปรับปรุงโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 สะสม (ตั), ถอนการติดตั้งโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 แล้ว ติดตั้ง 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์

ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือตั้งค่าคอนฟิก (Configuration.exe) เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ กระบวนการกำหนดค่าสำหรับคุณลักษณะการรวมเครือข่ายไม่สำเร็จ นอกจากนี้ ข้อมูลที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกการตั้งค่าคอนฟิก:
[เวลา รายละเอียด ConfigHelper] พยายามที่เปิดบริการ
[เวลา รายละเอียด ConfigHelper] Attempting ล็อกฐานข้อมูลการบริการ
[เวลา ข้อผิดพลาด ConfigHelper] เส้นทาง\service.cpp(1240): ล้มเหลว hr = 80004005
[เวลา ข้อผิดพลาด ConfigHelper] ล้มเหลวในการกำหนดค่าบริการ: SnaBase
[เวลา ข้อผิดพลาด CHISConfigHelperUtilities] ล้มเหลวในการ SetServiceSecurity
[เวลา ข้อผิดพลาด CHISConfigHelperUtilities] SnaBase
[เวลา รายละเอียด HISService] CHISService::Configure serviceName =ชื่อผู้ใช้ "SnaBase" ="ชื่อผู้ใช้"รหัสผ่าน =" *** "โดเมน ="โดเมน" AdminGroup = RuntimeGroup "ผู้ดูแลของเขา" =" UsersLoadOrderGroup รันไทม์ของเขา =ล้มเหลว "MS_HIS"
[เวลา คำเตือนเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกกรอบ] ลักษณะการทำงานล้มเหลวในการตั้งค่าคอนฟิก: NetworkIntegration

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2765212 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2791233 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ธันวาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2009
  • Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2791233 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2791233

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com