Opis funkcji nagrywania dysków CD w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 279157 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL279157
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano funkcję nagrywarki dysków CD. Używając systemu Windows XP, można zapisywać dane na dysku CD-R albo zapisywać i ponownie zapisywać dane na dysku CD-RW. Ponadto można usuwać dane z dysku CD-RW, ale nie z dysku CD-R.

Więcej informacji

Opis obszaru przemieszczania

Aby ułatwić nagrywanie dysków CD, w systemie Windows XP używany jest obszar przemieszczania służący do przechowywania danych przeznaczonych do nagrania, który znajduje się w następującym folderze ukrytym:
litera_dysku:\Documents and Settings\ nazwa_użytkownika\Local Settings\Application Data\Microsoft\CD Burning
Ponadto informacje z obszaru przemieszczania są przed nagraniem kopiowane do monolitycznego pliku obrazu dysku. Domyślną nazwą tego pliku jest CD Burning Stash File.bin, a domyślną lokalizacją folder główny. Lokalizację tę można zmienić w oknie dialogowym Właściwości nagrywarki dysków CD.

Jak przenieść pliki do obszaru przemieszczania

Istnieją cztery metody kopiowania plików do obszaru przemieszczania:
 • Metoda 1: Użyj operacji „przeciągnij i upuść” do przeniesienia plików na ikonę nagrywarki dysków CD.
 • Metoda 2: Kliknij plik lub pliki prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Wyślij do, a następnie kliknij polecenie Zapisywalny dysk CD.
 • Metoda 3: Kliknij plik, kliknij polecenie Wyślij do w menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisywalny dysk CD.
 • Metoda 4: Ręczne skopiowanie plików do obszaru przemieszczania.

Jak zainicjować proces nagrywania

Istnieją dwie metody rozpoczęcia procesu nagrywania po umieszczeniu plików w obszarze przemieszczania:
 • Metoda 1: Kliknij zadanie Zapisz na dysku CD w oknie Eksplorator.
 • Metoda 2: Kliknij dysk CD prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zapisz na dysku CD.
Na tym etapie dane są kopiowane z obszaru przemieszczania do monolitycznego pliku obrazu dysku, który jest następnie nagrywany na dysku jako obraz.

Opis okna dialogowego Właściwości nagrywarki dysków CD

Okno dialogowe Właściwości nagrywarki dysków CD zawiera kartę Nagrywanie (oprócz standardowych kart występujących dla wszystkich dysków). Ta karta zawiera następujące ustawienia, które są specyficzne dla dysków CD-R:
 • Włącz nagrywanie dysków CD z pulpitu dla tego urządzenia CD-R: To ustawienie włącza operacje „przeciągnij i upuść” dla dysku CD-R.
 • Przechowaj obraz dysku na: To ustawienie służy do zmiany lokalizacji, w której tworzony jest plik obrazu dysku, zanim zostanie on zapisany na dysku CD.
 • Szybkość zapisu: To ustawienie służy do ustawienia szybkości zapisu dla urządzenia; szybkość ta nie może być większa od maksymalnej szybkości obsługiwanej przez urządzenie.
 • Automatycznie wysuń nośnik po zakończonym nagrywaniu: To ustawienie włącza lub wyłącza automatyczne wysuwanie nośnika po zakończonym nagrywaniu.

Właściwości

Numer ID artykułu: 279157 - Ostatnia weryfikacja: 5 września 2001 - Weryfikacja: 3.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbtool KB279157

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com